Jste zde


Skryté tvůrčí schopnosti mozku I.
Doktorka.cz

V padesátých a šedesátých letech minulého století zkoumal profesor Sperry mozkové vlny. Aby prozkoumali různé myšlenkové činnosti a jejich vliv na mozkové vlny, požádal Sperry a jeho spolupracovníci dobrovolníky, aby se zabývali různými duševními úkony, od sčítání a odčítání zpaměti, přes čtení poezie, opakování textu, který slyšeli, mechanické čmárání, rýsování krychlí nebo řešení logických úloh až po snění s otevřenýma očima.

 

Sperry předpovídal, že při odlišných aktivitách budou poněkud odlišné i mozkové vlny, a nemýlil se. Jednu věc ovšem nepředpověděl - a šlo o překvapivý objev, který provždy změnil způsob našeho uvažování o potenciálu lidského mozku a jeho schopnosti kreativního myšlení: Mozek rozděluje své funkce velice zřetelně mezi obě hemisféry. Tento výzkum je dnes známý jako výzkum levé a pravé hemisféry mozkové kůry. Sperry také zjistil, že je-li aktivní pravá hemisféra, má levá sklon přecházet do relativně klidového nebo meditačního stavu. Podobně, jakmile se aktivuje levá hemisféra, pravá se zklidňuje.


Dále, a to bylo skutečným překvapením (a zároveň světýlkem naděje), mozky všech zkoumaných osob vykazovaly vysokou úroveň všech funkcí. Jinými slovy, na základní tělesné, fyziologické a potenciální úrovni má každý z nás obrovský rozsah intelektuálních, duševních a tvořivých schopností, které ovšem zjevně využíváme jen zčásti.


V sedmdesátých letech dvacátého století vyvolaly tyto výsledky explozi dalších experimentů, studií a průzkumů o povaze nevyužívaného potenciálu mozku.


Jeden ze směrů zjišťoval formou dotazníků názor lidí na jejich vlastní schopnosti. Domnělé schopnosti či neschopnosti pak byly konfrontovány se skutečně naměřenými hodnotami mozkových vln.


Jeden takový dotazník si můžete vyplnit i vy.


  • Připadá vám zcela nemožné (takřka geneticky nemožné), že byste rychle a správně vypočítali podíl z úroku z majetku zatíženém hypotékou, například ze zahrady jako části celkové výměry pozemku vašeho domu a zahrady? ANO/NE
  • Připadá vám zcela nemožné, že byste namalovali věrné portréty osob, krajiny, zvládli perspektivu, porozuměli dějinám umění a vytvářeli realistické i abstraktní sochy? ANO/NE
  • Připadá vám zcela nemožné, že byste skládali hudbu a písně, po několika tónech rozpoznali různé skladatele klasické hudby, tančili přesně v rytmu a zpívali písně tak, aby se každý tón, který vám vyjde z úst, shodoval s notovým zápisem? ANO/NE


Pravděpodobně se vám uleví, když se dozvíte, že přes 90 procent dotázaných osob bylo přesvědčeno, že takové výkony v matematice, výtvarném umění a hudbě jsou nad jejich vrozené schopnosti. A snad vás potěší a povzbudí, že se všichni mýlili!


Další výzkumy prokázaly, že pokud se lidé školí - a mají dobré učitele - v oblastech, pro které podle vlastního přesvědčení nemají "buňky", rychle se v nich zlepší. Je to podobné jako s ochablými svaly. Nejsou slabé proto, že by to byla jejich vrozená vlastnost, ale proto, že nebyly dlouhou dobu používány. A to ještě nebylo všechno. Brzy se začal vynořovat další ohromující objev: Ukázalo se, že jakmile se probudil jeden "sval mozku", začala stoupat výkonnost i všech ostatních.


Například jakmile se lidé "bez výtvarného nadání" učili kreslit, začali náhle lépe vládnout slovem, zacházet lépe s čísly a jejich kreativita se celkově zlepšila. Podobně, jestliže někomu dělala potíže čísla a začal trénovat počty, zvýšila se i jeho představivost a muzikálnost.


Zřejmě docházelo k tomu, že si spolu levá a pravá hemisféra "povídaly". Levá přijímala informace a posílala je dál pravé, která je zpracovávala po svém a posílala zase zpátky nalevo. A tak pořád dokola. Mozkové hemisféry si ve vzájemné součinnosti zafixovávaly informace a přidávaly je ke své intelektuální a tvůrčí kapacitě. Do začátku osmdesátých let byl fenomén specifických funkcí levé a pravé mozkové hemisféry znám po celém světě a o mimořádně významném objevu byla napsána řada knih.


Možná jste slyšeli, že funkce levé hemisféry bývají všeobecně označovány jako "intelektuální", "akademické" nebo "obchodní" a pravé zase jako "umělecké", "tvůrčí" a "emocionální".
Pokračování příště


Zdroj: Tony Buzan - Síla kreativní inteligence, nakladatelství Columbus

Uvedeno ve spolupráci se serverem www.doktorka.cz