Jste zde


Věštění z křišťálové koule
Sofie Danae

Věštění z křišťálové koule je velmi lákavé už proto, že umožňuje doslova "pohled" do budoucnosti. Pro tento druh věštění lze použít téměř každý zrcadlový povrch. Křišťálová koule a zrcadlo jsou bezpochyby nejlepší.

 

Křišťálové koule jsou v Evropě známy zhruba od 5. století, ale byly rovněž používány indiánskými kmeny Mayů a Inků, severoamerickými Indiány, australskými domorodci a kmeny na Borneu, na Nové Guinei a na Madagaskaru. V asijských zemích, např. Tibetu, nepoužívali věštci a tamější mágové k věštění tohoto typu koule, ani magických zrcadel, ale hleděli do průzračné vodní hladiny, zejména do jezer.


V Evropě upadlo věštění pomocí křišťálové koule na dlouhý čas v nemilost, a tím i v zapomnění. Byla to především katolická církev, která prohlašovala zření v křišťálové kouli a vize v ní vznikající i pozorované, za nezákonnou mystickou metodu. Proto byla později spojována s démonologií a satanismem v období honů na čarodějnice. Několikrát zažilo věštění z křišťálové koule svou renezanci - jmenovitě na dvorech královny Alžběty Anglické (John Dee) a také Kateřiny z Medici, choti francouzského krále Jindřicha II.


Křišťálová koule by mít průměr zhruba 10 cm. Vyrobena může být z berylu nebo křemene, můžete dát přednost i skleněné kouli. V každém případě by měla být naprosto bez kazu, žádné škrábance ani bubliny uvnitř. Křišťálovou kouli byste měli používat pouze vy sami a nikdo jiný. Umyjte ji v octu a vodě, vyleštěte ji sametem nebo jelenicí a pokud ji nepoužíváte, mějte ji zabalenou. Nikdy ji nevystavujte nadměrným teplotám a chraňte ji před přímým slunečním svitem, neboť jinak by prý došlo k porušení vnímavosti křišťálu. Měsíční světlo je však naopak příznivé.


Kouli byste měli mít položenu na tmavé látce, ideální je černý samet, který zabrání nežádoucím odrazům světla v kouli. Látku můžete mít také položenu přes dlaně, pokud chcete kouli při věštění držet. Některé starší zdroje uvádějí, že křišťál má být položen na kruhovém zdobeném stole, který se jmenuje lamen. Lamen má stát v magickém kruhu. Jak stůl tak magický kruh mají vyryty magická jména. Podstavec, na kterém křišťál spočívá, nese jméno Saday a budu na něm položeny dva svícny, které ponesou jména Elohin a Elohe.


Pokud nebudete mít lamen k dispozici, pracujte alespoň ve vysvěceném kruhu nejlépe v místě, které jste si vyhradili pouze pro magické operace. Zapalte svíci a umístěte ji tak, aby se světlo neodráželo rovnou na kouli, tedy nejlépe za našimi zády. Měli byste být obráceni směrem na sever. V místnosti by kromě vás nemělo být více osob než dvě, musí sedět tiše a nejméně na délku paže vzdálené.


S cvičením zření v křišťálové kouli začněte tak, že aktivujte své představy. Představujte si určitý předmět, který se poté snažte spatřit jako vizi v kouli. Přenos obrazu na křišťálovou kouli funguje stejně jako zrakový vjem. Ve skutečnosti rovněž vnímáte obraz v zadním mozku, ale přitom máte dojem, že vidíte očima směrem k viděnému předmětu.


Nedívejte se na křišťálovou kouli, ale do její hloubi. Soustřeďte se na to, co si přejete vidět a poznat. Toto soustředění by zpočátku nemělo však rozhodně trvat déle, než jen pár minut. Nesnažte se dívat se tak upřeně, že nebudete mrkat. Buďte zkoncentrovaní, ale zároveň uvolnění a napětí v očích následkem toho, že nebudete mrkat, by vám rozhodně neprospělo. Nemělo by vás odradit, že na první pokus se většinou nedostaví očekávaný výsledek. Ale již samotná cvičení v naznačeném směru jsou prospěšná tím, že probouzejí naše skryté smysly. Uspěchanost a nedočkavost bývá vždy celé věci na škodu a je překážkou konečného úspěchu, protože obrazy vizí přicházejí pouze tehdy, je-li naše mysl uvolněná.


První známkou příchodu těchto vizí je skutečnost, že křišťálová koule se zakalí mlžným oparem, který může přejít až do tmavých tónů, na jejichž pozadí se promítnou očekávané obrazy, které pak jedině trpělivým cvičením nabývají na své zřetelnosti a jasnosti.


Je velmi pravděpodobné, že obraz, který uvidíte, v sobě bude obsahovat nějakou symbolikou, kterou je nutné interpretovat, podobně jako například u snů.