Jste zde


Věštění z čajových lístků I. - jak číst symboly
Sofie Danae

Několik posledních článků jsme věnovali tématu čaj. Jak ho správně připravovat, abychom získali tu nejlahodnější chuť, jakým způsobem ho správně popíjet, abychom se i s případnými hosty naladili na příjemnou atmosféru. A co dál, jestliže je čaj dopit a před vámi stojí prázdný šálek s čajovými lístky na dně? Není nic snazšího, než pokračovat v započaté zábavě třeba věštěním z usazených čajových lístků…

 

Čtení (věštění) z šálku na čaj (taseografie) má svůj počátek pravděpodobně ve starověké Číně. Číňané totiž předvídali budoucnost z úkazů na vnitřní straně zvonů, a když obrátili svoje šálky na čaj, které byly bez ouška - tyto jim zvony silně připomínaly. Takto začaly být šálky spojovány s věštěním ze zvonů a vzory, které vytvářely čajové lístky uvnitř šálků, se staly velmi důležitým prvkem při věštění budoucnosti.


Pokud nejste zrovna příznivci čaje, můžete klidně věštit ze sedliny černé kávy nebo z usazeniny vína, které zůstalo ve sklenici. Ve středověku se také lilo olovo nebo cín do vody a předmětem věštby byl výsledný tvar. Bezpečnější a jednodušší alternativou bylo také lití vosku.


Šálky na čaj, které se používají v taseografii, by měly být nahoře široké a stěny by se měly svažovat. Vnitřní povrch by měl být hladký, bez jakýchkoli ozdob a jeho barva by měla být bílá nebo velmi světlá. Čaj sám o sobě by měl obsahovat velké listy a pokud možno co nejméně čajového "prachu". Šálek by se měl čajem naplnit bez toho, že by bylo použito sítko.


Je velmi důležité aby osoba, jíž se bude věštit, šálek čaje skutečně vypila, a aby ponechala na dně jen tolik čaje, kolik je zapotřebí k zamíchání čajových lístků. Pak tato osoba uchopí šálek za ouško levou rukou, listy zatočí ve směru hodinových ručiček a to 3x a snaží se přitom, aby čaj, který v šálku zůstal, dosahoval až po okraj šálku. Potom šálek obrátí na podšálek a nechá čaj odtéct, přitom počítá do sedmi.


  

(Pokud dáte přednost šálku černé kávy, nápoj rovněž vypijete téměř do dna, zakroužíte jím, abyste usazeninu promíchali se zbytkem kávy a šálek obrátíte na podšálek nebo bílí talířek. Talířkem zatočíte ve směru hodinových ručiček tak, že zbytek kávy přeteče přes okraj, usazenina se rozloží po celé ploše a vytvoří různé vzory. Rozeznávání a čtení symbolů je stejné jako je tomu u čajových lístků.)


Nyní obraťte šálek do normální polohy a budete ho držet tak, aby bylo ouško směrem k vám a začnete s věštěním. Nejdříve byste měli zhodnotit celkový vzhled šálku. Velké množství listů naznačuje bohatý a plný život, listy málo rozložené naznačují disciplinovanou a systematickou mysl. Všimněte si rovněž symbolu, který převažuje, protože jen tak budete moci dospět k závěrům, zda převažuje štěstí nebo smůla. Potom pokračujte s podobným čtením jednotlivých symbolů. Ouško šálku reprezentuje tazatele a symboly, které se objevují blízko ouška naznačují, že se něco stane v blízkosti domova tazatele. Symboly, které ukazují směrem k oušku znamenají, že se něco blíží a naopak, které míří obráceným směrem znamenají, že něco odchází, mizí. Někteří věštci tvrdí, že symboly, které jsou nalevo od ouška znamenají události minulé, zatímco budoucnost se zjevuje vpravo od ouška. Jako ukazatel času se používá nejčastěji vertikální pozice s tím, že situace, které nastávají v přítomnosti nebo mají nastat v blízké budoucnosti, jsou u okraje šálku, zatímco ty, které se vztahují k vzdálenější době, se zjevují u dna. Skutečné dno šálku se považuje za nešťastné a znamená smůlu.


Nezapomeňte rovněž vzít v úvahu velikost, proporce a položení, ale také výraznost (jasnost) jednotlivých symbolů v jejich vzájemném vztahu. Musí jít o celkovou kombinaci všech znaků. Znaky nesmějí být čteny odděleně a interpretovány izolovaně. Stejně jako u ostatních druhů věštění, musí být výsledek komplexní a zahrnovat všechny pozorované věci, nesmí jít jen o interpretaci jednotlivých ze souvislosti vytržených prvků. Nenechte se odradit tím, že při prvním pokusu neshledáte symboly dosti jasné a výrazné a že budete mít potíže je interpretovat. Říká se, že pokud dáte fantazii volný průchod, pokud ponecháte instinktům a vaší představivosti volné pole působnosti, praxe a zkušenosti vás nenechají na holičkách a velmi brzy zvýšíte svoji schopnost prohlédnout znamení, která uvidíte.
Literatura: Umění předvídat budoucnost, vydalo nakl. Jota v Brně 1993