Jste zde


Čínská astrologie - Opice
Sofie Danae

 

Jsem zkušená a ostřílená harcovnice. Mistr čilosti, rychlosti a pohotovosti, magický čaroděj nemožného. Má dokonalost je nepřekonatelná a nemá obdoby. Mé srdce je naplněno mocným kouzlem schopným očarovat a okouzlit. Jsem stvořena pro své vlastní potěšení. JSEM OPICE

Lidé narození v roce opice jsou chytří, rychlí, neklidní, zábavní, agresivní a smyslní. Mají divoký, rtuťovitý temperament a sklon přeskakovat schody i úkoly, protože vždy dovedou najít jednodušší způsob, jak svou práci udělat. Jsou škodolibí, kují dokonalé pikle a berou na sebe obrovská rizik, aby přelstili své nepřátele. Mohou být neuvěřitelně nepořádní a neukáznění a jejich okolí po nich musí velmi často uklízet. Opice jsou však nesmírně přesvědčiví řečníci a všechno jim většinou projde. Mívají pěkně stavěnou postavu průměrné či nadprůměrné velikosti a obvykle se těší dobrému zdraví. Roztěkaná a nervózní povaha spolu s nevyčerpatelnou energií vodí tyto osoby po jiných životních stezkách než ostatní a dává jim i jiný vzhled. Je to velice konstruktivní síla, musí být však pochopena okolím a v takovém případě se z opice stává opravdový vůdce společnosti.

Vnější neklid a odvaha lidí ve znamení opice je doprovázena vnitřním strachem, a to jak opodstatněným tak neopodstatněným, který většinou pečlivě skrývají a těžce snášejí. Boj horka a chladu, vody a ohně jim přináší nejistotu a bolest bez ohledu na úspěchy, kterých dosahují. Opice je sice marnivá a nezbedná, má však dobré srdce, a pokud někoho nechtěně zraní nebo uvede své přátele do trapných situací, je jí to skutečně líto. V takových chvílích je zcela upřímná a všichni jí odpustí v naději, že se nakonec přece jen polepší. Opice odpouští stejně snadno, jako očekává odpuštění od druhých, nikdy se nezlobí dlouho a ze zraněných citů se snadno a rychle léčí.

Nervozita, nadměrná aktivita a nedostatek trpělivosti jsou důvodem, proč se opice nedrží pravidla dvakrát měř, jednou řež. Vystavuje se nejrůznějším nebezpečím a ohrožuje své šance na postup a úspěch. Je však dostatečně energická a duševně i fyzicky silná, takže se bez zbytečného váhání chytá možnosti situaci zvrátit ve svůj prospěch.

Lidé narození v roce opice jsou nesmírně aktivní a energičtí. Největší radost jim působí dlouhé rozhovory a chutné pamlsky. I přes svou vrozenou netrpělivost si dělají velké plány, organizují nejrůznější události a ovládnou každý večírek. Obvykle příliš neutrácejí, ale vzhledem k četným koníčkům a zájmům ani mnoho neušetří.

Tito lidé se většinou těší dobrému zdraví a chuti do života. Největším nebezpečím je pro ně nedbalost a lehkomyslnost - věří, že mohou bez ustání skákat ze stromu na strom a nikdy se jim nic nestane. Nedovedou odolat pokušení a musí si dávat pozor, co jedí, pijí, čichají a vdechují. Jsou jako děti a strkají do pusy všechno, co se jim dostane pod ruku. Občas jednají bezhlavě a snadno se dostanou na špatnou cestu. Naštěstí jsou dostatečně inteligentní, znají své problémy a omezení a obvykle se naučí ovládat dříve, než je příliš pozdě.

Lidé narození v roce opice jsou ve finančních otázkách velmi schopní a odvážní. U záležitostí vyžadujících dlouhodobé plánování však musejí překonat svou netrpělivost a neopatrnost. Podaří-li se jim to, pravděpodobně se stanou špičkami ve svém oboru, protože jsou skutečně velmi nadaní a přizpůsobiví. Energie jim nechybí, takže stačí, když budou rozvíjet trpělivost a vytrvalost, aby vydrželi až do konce. Nejsou velcí šetřílkové a stojí je mnoho úsilí, mají-li myslet na zadní kolečka. Milují přírodu, a proto by měli investovat do přírodních zdrojů.

Lidé narození v roce opice bývají citliví, smyslní a náruživí milenci. Jejich vztahy provází vášeň i humor, smích i slzy, radost i hádky. Při společenských událostech, kde nikdy nechybí, mají spoustu příležitostí najít si partnera. Jsou od přírody neklidní, nedají se snadno zkrotit a mívají sklony k promiskuitě. Moudrý partner jim poskytne dostatek prostoru a času, aby pochopili smysl milostných her. Pokud se jim podaří vyrovnat svou náruživost trpělivostí, přestanou střídat partnery a se svým milovaným pak žijí šťastně až do smrti.

Podívejte se na ostatní čínská znamení

Lidé narození v jednotlivých měsících roku opice:

ÚNOR: Optimističtí a společenští lidé, kteří mají po celý den plné ruce práce. Síla jang měsíce zi se spojuje s mladou silou jang roku opice. Lidé narození v tomto měsíci jsou upovídaní, přátelští a odvážní, prosazují se jako vyhlášení organizátoři společenských událostí a jsou přímo předurčeni pro vedoucí místa. Jsou to výborní, okouzlující přátelé a nenávidí samotu. Hodně riskují a zejména v mládí jsou tím známí široko daleko. Měli by se vyvarovat závislosti všeho druhu a odolávat iluzorním pokušením.

BŘEZEN: Tyto opice zajímají stejně materiální statky a luxus jako jejich vlastní romantické představy a sny. Rychle se pro něco nadchnou, ale většinou to nemá dlouhého trvání. Opice narozené v tomto měsíci se často pokouší o jakýsi zimní spánek, aby se mohly věnovat vlastním zájmům. Dříve nebo později se však přátelé najdou a ony se opět rychle zapojí do kolektivu, jsou prostě příliš společenské a přátelské, než aby odolaly.

DUBEN: Agresivní a emocionální oblasti, které velmi dobře vědí, jak šplhat po společenském žebříčku. Divoce se pouštějí do nejrůznějších klání, nevyjímaje soupeření s přáteli, a většinou vítězí. Domov a rodinu si chrání a v každém ohledu jsou méně nepořádní než ostatní opice. Jejich agresivita a výkonnost může být slabostí i výhodou, bývá příčinou mnoha rozporů a v nepřátelích vzbuzuje žárlivost. Tito lidé by si měli uvědomit, že se tak vystavují nebezpečí izolace.

KVĚTEN: Tito lidé jsou plni vnitřních konfliktů, zmítáni mezi mladou silou jang roku opice, která se touží všeho zmocnit, a starou silou jin čtvrtého měsíce, která nechává věcem volný průběh. Jsou náladoví, nevypočitatelní a tvrdohlaví, dokud momentální nálada trvá. Bývají chytří, ale jak v práci tak v soukromém životě připravují svému okolí horké chvilky. Sklon dělat z komára velblouda se po čase zmírní, ale nebude to zadarmo.

ČERVEN: Méně marnivé, zato však pyšnější než většina opic. Velmi snadno se dají rozrušit vnějšími vlivy a emocionálními vazbami k nedosažitelným věcem i lidem. Jsou plni energie, ale také vzrušení a nervozity, a jakmile se na něco soustředí, dovedou využít své inteligence a najít si své místo na slunci.

ČERVENEC: Tyto opice jsou v bezpečí mladé energie jin šestého měsíce, která dobře doplňuje sílu jang tohoto roku. Jsou to hazardéři, milují riziko, šplhají na vrcholky hor a tropí ty nejneuvěřitelnější kousky. Ve srovnání s ostatními opicemi se jim lépe daří uskutečňovat plány, a i když obrátí svůj svět vzhůru nohama, všechno vypadá lépe než předtím.

SRPEN: Tvořiví a poměrně opatrní lidé, kteří se do ničeho nepouštějí bezhlavě, nejprve si všechno dobře pomyslí. Působí klidně a uvolněně, i když nikdy nevíte, co si opravdu myslí a co mají za lubem. Svou rozpustilostí jsou v jistém smyslu neodolatelní a i ti nejrozzlobenější přátelé je nakonec musí jen obdivovat. Jsou vtipní a výřeční, mají smysl pro humor a překvapení, dovedou sepisovat vynikající projevy a své schopnosti umějí využít k manipulaci ostatních.

ZÁŘÍ: Poněkud rozpačití lidé, přeceňující detaily. Bývají nejistí a neustále si dělají starosti. Mají však velké nadání a schopnosti a určitě uspějí. Pokud nechají věci volně plynout, budou uvolněnější a šťastnější.

ŘÍJEN: Lidé narození v tomto měsíci jsou obzvláště nezkrotní, živí a aktivní a všude hrají prim. Jsou otevření, až dětinsky upřímní a občas jakoby duchem nepřítomní. Nejšťastnější jsou v přírodě a intelektuální debaty je příliš nezajímají. Pokud je musíte hubovat, učiňte to přímo, protože budete-li diplomaticky chodit kolem horké kaše, rozčílí se a beze slova odejdou.

LISTOPAD: Lidé svobodného ducha, kteří mají zároveň smysl pro obchod a nové vývojové trendy. Pokud jde o povahu, jsou to typické opice - energické, netrpělivé a neklidné. Nesnáší rutinní práci. Ve srovnání s ostatními opicemi si ovšem více věří, což jim poskytuje v zaměstnání mnoho výhod.

PROSINEC: Vyrovnanější než většina ostatních lidí narozených v tomto roce, méně náladoví a neklidní, ochotní dělat kompromisy a dělit se s ostatními. V práci se jim daří, jsou to přesvědčiví a přátelští řečníci se smyslem pro humor. Uplatňují se jako vedoucí a dovedou zorganizovat naprosto cokoli - baletní představení i domácí úklid.

LEDEN: Báječní vypravěči, kteří si libují v klepech a přehánění. Jsou otevření, tvořiví, výřeční a výstřední. Velice rádi cestují, občas však mají nouzi o peníze a v lásce bývají nevěrní.
Použitá literatura: Tajemství čínské astrologie od Kwan Lau a Velká kniha čínských horoskopů od Theodora Lau

Nevíte v jakém znamení čínského horoskopu jste narozeni? Hledejte v kategorii Čínská znamení .