Jste zde


Atentát na Bushe v roce 2005 a smrt Husajna než dojde k soudu
DiS. Dalibor Novák

Hassan al-Šaribi, uznávaný tuniský astrolog, který údajně předpověděl smrt Princezny Diany, vůdce Hamasu Šejka Ahmeda Jasina a Jasira Arafata tvrdí, že v roce 2005 má být zastřelen americký prezident George W. Bush. Zároveň předpověděl i smrt Saddáme Husajna, ke které má dojít dříve, než začne soud. Střední východ prý bude "sedět na sopce". Informuje o tom prestižní izraelský deník The Jerusalem Post.

 

Uvedená proroctví dobře ladí s proroctvími Michela de Nostradama tak, jak je vykládá proslulý John Hogue, největší specialista na Nostradamova proroctví a prorok moderní doby. (Viz ostatní články na téma Nostradamových proroctví v podrubrice Proroctví) Ten připomíná, že údajný antikrist Mabus má brzy, ještě v začátcích 27-leté války terorismu zemřít.


Mabus je při tom kódové jméno podle Hogua přeložitelné dle zvyklostí Nostradama jednak jako W.Bush při převrácení "W" na "M" a jednak jako Saddam při zrcadlovém otočení "d" na "b" a přečtení pozpátku; u obojího se počítá s fonetickou tolerancí samohlásky "a" či zaměnitelnosti "s" a "š" a pamatováním na originální vyslovování jmen a jejich mezinárodní zkomoleniny.


Mě v souvislosti s nedávnými presidentskými volbami v USA napadá spíše děsivé spojení, které se v kampani milionkrát opakovalo: "My Bush, (right or wrong!)" neboli rychle řečeno "Mabuš". Když zvážíme předchozího antikrista histerického Hitlera, jehož jméno také Nostradamus slyšel jako milionkrát opakovaného Histera a skutečnost, že předpovědi obecně se neřídí objektivní důležitostí, ale silou opakování v lidských myslích, pak je tato možnost mnohem více nasnadě. Když navíc vezmeme možnost překladu jména Mabus jako Bush, Saddam a ještě třetí zde neopakovanou verzi, ve které Hogue vysvětluje jméno Mabus jako univerzální kódové jméno středovýchodního teroristy (podle pravidel jistých teroristů, kdy je základem jména "Abbu"), je nasnadě i vysvětlení, že Mabus není ani jeden ani druhý a dokonce ani třetí člověk, ale jakousi "slitou" podobou celého konfliktu, na jehož jedné straně stojí Bush, na druhé Saddam a jehož základním projevem je islámský terorismus.


Ale podívejme se na Nostradamovy verše, které se k současnosti vyjadřují...:

C2 Q62:

originál:

Mabus puis tos(f)t alors mourra, viendra,
De gens & bestes v(u)ne horrible defaite:
Puis tout a coup la (v)engeance on verra,
Cent, main, soif(fos), faim, quand courra la comet(t)e.

můj překlad:

Mabus brzy zemře, pak přijde,
strašlivé umírání lidí a zvířat,
ihned k vidění odplata,
sto sil*, žízeň, hlad, když prolétá kometa.

*"sil" = mocností, národů či států; v interpretaci Z.Patricka "rukou"

C8 Q77:

překlad Johna Hoguea

The Third Antichrist very soon annihilated,
Twenty-seven years his bloody war will last.
The heretics are dead, captives exiled,
Blood-soaked human bodies, and a reddened, icy hail covering the earth.

můj překlad:

Třetí antikrist bude velmi brzy zničen,
dvacet sedm let jeho krvavá válka potrvá.
Kacíři jsou mrtví, zajatci vyhnáni,
(nebo: Kacíři jsou mrtví, zajatci vyvedeni ze země,
či: Kacíři jsou mrtví, zajatí či vyhnaní)
zkrvavená lidská těla a zrudlé kroupy pokrývají zemi.


Zbývá jen dodat, že "strašlivé umírání lidí a zvířat" se děje právě teď přesně v míře, jaká je obvyklá, věnuje-li jí Nostradamus pozornost, a minimálně jedna (pravděpodobně silná) kometa se k nám příští rok také chystá (nicméně zůstává pravděpodobnější, že i v tomto případě viděl N. spíše tu celou neuvěřitelnou sérii komet, kterou poslední léta procházíme, a to možná i včetně pádu raketoplánu Columbia).


Nepropadejte panice, vše má svůj řád, nic se neděje náhodou. Po těchto katastrofách má i N. zvolení nového "krále" a "mír po dlouhý čas" a jak známo, vedle největšího světla je i největší stín, což platí i naopak. Přeji vám všem harmonický roku 2005. Číslo 5 je číslo největší rovnováhy, středu, klidu, dosažení očekávaných cílů - což není v protismyslu k výše řečenému, protože klid předchází bouři a bouře předchází klid a uprostřed tornáda je klid úplně největší. Tak se nenechte vytočit a pěkně zůstaňte uprostřed:)!
Zdroje k Šaribiho prohlášení: World Net Daily, Jerusalem Post, United Press International

Uvedeno ve spolupráci se serverem www.zahady.cz