Jste zde


Věštění z čajových lístků III. - výklad symbolů M
Sofie Danae


L  M  N  O  P 


Maják hrozící nebezpečí odvráceno, úspěch prostřed-nictvím přítele  
Maska klam, podvod  
Meč zklamání, hádky  
Medaile odměna  
Medvěd čelem k oušku - iracionální rozhodnutí zapříčiní problémy; čelem od ouška - cesta  
Měchy plány se setkají s neúspěchy  
Měsíc v úplňku - milostné dobrodružství; v první čtvrti - nové projekty; v poslední čtvrti - štěstí upadá; nejasný - deprese; obklopený tečkami - sňatek pro peníze  
Míč osoba, mající co do činění se sportem nebo vrtkavé štěstí ve vašem životě  
Mince splacení dluhu  
Mísa (jídlo) domácí hádka  
Mlýn větrný úspěch v podnikání spíš díky tvrdé práci, než pronikavosti ducha  
Mořská panna pokušení, nabídka, která není tím, čím se jeví být  
Most příležitost k úspěchu  
Motor zprávy o cestě  
Motyka (motyčka) tvrdá práce vedoucí k úspěchu  
Motýl frivolnost, těkavost; obklopený tečkami - úbytek peněž  
Moucha domácí neshody (podrážděnost); čím více much, tím více malicherných problémů  
Mraky před vámi problémy; tečky kolem - problémy s penězi  
Mravenec úspěch díky píli Mravenec
Muž u ouška - návštěvník; jasný a zřetelný -tmavovlasý návštěvník; nejasný - blonďák; s nataženýma rukama - přinášející dary  


zpět