Jste zde


Jak se zbavit problémů aneb Metoda One Brain
Naďa Jandová

Bolesti hlavy způsobilo špatné rozhodnutí

 

Šedesátiletou Marii přivedly k Ireně Trnové patnáct let trvající bolesti hlavy. Přišla, až už vyčerpala u lékařů všechny možnosti: Stačila dvě odblokování a já jsem si připadala, že mohu létat. Bolesti hlavy byly ty tam. Bylo to až neuvěřitelné. Při odbloku se mi vybavilo období, kdy mně bylo asi patnáct let a rozhodovala jsem se na jakou půjdu školu. Chtěla jsem se stát baletkou... Rodiče však měli jiný názor. To tě neuživí, řekla mi tehdy maminka a rozhodla, že ze mě bude účetní, vypráví Marie. "Když se mi tento okamžik při odblokování vybavil, zoufale jsem se rozplakala. Dávno jsem zapomněla na svůj dívčí sen... Ale ten pláč byl pro mě tak očistný a osvobozující, pocítila jsem velkou úlevu, jako by ze mne spadla hrozná tíha. Srovnala jsem se v té chvíli s tehdy pro mě velkým trápením. A hlavně mi nadobro přestaly bolesti hlavy, dodává spokojená paní Marie.


Podle slov facilitátorky se popření tvořivosti, čímž v případě Marie dráha baletky bezesporu je, projeví právě bolestmi hlavy.


Se stejnými obtížemi přišel i student gymnázia Tomáš. Při odbloku se zjistilo, že jeho touhou bylo jít na konzervatoř. Rodiče však rozhodli za něj: Půjdeš na gympl! Tomáš si nyní plánuje svou vlastní cestu - nepromarnit talent, se kterým se narodil. Pro rodiče, kteří se chystají rozhodovat o tak důležité věci, jakou je volba povolání jejich potomka má Irena Trnová radu: "Prociťujte, co dítě baví a při jaké práci by mohlo být štastné."


O metodě One Brain Metodu


One Brain vypracovali v 60. letech z kineziologie (nauky o svalech) Gordon Stokes a Daniel Whitesid pro odstranování dyslexie a poruch učení. Dnes je však pole působnosti této metody velmi široké. Účelem metody One Brain, v překladu "jednotný mozek", je podle slov Ireny Trnové zajistit ideální fungování mozku tak, aby pravá a levá mozková hemisféra dokonale spolupracovaly. Do naší republiky byla metoda "přivezena" v roce 1994 a od té doby absolvovalo výukové kurzy mnoho zdravotníků, psychologů, učitelů, ale i bezradných rodičů.


Začíná to nepříjemným zážitkem


Při traumatickém zážitku se podle slov Ireny Trnové zablokuje některá část mozku a ta omezí přísun energie do určitých orgánů, což způsobuje psychologické, fyzické či psychické problémy.


Metoda vychází z poznatku, že mozek uvádí v soulad činnost svalstva. Svaly jsou tedy praktickým signalizátorem centrálního nervového systému. Facilitátor může prostřednictvím svalů získat přesné a spolehlivé informace o člověku na úrovni vědomí, podvědomí a buněčné paměti, uvedla Irena Trnová. Jak dodala, existuje buněčná paměť, kde jsou uloženy všechny zkušenosti a zážitky od početí člověka, i ty, které bychom si raději nepamatovali. Jak uvedla Irena Trnová, zablokování toku energie, "naprogramované" v minulosti je možné pomocí metody odstranit. Uvolnit depresi, strach a bolesti z minulosti. Odstraněním bloků z těla, mysli a pocitů lze zkorigovat problémy fyzické, emocionální i mentální.


Na vině je stres!


Stres, se kterým se člověk nevyrovná, pracuje v podvědomí člověka na úrovni buněčné paměti. Negativní emoce zablokují proudění energií nejprve na úrovni mozku a poté na příslušné části těla. A tady je počátek vzniku duševních i fyzických problémů - alergií, bolestí hlavy a páteře, obezity, fobií, různých závislostí.


Tak, jako je každý jedinec původcem svých problémů, je i zdrojem jejich řešení, dodává Irena Trnová. Facilitátor je tedy schopný zjistit, jaké techniky je zapotřebí použít k tomu, aby se obnovil přítok energie. Obnovením energetického proudění v těle nastává samouzdravovací a regenerační proces.


Věda připouští, že...


Současná věda připouští, že veškeré fyzické a psychické obtíže jsou důsledkem rozladění psychiky. Důvodem je nevypořádání se s prožitým stresem. Člověk má tendenci špatné zážitky vypustit z paměti a vzpomínat jen na ty pěkné. Dospělý jedinec si již nepamatuje, co prožíval, když mu byly dva, tři roky. Přesto jeho buněčná paměť tyto informace má a přesto tyto informace ovlivňují život člověka, aniž si je schopen toto uvědomit, uvádí facilitátorka.


Odblokování


Konkrétně probíhá oblokování přes svaly na rukách. Svaly na rukách koordinují činnost mozku. Pracuji s buněčnou pamětí, která uchovává všechny informace našeho těla, říká facilitátorka a pokračuje: "Klient ve mě musí mít naprostou důvěru. Otázky a odpovědi, které hledáme jsou velmi soukromé." Irena Trnová dodává, že nejdříve je třeba dát do pořádku psychiku člověka a poté se srovnají i tělesné problémy. Někdy stačí jedno odblokování, jindy jich je třeba více.


Rozbíjel všechno kolem sebe


Jedno odblokování pro mě bylo účinnější jak půlroční terapie u psychologa, začíná své vyprávění jedna z klientek hranické facilitárorky paní Jana. Můj manžel míval, sice jen párkrát do roka, záchvaty vzteku kvůli naprostým blbostem. Rozbíjel nábytek a všechno, co mu přišlo pod ruku, házel po mně. Já jsem z toho byla vždycky úplně roztřesená a několik dní jsem kvůli tomu probrečela. Vždycky jsem si říkala, že ten binec, co udělal, neuklidím, ale po několika dnech jsem to nevydržela, říká Jana. "Záchvaty" jejího muže ji velmi trápily a protože se nechtěla rozvádět, vyhledala psychologa.


Po půl roce jsem to vzdala. Výsledkem byla spousta utracených peněz a rada - když začne házet - házejte taky. Ale to jsem měla strach, že by mě třeba začal mlátit a taky to nemám v povaze. Raději řeším věci v klidu. O metodě One Brain jsem se dozvěděla náhodou a zrovna v období, co jsme si s mužem moc nerozumněli. Neustále mi něco vyčítal a ponižoval mě. Po odblokování u paní Trnové jsem se cítila skvěle, radostně, vesele. Byl to zvláštní, velmi příjemný pocit. Vůbec mi nevadila blbá nálada mého partnera. Nedotýkalo se mne to. Pár dní nato do mě začal můj manžel opět rýpat a vyvrcholilo to jeho obvyklým ničením všeho, co bylo kolem. Hodil po mě věšák a já, aniž bych o tom uvažovala, jsem bezprostředně začala házet po něm. Abych to zestručnila - ty tam byly několik dní trvající deprese a slzavé údolí. A taky to bylo naposledy co manžel něco takového udělal a binec, který spáchal, si taky uklidil, dodává dnes spokojená paní Jana.


Jak sama říká, po odblokování začala mít ráda sama sebe a stejně tak i druhé. Do té doby prý myslela víc na druhé než na sebe. Rovnováha musí být. Vždyť i Bible říká: "Miluj bližního svého jako sebe samého."


Metoda One Brain nenahradí lékaře


Co je důležité, metoda odstraňuje prvotní příčinu problému - zablokovaný tok energie v důsledku prožitého stresu. Je však důležité vědět, že nenahrazuje lékařskou péči, vysvětluje I. Trnová. V několika případech již spolupracovala s lékaři. Nejinak tomu bylo i v případě čtrnáctileté Karolíny. Ta přišla se zrakovými problémy. Dvanáct dioptrií se po jednom odbloku snížilo na osm. Toto měření provedl oční lékař, aby si mohla Karolína nechat udělat nové brýle, než bude moci absolvovat další odblokování.


Stres z dětství si neseme s sebou


Stres, který vznikl někdy v dětství, pronásleduje člověka celý život. Nejvíce každého ovlivňuje období do věku pěti let, proto chci tímto apelovat na rodiče, aby s bezbranným človíčkem zacházeli dobře. Dítě vnímá i když je v lůně své matky, do buněčné paměti se zapisuje porod i nejrannější dětství. Pro vývin bezproblémového a zdravého člověka je nejdůležitější to, jak prožívá své dětství. Pozitivní prostředí je základem pro jedince, se kterým jen tak něco nezatřese, dodala I. Trnová.


Jak udělat ze čtyřek jedničky


Jakmile se něco zablokuje dětem v raném věku, později se to znásobuje. Děti jsou bohužel v naší společnosti vychovávány zákazy a příkazy. Je však třeba je vést v lásce a v radosti. Rodiče by jim měli ukázat, že jsou rádi, že je mají, že jsou šťastni, že se jim děti narodily, radí I. Trnová.


První projevy stresů dítěte na sebe nenechávají dlouho čekat a rodiče většinou při vstupu potomka do školy zjišťují, že je dyslektik, má ve škole problémy se soustředěním a s učením, má trému, strach z učitele či je závislý na rodičích. Nebo se vyskytne noční pomočování. I velmi časté alergie mají svůj původ v prožitých stresech. Po jediném odblokování se známky dětí zlepší ze čtyřek na jedničky. Ti, které mají problémy se čtením nebo psaním, se jich rázem zbavují.


Tam, kde nepomůže ani Kámasutra


Metoda One Brain může vyřešit podle slov Ireny Trnové i problémy sexuální, ale i spoustu dalších jako strach z lidí, ze zkoušek, z řízení motorových vozidel, strach z nadřízeného, z rodičů, učitelů, z neúspěchu, z budoucnosti, z rakoviny, ze smrti či třeba obav z výšky. Zbavit se můžete trémy, závislosti na matce, otci, partnerovi, ale i zmíněných bolestí hlavy, páteře, kloubů, alergií. Pomocí metody je možné zvýšit si sebevědomí a velmi účinná je při odstraňování dyslektických problémů, problémů při učení a poruch řeči jako například koktavosti. Podle Ireny Trnové jsou možnosti metody takřka neomezené.


Na vlastní kůži


Pokud máte zájem "vyzkoušet" si na vlastní kůži metodu One Brain, bližší informace získáte u facilitátorky Ireny Trnové na Rezkové ulici 1670 v Hranicích. A jestliže se cítíte dobře, nedělejte si starosti, ono to zase přejde.