Jste zde


Čínská astrologie - Pes
Sofie Danae

 

Vojenský pochod mne volá na pomoc vašemu utrpení, utišit vaše bolesti. Jsem ochránce práva. Rovnost a spravedlnost jsou mí přátelé. Můj zrak není zastřen zbabělostí, má duše nikdy nespoutaná okovy. Život bez cti je život prožitý nadarmo. JÁ JSEM PES

Lidé narození v roce psa jsou velice dobří přátelé. Jsou to přitažlivé, vtipné, magnetické osobnosti s optimistickou povahou a život jim přináší notnou dávku vzrušení a slibných příležitostí. Jsou rychlí, ale opatrní, a jednají teprve ve chvíli, kdy si dostatečně věří. Ačkoli jsou to rození bojovníci, přežívají, protože vědí, kdy je čas k ústupu. Jsou neklidní a aktivní, nudí je, když je něco příliš snadné nebo když se věci táhnou moc dlouho. Tvrdé práce se však nebojí.

Jejich cesta k úspěchu bývá někdy dlouhá, a to i bez ohledu na jejich schopnosti a pověstnou loajalitu. Někdy se zdá, že jsou navěky odsouzeni k lopotné dřině, ale nakonec se jejich plány vyplatí. Než se tak stane, nalézají útěchu ve svých zálibách, sportu a společenském životě.

Smysl pro věrnost - ke kolegům, přátelům i partnerům - je klíčovou emocí lidí narozených v roce psa. Velice trpí představou, že druhé k nim nepoutá taková náklonnost, kterou sami cítí. Jejich city není těžké zranit, a jelikož mají dobrou paměť, citové rány se hojí poměrně dlouho. Nakonec se však vzpamatují a do jejich života znovu vstoupí šťastné nadšení. Pečlivě plánují a trpělivě čekají na správnou chvíli, ale pokud se dají ovládnout silnými emocemi, jednají impulsivně, a to jim vůbec nesvědčí.

Nespoutaný optimismus může osobám ve znamení psa přinést velké zklamání. Hodně si věří, a tak na sebe berou více úkolů, než mohou zvládnout. Jsou přesvědčeni o tom, že chovají-li dobrý úmysl, všechny překážky se rozplynou, a když se tak neděje, cítí se podvedeni. Musí poznávat nejen druhé, ale hlavně sami sebe, protože jejich úmysly nemusí být vždy tak čisté, jak předpokládají. Vynalézavost a přizpůsobivost jim však pomůže zdolat většinu překážek bez ohledu na to, jak nepřekonatelné se v danou chvíli zdají.

Lidé narození v roku psa ožívají v hodině xu (od 19.00) a až do svítání se baví hovorem s přáteli nebo tancem. Ve dne tvrdě a svědomitě pracují a určitě si zaslouží odpočinek, zábavu a dobré jídlo, po kterém touží. Neměli by to však přehánět. K životu přistupují pozitivně, rádi cestují a na svých toulkách využívají svého dobrého orientačního smyslu a vnímavosti k cizímu prostředí. Práce je pro ně vždy na prvním místě, ale najdou si čas i pro umění, soutěživé sporty a pobyt v přírodě.

Lidé ve znamení psa jsou celkem zdraví a díky velké fyzické zátěži se udržují v dobré kondici. Jejich entuziasmus je neopouští ani v těch nejtěžších chvílích. Přesto by měli o své zdraví dbát a vyvarovat se přejídání, přílišného pití alkoholu, rychlé jízdy a riskantních dobrodružství. Zpravidla se s postupem času zklidní, ale i zde platí - lépe dříve než později.

Tito lidé jsou udatní obránci bezpečí svého domova a v případě potřeby i útočí. Jde-li o jejich osobní potěšení a radost, utrácejí bez rozmyslu. Většinou jsou však konzervativní a pečlivě své peníze chrání. Vycítí každé riziko, a proto bývají úspěšnými investory, zejména v oblastech souvisejících s půdou, potravinami, cestováním nebo kovy, stavebnictvím a výrobou. Zvládnou i několik projektů najednou, aniž by ztratili přehled. Neměli by ovšem zacházet příliš daleko, protože se mohou dostat do potíží, z nichž je nevyvedou ani sebelepší schopnosti.

Emocionální vazba není pro osoby narozené v tomto roce nikdy povrchní záležitostí. Pocit, že jsou milováni a k někomu patří, je pro jejich spokojenost nesmírně důležitý. Bývají panovační a spíše defenzivní, pro partnery se složitější povahou však mají dost trpělivosti a přehlížejí jejich chyby. I když se jim zalíbí někdo jiný, nedovedou svůj stávající vztah ukončit, pokud není vyloženě nesnesitelný. Většina lidí oceňuje jejich laskavost, ale občas je popuzuje úzkostlivá péče, s níž se o ně pes stará.

Zde jsme psali o všech znameních čínského horoskopu
 

Lidé narození v jednotlivých měsících roku psa:

ÚNOR: Duchovně založení lidé, kterým na penězích ani trochu nezáleží. Nedovedou hromadit majetek a šetřit na horší časy, raději se dobře pobaví. Jsou duchaplní, důvěryhodní a mít je za přátele je skutečná výhra. V mládí jsou poněkud nevyrovnaní, ale všechny životní bouře přečkají a bezpečně doplují do přístavu.

BŘEZEN: Stejně mocné síly zralé a mladé energie jin přetahují tyto náladové a nestálé psy sem a tam. Platí to zejména v lásce, kde na rozdíl od ostatních vztahů nebývají věrní. Jsou to smyslní a vášniví lidé a jejich okolí je miluje pro jejich důvtip, energii a veselou povahu. V práci jsou spolehliví a svědomití a uplatňují v ní svou představivost a umělecké nadání.

DUBEN: Jsou to lidé, kteří dovedou komunikovat s ostatními a v životě mívají štěstí. Jsou cílevědomí a nadaní a dovedou se prosadit jako vynikající obchodníci a politikové. Tvrdohlavě se drží svého názoru a jen zřídka přiznají, že neměli pravdu. Nic se ale nemá přehánět a štěstí jim nemusí přát věčně.

KVĚTEN: Tvář těchto veselých lidí vždy zdobí široký úsměv a ostatní se s nimi cítí dobře. Toho ostatně dovedou využít, aby dosáhli svého cíle, ale je to spíše taktika než sklon k nečestnosti. Jsou to schopní a inteligentní hráči a obvykle dostanou, co chtějí.

ČERVEN: Poměrně často jsou to domýšliví snobové, což je může stát spoustu peněz. Večírky a krásné věci nejsou zadarmo. Sebedůvěra je však v tomto případě opodstatněná, protože jejich schopnost analytického myšlení je v mnoha oblastech staví do výhodné pozice.

ČERVENEC: Intelektuálové s bystrou myslí a vynikajícími řečnickými schopnostmi. V zaměstnání bývají cílevědomí a daří se jim v roli organizátorů. V životě je čekají různorodé zážitky a velký úspěch v rozmanitých oborech.

SRPEN: Čas od času propadají bouřlivým vnitřním konfliktům. Jsou ze všech lidí narozených v roce psa nejméně aktivní a nejvíce intelektuálně založení. Každou událost dopodrobna rozebírají, takže není divu, že vynikají jako detektivové, kritici, vědci a učenci. Ať jsou sebeúspěšnější, trpí pocitem, že ještě nedošli dost daleko, a sami sebe se ptají, zda se jim práce vůbec vyplatí. Tyto pocity by měli překonat, protože jim stojí v cestě k dalšímu pokroku.

ZÁŘÍ: Puntičkáři, kteří nejsou spokojeni se sebou ani s ostatními. Všechno protahují a vždy vidí jen tu horší stránku věci, takže na své okolí působí jako nepořádní, náladoví a proměnliví lidé. Musí se naučit sebekázni, postupovat podle plánu a dávat si pozor na zlozvyky a nejrůznější druhy závislosti. Ve společnosti se cítí uvolněně, umějí držet krok s módou a jsou zábavní, ale když začne jít do tuhého, stávají se z nich pěkně protivní lidé.

ŘÍJEN: Nadbytek mladé energie jin dává těmto lidem sílu, vnímavost a chytrost již v raném věku. Budou vždy středem pozornosti, i když jsou svým založením spíše samotáři. Jsou pořádní, trpěliví a spolehliví. Všechno dělají svým tempem a neradi se ukazují na veřejnosti. Hrozí jim nebezpečí, že se dají pohltit svými nereálnými nápady a ocitnou se v izolaci. Přátelé si na nich cení velkorysosti, ale ne vždy jsou k nim upřímní.

LISTOPAD: Oku těchto bdělých psů neunikne žádná maličkost. Mají velké nadání pro pozorování a výzkum všeho druhu. Odvážně vystupují proti lži a podvodu, protože pravda je pro ně nesmírně důležitá. Jsou pracovití a nároční, občas přecitlivělí a rozpačití.

PROSINEC: Tito vřelí, vášniví lidé nacházejí díky své velkorysosti, pozornosti a ohledům přátele všude, kam přijdou. I oni sami potřebují podporu, protože jsou to lidé, kteří tráví bezesné noci přemítáním o malicherných problémech. Nakonec tak mohou podkopat víru v sebe sama.

LEDEN: Jsou to lidé, kteří se zmítají mezi smyslem pro povinnost a lehkomyslností. Dřou se jako mezci, aby něco našetřili, a pak to všechno naráz utratí. Jinak je ale stabilita jejich hlavní prioritou, mají velký smysl pro rodinu a nezáleží jim na tom, zda oslní své okolí.
Použitá literatura: Tajemství čínské astrologie od Kwan Lau a Velká kniha čínských horoskopů od Theodora Lau

Nevíte v jakém znamení čínského horoskopu jste narozeni? Hledejte v kategorii Čínská znamení .