Jste zde


Centrum Vesmírné spojení v Brně
Sofie Danae

Jako mnozí z Vás, i naše redakce se o uplynulém víkendu vypravila do Brna na přednášku Duchovních léčitelů ze Sokolova & Centra vesmírného spojení Brno. Předsálí plné lidí, nedočkavě pošlapujících ve frontě k provizorní pokladně, dávalo tušit, že zájem bude opravdu značný. Každý za své peníze dostal vstupenku, zdarma knihu "Vejdi do Světla Branou svého Srdce" od Miroslava Skopala, informační letáky o nově vznikající duchovní univerzitě v Brně a léčivé esenci "Šíje", kterou si všichni mohli za symbolické tři koruny na místě koupit a samozřejmě také nepostradatelný hřejivý úsměv.


Sál by opravdu nabitý lidmi plných očekávání

Celý konferenční sál byl ozdoben obrazy, z nichž hřálo příjemné teplo a energie. Byly zde také vystaveny portréty Nanebevzetých mistrů a jejich Archandělů, kteří jsou ochránci Sedmi božích plamenů, u nichž si autorka dala záležet na každém drobném detailu účesu či šatů. Každý účastník si mohl sám sáhnout na kresbu a vnímat jak mu konečky prstů do těla pulzuje energie.

Zadní stěna pódia byla srovnána v jednu ohromnou tabuli, na níž bylo schematicky vykresleno sedm vesmírných dimenzí a jejich vztah k duši každého z nás. Každou dimenzi tvořilo několik dokonalých kruhů, barevně odlišených podle druhů vibrací Světla. Jasné a přehledné, přesto jsem se pokusila dozvědět se více. Nebylo možné časově obsáhnout všechny dimenze, proto jsem se musela spokojit s ujištěním, že vše bude dopodrobna popsáno v knize o Duchovní nauce, kterou připravuje p. Jana Kovaříková st. Další obrazy, kreslené jen tak pro potěchu, radost a uvolnění autorů, visely po dalších stěnách. Na některých byly zátiší, jiné byly barevné křivky - oku lahodící kresba tón v tónu. Všechny mělo jedno společné. Nešlo ani tak o to, CO na tom kterém obrázku je, jako spíš o ENERGII, kterou vyzařoval.

 


V horní řadě část obrázků Nanebevzatých mistrů, pod nimi obrázky, znázorňující srdce a plamen

Několik dalších kreseb vzniklo během přednášky a jejich autoři, blízcí spolupracovníci paní Kovaříkové, známí pod jménem Duchovní léčitelé ze Sokolova, je na konci přednášky rozdali mezi zájemce z řad posluchačů.
Přednáška samotná začala úvodní meditací. Po ní se ztišili i nejvytrvalejší "šeptálkové" ze zadních řad a vnímali, co jim přednášející chce sdělit.
Určitě nejen já jsem si brzy všimla, že slova plynula jemně a nevtíravě. Paní Kovaříková radila, někdy až naléhavě, ale zdůrazňovala svobodnou vůli a možnost volby. Dělila se s námi o zážitky a zkušenosti, ke kterým se často musela (jak už to tak bývá v duchovní oblasti lidského bytí) těžce protrpět. Nikomu nic nevnucovala, jen s úsměvem, který z tváře snad celou dobu vůbec nezmizel, doporučovala, jakou cestou jít.

Předkládala fragmenty z uceleného duchovního učení, jež sestavila její dcera, dnes sotva osmnáctiletá Jana, která již od 10. let projevovala neuvěřitelnou citlivost pro duchovní bytosti okolo nás. Hovořila o sedmi Nanebevzetých Mistrech, o léčivých energiích sedmi barevných plamenů, se kterými pracuje při léčení a o poselství Lásky, které nám zanechal Ježíš. Hovořila také o očistných duchovních meditacích, které prozařují naši duši. O tom, že život našeho současného pozemského bytí je naše volba. My jsme se "tam nahoře" rozhodli a teď kráčíme po cestě, kterou jsme si zvolili. Ale nikdy na ní nejsme sami…
Mluvila o lidech, kteří za ní docházejí do její ordinace v Sokolově s bolestmi na těle i na duši. Jak s nimi promlouvá, otvírá jejich zablokované čakry. Mnoho přítomných poněkud zaskočila informace, že se přesouvají i s dcerou a několika spolupracovníky do Brna, kde vytvoří Centrum vesmírného spojení a otevřou novou duchovní univerzitu. Ale všechny ujistila, že ordinace v Sokolově bude fungovat i nadále.

Celá přednáška byla jako zlatou nití protkána slovy "láska", "duše" či "pokora". Jemný melodický hlas paní Kovaříkové nezanikl ani když ke konci přednášky do sálu začaly pronikat tvrdé technorytmy z diskotéky pod námi.


Usměvavá Jana Kovaříková st. obklopená posluchači v jedné z přestávek během přednášky

Bylo řečeno mnoho, ale asi nejvíc mne zaujala slova o tom, jak si udržet vnitřní klid. Jak nepodléhat negativním vibracím, jež k nám doléhají zvenčí, ať už od lidí nám cizích, se kterými se denně dostáváme do různých střetů a konfliktů, ale také od našich blízkých, kteří nás zraňují nevědomě, když svou citovou nevyrovnaností vytvářejí negativní vibrace. Ty nás mohou zranit a opravdu bolet, pokud to dovolíme. Říká se tomu BEZPODMÍNEČNÁ LÁSKA. Milovat každou lidskou duši (a začít s bezpodmínečnou láskou k duši vlastní). Všichni jsme dokonalé bytosti, hodny lásky a nikdo nám nemůže ublížit. Jen my sami.

Na závěr přednášky jsem měla příležitost promluvit pár slov s paní Kovaříkovou i s panem Almanem, pořadatelem celé akce. A když jsme se loučili, překvapili mne dotazem, zda přednáška splnila naše očekávání. Zamyslela jsem se nad tím a dospěla jsem k následujícím závěrům.

Jsem člověk, který velice podléhá svým představám věcí, jež jsou blízkou, ale dosud nepoznanou budoucností, a ty pak má fantazie nechá rozkvést do nejpestřejších barev a bizardních tvarů. A když jsou posléze mé fantazie konfrontovány s realitou, pochopitelně se mé sny a představy zcela rozplynou.

Když jsem tedy přijížděla na tuto přednášku, o nichž jsem jako každý jiný znala jen pár bodů osnovy, bylo to jako bych očekávala špičkové šampaňské, jež bude jemně stoupat do hlavy. Namísto toho mi byla nabídnuta voda. Jenomže voda té nejčistější esence, která naopak zbystří smysly a probudí energii světla a lásky. A pevně doufám, že kousek toho světla jsem si odnesla ve svém srdci.P.S.: Tato krátká reportáž z přednášky nemohla zdaleka obsáhnout vše, co se celých osm hodin dělo, co bylo k vidění a slyšení. Protože jsem však měla druhý den možnost popovídat si s paní Kovaříkovou v kruhu jejích blízkých spolupracovníků, již brzy si na našem informačním serveru budete moci přečíst mnohem více o duchovní univerzitě, jež se brzy v Brně otevře, o léčivé esenci Šíje, o Nanebevzetých Mistrech a jejich sedmi plamenech, o vesmírných lodích, o spolupracovnících paní Kovaříkové a jejím přesunu do Brna, o ordinaci v Sokolově i o té, co se nově bude otevírat v Brně… A samozřejmě budeme informovat i o dalších novinkách, včetně knihy Miroslava Skopala "Poselství z Chrámu Lásky a Pokory", která vyjde na jaře roku 2003 v nakladatelství Alman v Brně a je posledním dílem trilogie autora, jehož první dva díly "Vejdi do Světla Branou svého Srdce" a "Vítej ve svém srdci" najdete v knihkupectví Alman v Brně, Hybešova ul. č. 65.