Jste zde


Slova mého srdce - DÜDŽOM RINPOČE
Roman Přikryl

„S dobrou motivací jsou všechny stezky znamenité. Se špatnou  motivací jsou všechny zničeny.“

 

Slova mého srdce - DÜDŽOM RINPOČESérie promluv jednoho z nejpřednějších tibetských jogínů a duchovních autorit minulého století, který se jako uznávaný učenec a mistr meditace stal po odchodu do exilu hlavou nejstarší ze čtyř hlavních škol tibetského buddhismu. Jeho řeč je určena „východním“ i „západním“ žákům bez rozdílu a může zaujmout a inspirovat  každého, kdo se snaží najít si pravdivou cestu sám k sobě.
Živý, ale přitom velmi střízlivý a prostý jazyk přednášek mistra Rinpoče nás přivádí k úvahám o svobodě, o důležitosti nemarnit svůj čas na naší jedinečné životní pouti, o nelpění na egu, ale přitom snaze o lepší porozumění své mysli („Kromě vašich vlastních myšlenek tu nic jiného k ovládnutí či podmanění není. Když zkrotíte svou mysl, budete svobodní.“). Hovoří o meditaci, umírání, či lítosti i o historii tibetského buddhismu a své víře v budoucí svobodný Tibet.

 

Úryvky z knihy Slova mého srdce:
...
Co je ale kořenem toho všeho, zdrojem dobra i zla? Původcem všech ctností je mysl, která pozitivně užívá tělo a řeč, svoje služebníky. Mysl je také původcem všeho zla, používá-li tělo a řeč negativně. Zdroj a příčina dobrého i zlého je v mysli samotné. Nicméně ve skutečnosti je pro nás naše vlastní mysl něčím neznámým.
...
Mysl je zdrojem všech rušivých emocí, všech zatemnění. Zde se rodí hněv a z hněvu všechny formy zraňování a ubližování druhým, agrese, násilí a tak dále. Právě proto nám Buddha říká, abychom ovládli svou mysl.
...
Každý čin, ať už velký či malý, který je motivován jedním ze tří jedů – lpěním, odporem či nevědomostí – je negativní. A to je právě to, co se musíme snažit odstranit.
...
Na pole přišel lékař a zeptal se lidí, co dělají. Jakmile mu odpověděli, že vytrhávají nebezpečný plevel, řekl: „Ach, já jsem ale lékař, a vím, jak z této rostliny připravit lék. Mohu z ní udělat vynikající protijed právě vůči tomu jedu, který obsahuje. A navíc jsem ji velice dlouho hledal. Dejte mi ji. Já se o ni postarám.“
...
Pro každého je ale podstatné, aby se cvičil a postupoval s ohledem na svou kapacitu, jinak se dostane do velkého nebezpečí.
....
Nemyslete na to, co jste dělali právě teď, ani na to, co budete dělat potom. Bez zájmu o minulost či budoucnost nechejte svou mysl spočinout ve svém přirozeném stavu. Tento stav, v němž je mysl ponechána taková, jaká je, se nazývá „spočinutí“ nebo „ztišení“. Ať už to ale nazvete jakkoli, je vlastně tím, co je ve vás – právě v tom okamžiku – poznávající a radostně bděle přítomné.

Düdžom Rinpoče (1904–1987) byl jedním z nejpřednějších tibetských jogínů a duchovních autorit minulého století. Byl rovněž plodným autorem a odhalovatelem mnoha „skrytých pokladů“ legendárního Padmasambhavy („z lotosu zrozeného“ zakladatele tibetského buddhismu, který žil v 8. století), za jehož ztělesnění byl také všeobecně považován. Po odchodu do exilu se jako uznávaný učenec a mistr meditace stal hlavou nejstarší ze čtyř hlavních škol tibetského buddhismu, Ňingmy.

 

Kniha má rozsah 208 stran a nyní si ji zde můžete po slevě (cena v knihkupectví je 269 Kč) objednat za 249 Kč (poštovné a balné zdarma), nebo zakoupit v našem nakladatelství. Další informace a objednávky na mail: kodava@email.cz
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno