Jste zde


Beriem a dávam: O jednom z tibetských tajných učení prostredníctvom ktorého možno liečiť
Katarína Bednářová

Peter Mišík si osvojil aj učenie, ktoré do našej súčasnosti preniklo pod názvom Tajné tibetské náuky. Cvičenie, ktoré má názov Beriem a dávam patrí medzi ne. Bolo odkryté spolu so šiestimi náukami Veľkého symbolu, kde patrí napríklad TU - MO, alebo cvičenie prenášania vedomia, ktoré sa používa pri regulácii vedomia do iného stavu bytia napríklad pri umieraní.

 

Mohli by ste nám priblížiť cvičenie Beriem a dávam? O čom v ňom ide?


"Prostredníctvom cvičenia, najprv berieme na seba všetky negatívne zložky chorej osoby alebo jej problémy. V nás musí byť ochota prijať ich a absorbovať. Ako liečitelia /alebo ľudia, ktorí chcú pomôcť/, zoberieme ťažkosti na seba. Samozrejme za predpokladu, že sa vieme, alebo aspoň máme snahu, sa s nimi vysporiadať. U chorého človeka po zobratí však vznikne prázdne miesto. Vtedy nasleduje druhý krok, krok dávania. Polarita sa úplne zmení. Ako príklad uvediem situáciu, keď chceme niekoho zbaviť alkoholizmu. Dáme mu tam opak - abstinenciu. Nestačí však zobrať len chuť ku pitiu, k alkoholu a podliehaniu pôžitkárstvu. Treba si uvedomiť, že takýto človek je oslabený, že prišlo k zmene štruktúry jeho osobnosti. A tak postupne musíme odobrať slabú vôľu, agresiu, žiaľ... Vždy po odobratí negatíva dávame pozitívum. Dodáme chuť dokázať niečo, agresiu nahradíme pokojom a smútok radosťou."


Keď už ste uviedli tento príklad. Vie sa napríklad abstinent vžiť do problému, ktorí má alkoholik a tak mu všetko zlé odobrať? Alebo má niekto veľmi ťažkú chorobu, vie liečiteľ, čo všetko má odobrať?


"Za normálnej situácie sa nikto nevie vžiť celkom do ťažkostí toho druhého."


Takže ako to funguje?


" Vysvetlím. V priebehu cvičenia je liečiteľ v meditačnej pozícii a medituje. Pracuje v určitých hladinách. Cez ne sa ľahko napojí na osobu, ktorej chce pomôcť. Vycíti jej ťažkosti. Tie sa mu priam zjavia. Začne ich prežívať rovnako desivo, ako postihnutá osoba. Na istú chvíľu v meditačnom stave dokonca ochorie. V podstate sa aj on musí vysporiadať s problémami, ktoré na seba zobral. Otrasie ho to a keď sa naozaj postavil z očí do očí problému, vie ako môže pomôcť. Je mu jasné čo musí liečenej osobe dať. V meditačnom stave akoby prehodil výhybku a na vyprázdnené miesto začne dávať potrebné."


Všetko sa deje v meditačnom stave?


"Áno, iba počas meditácie. Preto to nemôže ktokoľvek robiť. Teda najmä človek, ktorý nevie meditovať. Musí byť naviac ochotní pomôcť a nesmie sa báť. Ďalším predpokladom je jeho duchovná čistota."


Čiže, kto sa môže podujať takto liečiť? A ešte jeden moment. Nemôže sa stať, že zoberie na seba chorobu a nezbaví sa jej?


"Na to slúži práve tréning, teda výcviková časť tejto techniky. Je podrobne rozpracovaná. Veľmi stručne vám ju priblížim. Začína sa predstavou, že idem liečiť priateľa, dieťa, ale napríklad aj chorého psíka. Niekoho, na kom nám záleží, ku komu nás viaže nejaké puto."


A ak chcem pomôcť niekomu, s kým nie som v priateľskom kontakte, ale v záujme veci by bolo dobré, keby ten človek bol zdravý?


"Najťažšie prípady sú práve tie, kedy liečiteľ a liečený sú v opozícii. Vrátim sa ale ešte k vašej predchádzajúcej otázke. Liečiteľ musí vždy viac dať, ako zobrať. Aktom dávania zároveň totiž zo seba odstraňuje to negatívne z inej osoby. To je veľmi dôležité. Ak by sme boli sebcami, mohli by sme pritom sami veľmi utrpieť. V zásade však chorobu nemôžeme dostať, pretože ten stav vedome cvičíme a práve na to je určený tréning Beriem a dávam. Bez tréningu neodporúčam skúšať cvičenie Beriem a dávam."


Keď vás tak počúvam, na tento druh liečenia asi veľa adeptov medzi nami nie je...


"Človek, ktorý sa podujme na tento druh liečenia sa musí vedieť dobre koncentrovať, byť ochotný pomáhať, teda byť vnútorne čistý, nesmie to robiť z pohnútok hmotného zisku a mal by mať vrodené dispozície, ktoré mu budú pomáhať a okrem iného mimoriadne dobre vyvinutú obrazotvornosť. Práve pomocou nej berie zlé a kladie to dobré."


Na akom princípe funguje technika Beriem a dávam? Na viere?


"To by som nepovedal. Chorý v niektorých prípadoch ani nemusí vedieť, že na ňom pracujeme, že zlepšujeme jeho stav. Vonkajšie a rozumové dôvody nie sú podstatné. Dôležité je, aby liečiteľ bol presvedčený, že to čo robí a ako to robí, je správne."


Spomínali ste meditáciu ako štartovanú čiaru k liečeniu ...


"Každý z nás v priebehu mesiaca zažije niekoľko raz chvíľkový pocit príjemného tepla vo vnútri. Akýsi stav eufórie. Ten, kto sa naučí meditovať si tento stav vie predĺžiť. Akákoľvek myšlienka má v tomto stave tendenciu sa zhmotňovať. Východiskom je po vnútornom prežití problému uvažovať pozitívne. Napríklad vám napadne, že koleno nemáte v poriadku. Najlepšie je si celú záležitosť rozobrať, že je to z takých a takých príčin, ale že koleno pár dní odpuchne a prestane bolieť."


V jednom z rozhovorov o astrológii ste spomínali, že ak si vnútorne "odžijem" nepriaznivo naklonené udalosti, v skutočnosti sa nestanú...


"Vlastne sme sa dostali ku koreňu cvičenia. Narábame totiž s karmou. So svojimi a cudzími činmi. Tým, že preberieme na seba cudziu karmu, spálime ju a zničíme, pomôžeme. Jadro cvičenia je práve v preberaní ťažkostí toho druhého, ak neprecítim chorobu, znamená to, že som cvičenie nerobil dobre. Musím ňou byť naozaj otrasený, ako keby som jej na chvíľu až podľahol. Keď sa skončí tento proces automaticky sa začne vytvárať pozitívny pocit prekonať všetky ťažkosti spojené s chorobou. Čím bol negatívnejší prvý proces, tým pozitívnejší bude druhý a tým lepšie môžem chorého vyliečiť."


Komu Beriete a dávate vy?


"Najradšej pomáham svojej rodine. Často ani netušia a ja navyše vidím efekt hneď."


Musíte vidieť osobu, ktorú liečite?


"Vtedy je to ideálne a úspech sa určite dostaví. Stačí mi však aj obrázok."


Môže touto technikou liečiteľ poškodiť?


"V tibetských textoch sa o takejto situácii vôbec nehovorí. Vo všeobecnosti však platí, že pri všetkých týchto technikách, ak sa robia s negatívnym zámerom, obrátia sa proti liečiteľovi. Teda ak chce niekto poškodiť inému, uškodí predovšetkým sám sebe. Deje sa to automaticky. Z praxe sú známe prípady, keď vo veľmi krátkom čase ako odozva, na negatívne pôsobenie prišlo trápenie. Títo ľudia potom mali vážne zdravotné ťažkosti. Či už po fyzickej, alebo psychickej stránke. Niektorí skončili na psychiatrii."


Drogová závislosť by sa dala odstrániť?


"Áno, ale dôležité je, že aby tí, ktorým pomáhame boli v pokojnom stave. Len vtedy sa s nimi dá pracovať. Hneď vysvetlím, prečo. Pretože pri tejto technike dochádza k priamemu myšlienkovému prenosu. Je teda nevyhnutné, aby ich chorý podvedome prijímal. U drogovo závislých sa terapia opakuje keď má osoba drogy v sebe, keď už s nimi končí. Liečiteľ by mal vystihnúť v podstate všetky možné stavy, keď je schopný chorý pomoc prijímať. Ideálne je, a nielen pri drogovo závislých, ale pri každom ochorení, keď pomáha rodinný príslušník. Jeho "vyškolenie" nie je až také zložité. Skôr totiž dôjde k spojeniu s chorým a aj to lepšie prijíma."


Čo ak chorý nestojí o našu pomoc?


"Vychádzajme z faktu, že je evidentné, že osoba pomoc potrebuje. Musíme zistiť najprv dôvody, prečo ju odmieta. Nie však verbálne, opýtaním sa priamo, ale uvedieme sa do meditácie, napojíme sa na tú osobu a duchovne sa s ňou porozprávame. Ak nadviažeme kontakt a dozvieme sa, že trebárs chce ešte niečo dokázať, tak jej znovu ponúkneme svoju pomoc. Stačí nájsť vztyčný bod. Keď sa nám ho nepodarí nájsť, nepokúšame sa o techniku Brania a dávania. Ak má vyslovene negatívne myšlienky, nerobíme túto techniku vôbec. Nepomohli by sme, skôr ublížili."


Čo ak by sa niekto chcel naučiť toto prastaré cvičenie?


"Musí to byť ale dospelý a zodpovedný človek, ktorí chce pomôcť. To je najdôležitejšie. Nájde ma kurzoch jogy."


Máte žiaka, ktorý s úspechom liečil metódou Beriem a dávam?


"Mám žiačku, ktorá po dvoch rokoch zo závislosti na alkohole vyliečila svojho manžela. Teraz sú spolu šťastní."
Uvedeno ve spolupráci se serverem www.putnici.sk