Jste zde


HLINĚNÁ KRYSA - Rok 2008 - spočítaná budoucnost - ENERGIE DNÍ
Roman Přikryl

HLINĚNÁ KRYSA - Rok 2008 - spočítaná budoucnost - ENERGIE DNÍ

Vyjimečná, naprosto ojedinělá, původní  kniha  známé autorky  poprvé představuje veřejnosti geniální výpočty starých čínských Mistrů a předpovědi, které z nich vyplývají.
Nebojme  se, spočítejme si sami svou budoucnost a poznejme tak své hranice, abychom je překročili nebo jimi přestali být omezováni.

 

autor : Eva Joachymová
edice: EJ
rozsah:  220 stran
cena:  285 Kč
rozměr: 150x 210mm
vyjde: 7. listopadu 07

Učení staré Číny předpokládalo složení veškerého bytí z energií, jejichž účinnost dokázalo vypočítat stejně jako my dokážeme určovat sílu větru. A stejně jako my můžeme s touto silou pracovat ve větrných elektrárnách, používali staří čínští Mistři i sílu ostatních energií v nejrůznějších oblastech života. K výpočtům slouží již pět tisíc let tabulky, které svou aktuálnost neztrácejí ani v dnešní době, v době, kdy podle původního tajného čínského učení HAM YU západní kultura přejímá na dlouhá staletí duchovnost Východu, zatímco východní státy se vydají cestou technické prosperity...

Eva Joachimová  (1954, Praha)

se již dlouhá léta zabývá původní čínskou kosmologií z období HAN (cca 200 p.n.l. – 200 n.l.), čínskou astrologií a medicínou. Je žákyní doktora Borise Brina, Mistra Li, přednášejících na Evropské univerzitě tradiční čínské medicíny profesora Leung Kok-Yena hlavně Martiny Danhiez, Phillipa Riviera, Clauda Vossarta a Michela Vinogradoffa. Spolupracuje se si-fu Jeffreem Robertsem z Anglie a západními lékaři.

Publikace:
1) Cesta bílého jeřába I., II., Praha 1998, 2001
2) Čínské horoskopy pro rok kovového Draka, Praha 1999
3) (s R.Svobodou) Rakovina – země neznámá, Praha 2001
(s R. a J.Svobodou) Devitalizace – oživená naděje, Praha 2002Kniha Rok hliněné krysy  popisuje rok, který nás čeká vypočítaný pomocí tradičních čínských astrologických tabulek. Datum vydání není náhodné, protože 22. listopad je podle  starých čínských mudrců  považován za jakýsi mezník, kdy  obrazně řečeno začínají růst kořeny stromu, který vyroste (ze země) 6. února -  stromu  nového roku podle  čínského kalendáře (2008  Roku hliněné krysy.). Rok hliněné krysy je tedy datován od 6.2 ale vnitřně začíná 22.11, kdy vznikají souvislosti věcné i abstraktní pro následující rok a ovlivňují jeho tendence a podobu. Staří moudří Číňané v náhodu nevěřili, se vším počítali v energetických souvislostech souběhu, akce reakce atd. Zajímavé je, že přes vědecký přístup k práci používali jednoduchou symboliku zvířat, ta však byla určitým kryptogramem, který  měl zakrýt informace před masami…Srovnání s evropským horoskopem není úplně na místě,  čínské metody jsou přes již zmíněnou obraznou symboliku vysoce exaktní, jak se o tom můžeme přesvědčit například předpověďmi počasí – tedy obdobou naší meteorologie.

Toto umění  se po tisíciletí předává pouze ústní formou z Mistra na žáka, nicméně dochované písemné zmínky o čínské medicíně ve staré  Číně vznikly zhruba před pěti tisíci lety, kdy péče o císaře byla smrtelnou záležitostí. Onemocněl –li císař, znamenalo to, že lékař selhal a byl většinou popraven. I proto vznikla hluboká škola prevence nemocí právě v Číně. Aby do této péče nevstupovalo plno nečekaných vlivů vytvořili staří Mistři tabulky, obdobné našim tabulkám matematicko-fyzikálním a pomocí jejich specifických výpočtů uměli poznat téměř cokoli, od výrazných povětrnostních vlivů po vztahové zkraty v určitých měsících… Tyto  tabulky přetrvaly do dnes a jsou základem výpočtů v knize, díky níž i my můžeme být svědky i aktivními hráči života, vybaveni moudrostí, která byla tak dlouho využívána pouze pro mocné  tehdejšího světa.

Úryvek z knihy Rok hliněné krysy :

….Mistři staré Číny považovali toto vědění za základ k veškerým činnostem, k veškerému životu. Mocní tohoto světa se ale v Číně chovali jako mocní kdekoli na světě, jednoduše celé učení zakázali. Ovšem znalosti starých Mistrů žijí dál v ústním podání moudrých, kteří již dávno museli opustit své domovy, aby uhájili holý život. Odešli na západ a předali mu vše, co po tisíce let opatrovali jejich předci.
Nastává doba výměny stráží. Realita prvku Země, která vstupuje do dění pozemského bytí, umožňuje formulaci květnatých pasáží šifrovaných informací původního vědění do strohých definic jazyka západní civilizace. A my, děti západního materializmu postupně pronikáme do tajů, vyhrazených dosud pouze několika málo pokračovatelům starých Mistrů…
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno