Jste zde


One Brain - život je omezen tím, co levá hemisféra považuje za logické
Erika Vincoureková

One Brain - dvě slova, se kterými se často setkáváme u různých terapeutů, kteří mají certifikáty z One Brain školení. Co však znamenají?

 

One Brain (Sjednocený mozek). Název metody je odvozen od ideálního mozku, kdy pravá a levá hemisféra dokonale spolupracují. Pravá mozková hemisféra vidí obraz jako celek, její pohled je holistický (celostní), je nositelkou uměleckých schopností, vnímá pouze prostor a ne čas, pracuje s obrazy, barvami, se symboly, je schopna neomezeného vnímání, nezná pojem strach a neposuzuje. Je nositelkou ženské složky našeho já.

Levá mozková hemisféra logicky uvažuje, analyzuje, usuzuje, lineárně vnímá a klade důraz na detaily, vnímá strach, orientuje se časově, kontroluje, odpovídá za názorové přesvědčení a je nositelkou mužské složky našeho já. V naší levé mozkové hemisféře existuje oblast zodpovědná za přežití (Společná integrační plocha - SIP). Ve stresových situacích (které nás provázejí v čase prenatálního vývoje, při porodu, v dětství i v dospělosti) může "odpojit" 75 i více procent mozku, tzv. levý přední mozek a celou pravou hemisféru. Neurologická reakce na negativní informaci nabývá formu neurologické blokády. Vzniklé blokády nám umožňují pouze reagovat, nikoliv logicky myslet. Pokud jsou přední mozek (jeho funkce je vykonávat nové a alternativní volby) a pravá hemisféra (specializující se na kreativní uvědomování si) odpojeny, tzn .. zablokovány, ovládá nás pocit bezmocnosti, ztratí se naše tvůrčí logika a nejsme schopni správně jednat. Opakujeme přitom stále stejné, staré, destruktivní a neproduktivní reakce.

One Brain v praxi
pomáhá odblokovat mnohé fyzické a duševní potíže, které vznikly během těhotenství nebo ještě v minulých životech. Věnuje se např. dyslexii. V současnosti velmi časté poruše, která úzce souvisí se zablokováním energetického proudění na mozkové úrovni a následně i v příslušné části těla. Ale nejde pouze o dyslexii. Důsledkem mohou být různé jiné potíže např. alergie, bolesti hlavy a zad, obezita, různé typy závislosti, fobie a podobně.

Dyslexie
V uplynulých letech byla dyslexie charakterizována jako porucha řeči, potíže s učením (čtení, psaní, záměna písmen nebo číslic, matematika, jazyky, pravopis, pochopení učiva ....), hyperaktivita, později porucha koordinace, resp. nedostatek spolupráce pravé a levé mozkové hemisféry. Navzdory dnes již pokročilejším výzkumům v dané oblasti se často problém dyslexie řeší medikamentózní léčbou, která však ve většině případů potíže s učením neřeší. Dyslexie je ve skutečnosti nesprávná komunikace mezi pravou a levou mozkovou hemisférou a obvykle též mezi přední a zadní částí mozku. Ve většině případů je vyvolána emocionálním traumatem nebo stresem, které jsou tak intenzivní, že následkem strachu, bolesti, případně strachu z bolesti, si jedinec v mozku naprogramuje "bílé skvrny" u některých svých schopností. Od traumatizujícího okamžiku pak celý život tyto schopností popírá. Člověk, resp. buněčná paměť lidského těla, eviduje všechny informace o každé energetické blokádě. Facilitátor, případně ten, kdo využívá metodu One Brain, vhodnou korekcí klientovi pomáhá příslušnou blokádu odstranit, aby člověk, který ho vyhledal, získal schopnost využívat celý svůj mozkový potenciál, když se dostane do podobné stresové situace. Například: pokud někoho pokousal pes a on se kvůli tomu psů bojí, může se s touto metodou dostat k vzpomínce na událost, uložené v té části těla / mysli která je v současnosti vlivem nepříjemného zážitku odpojena (zablokována). A výsledek korekce? Při nejbližším setkání se psem se tento člověk už nebude bát.

Pomocí metody One Brain můžeme velice snadno určit příčinu stresu a jeho emotivní dosah a odstranit strach nebo bolest ze vzpomínky na danou situaci a navodit normální, účinný neurologický tok.

Určitě, mnozí z nás, byli v dětství při řešení domácího úkolu z počtů pokáráni, protože znění příkladů nepochopili hned, nebo při psaní někdo kritizoval náš rukopis. Následkem toho domácí úkol a emoční bolest splynuly a na hlubší emocionální hladině ovlivňují naše vnímání i jednání v přítomnosti. Samozřejmě i známku z matematiky nebo gramatiky. Mnoho dětí přestane zpívat, neboť je už ve školce někdo odsoudil. Zakázal jim zpívat, neboť jsou prý "falešní".

V systému One Brain se k diagnostice využívá svalový test. Mozku - biologickému počítači, je možné zadat jakoukoliv otázku a odpovědi ano / ne přijdou v podobě změny svalového napětí. Terapeut velmi jemně zatlačí svou dlaní na mírně předpaženou ruku klienta, aby pomocí biologické zpětné vazby získal odpověď na svou otázku. Záporná emoce sval oslabí, kladná ho zpevní. Svaly ruky při reakci na danou otázku / podnět zeslábnou a ruka lehce klesne, nebo zůstanou pevné a rukou nehnete ani pod tlakem. Funguje to jako přirozený detektor lži. To umožní, abychom terapeut dopracovali k potřebným informacím a vybral příslušnou techniku, jejímž prostřednictvím může energetickou blokádu jemně, ale rychle a účinně odstranit. Vztah "mozek - sval" je totiž obousměrný a vhodnými pohyby svalů se dá zpětně ovlivňovat mozek. Na této bázi funguje mnoho terapeutických metod. Kineziologie, metamorfika, různé druhy masáží, scaniosakrálna terapie, akupunktura, akupresura, TUINA a jiné ... Řešením může být i světelné nebo zvukové působení.

Samotná korekce se skládá z mimořádně jednoduchých pohybů, dotyků, použité i při akupunktuře, případně světelného působení, časově velmi nenáročné. Jsou natolik jednoduché, až je to pro člověka zvyklého na složité lékařské přístroje neuvěřitelné, jaký výsledek můžeme dosáhnout tak jednoduchým způsobem.

Ve spolupráci se serverem: www.blog.eugenika.sk