Jste zde


Čínská astrologie - Myš
Sofie Danae

 

Sama se vyhlašuji za nabyvatele a majetníka. Jsem spojující článek, nicméně pracuji jako celistvá jednotka. Snažím se dosahovat výšin a zasahuji svůj cíl, bezpečně a vždy. Život je pro mne radostná cesta. Každé hledání musí končit novým výbojem. Jsem pokrok, zkoumání a pohled do nitra. Jsem lůno neustálé činnosti. JÁ JSEM MYŠ

Lidé narození v roce myši jsou zvídaví, duchaplní, tvořiví a hovorní. Milují život a zaujímají k němu spíše intelektuální postoj. To jim však nebrání, aby hojně užívali materiálních rozkoší, které život skýtá. Riskují, ale do ničeho se nevrhají bezhlavě, všechno si předem pečlivě spočítají. Jsou ohleduplní, často tajnůstkářští a své myšlenky skrývají. Nesmírně si váží přátelství a svým přátelům a partnerům vždy velkoryse nabídnou pomocnou ruku.

Myš je nejživější po západu slunce, kdy se rozhořívají večerní svíce. V tuto chvíli by se neměla skrývat ve svém příbytku, chroupat sušenky a popíjet o samotě rýžové víno. Zato v noci by si měla najít čas sama pro sebe. Lidé narození v roce myši jsou díky svému vtipu, tvořivosti a zvědavosti výbornými kritiky s dobrotivým a hlubokým pohledem na věc a jejich rad a názorů si cení jak přátelé tak nepřátelé.

Lidé narození v roce myši působí navenek vyrovnaně, klidně a svou zralostí okouzlující okolí. Je to dáno částečně jejich přirozenou uvážlivostí. Pod touto maskou, ve svém nitru, však podléhají emocím a stresům a ovládá je pocit skryté nespokojenosti. Jsou-li o samotě, prožívají nekonečné návaly úzkosti, nepokoje, nervozity a špatné nálady. I ve společnosti se občas stáhnou do kouta, aby je nikdo nerušil v jejich úvahách. Jsou romantičtí a velmi společenští. Potřebují kolem sebe neustále cit, přátelství a lásku, a právě díky tomu bývají sentimentální a zranitelní. Na druhé straně však tyto vlastnosti otevírají myši tajemství hlubších emocionálních dimenzí.

Myš bývá někdy prospěchářská, přehnaně agresivní a tiše manipulativní. Miluje hazard, ale jelikož pečlivě zvažuje všechna rizika, často propadá neodbytnému strachu z neúspěchu a prožívá bezesné noci. Stejné vlastnosti jí však přinášejí i úspěch, protože si svými lichotkami a tvořivým plánováním vždy najde schůdnou cestičku.

Tito lidé milují život, společnost, zábavu a legraci. Rádi nakupují a zbožňují dobré jídlo a pití. Libují si v náznacích luxusu a pohodlí.

Nadání a inteligence lidí narozených v roce myši se hodí pro libovolné povolání.

Sex je pro myš posedlostí a má k němu velké nadání. S věrností však mívají tito lidé obvykle problémy, jelikož jsou vstřícní, okouzlující a žádoucí a mají bezpočet příležitostí se seznamovat se na večírcích a společenských událostech, které tak rádi pořádají. Tanec a hudba v nich po setmění vzbuzují touhu svádět a plameny lásky pak hoří až do rozbřesku. Když se opravdu zamilují, jsou to vášniví a citliví milenci a láska jim pomáhá překonat vrozenou emocionální uzavřenost. Jakmile se otevřou, jsou velice zranitelní, a jsou-li odmítnuti, velmi trpí. V milostném vztahu se hádají a zase smiřují, rozcházejí a znovu vracejí.

Všechna znamení naleznete v článku Čínský horoskop
 

Lidé narození v jednotlivých měsících roku myši:

ÚNOR: Tito lidé jsou citliví a neklidní. Jednají instinktivně a mají sklon překračovat svůj stín, aniž by si uvědomili, kam se vlastně ženou. Naštěstí dovedou i nepříznivou situaci využít ve svůj prospěch. Mají velké tvořivé schopnosti, které mohou využít zejména na poli módy. Jsou to lidé kontrovezní a dramatičtí, mívají přitažlivý zevnějšek, hebkou pleť a jemné rysy.

BŘEZEN: Nejraději někde v koutku přemýšlejí, uvažují a plánují. Většinou to bývají duchaplní skeptici, jimž je celá řada věcí naprosto lhostejná. Ačkoli jsou přátelští a pracovití, není snadné je pochopit ani rozpoznat, oč ve skutečnosti usilují. Milují soukromí více než kdokoli jiný. Často se z nich stávají zahloubaní vědci, tvořiví umělci, kritici a finanční odborníci.

DUBEN: Hazardéři s menším smyslem pro opatrnost než ostatní lidé narození v tomto roce. Rádi zdolávají překážky a většinou se jim to díky mladé síle jang tohoto měsíce daří. Téměř celý život je však sužuje vnitřní nepokoj a žádný úspěch pro ně není dost dobrý. Teprve na sklonku života dosáhnou zralosti a najdou klid duše.

KVĚTEN: Rezervovaní, opatrní a velmi praktičtí lidé, kteří dostanou od života to, co chtějí. Mají úspěch ve všem, co dělají. Právě proto musí pečlivě zvažovat, do čeho se pustí, protože se mohou snadno dostat do područí dobra i zla.

ČERVEN: Jsou to lidé s velkým uměleckým nadáním a hlubokými city. Občas je však ovládá jakási podivná posedlost a musí se jim neustále připomínat, že objektivní stránka věci může být v rozporu s jejich vlastním názorem. Pokud se jim podaří najít harmonii a rovnováhu, jejich vnitřní protiklady se spojí v novou, kvalitnější stránku povahy. Jsou to tvořivé osobnosti se smyslem pro pořádek a velice dbají na čistotu.

ČERVENEC: Šťastní lidé milující všechny rozkoše života: elegantní vzhled, nákupy, utrácení peněz, slavnostní večeře, večírky, hry a zábavu. Jsou společenští, hovorní, vtipní. Bývají vypočítaví a snaží se upoutat pozornost, aby využili situace ve svůj prospěch. Dovedou nadchnout a vzrušit, a tak není náhodou, že se z nich stávají úspěšní obchodníci a politikové.

SRPEN: Energie jang tohoto měsíce je příliš silná, aby se podrobila síle jin vévodící roku myši. Lidé narození v tomto měsíci jsou tvořiví, citově založení, avšak nejistí. Navenek vypadají sice klidně a vyrovnaně, ovšem uvnitř prodělávají těžké emocionální boje. Bývají často nešťastní, osamělí a podléhají změnám nálady. Na druhé straně jim tyto emoce otvírají cestu k hlubší tvořivé síle a myšlenkám. Měli by hledat ochranu u sebejistých partnerů, anebo počkat se sňatkem až do doby, kdy si vybudují kariéru.

ZÁŘÍ: Velice schopní lidé, rychlí, pozorní, inteligentní a umělecky založení. Obvykle mívají štěstí a úspěch ve všem, do čeho se pustí. Jejich sebedůvěra se ovšem může změnit ve snahu uchvátit moc za každou cenu. Jsou to teatrální a poněkud panovační milenci. Úspěch v práci ještě nemusí znamenat úspěch v osobním životě: láska přijde teprve v okamžiku, kdy je život poněkud zkrotí.

ŘÍJEN: Tvořiví perfekcionisté, kteří hodně přemýšlejí a plánují a ke svému okolí jsou nesmírně nároční, kritičtí a skeptičtí. Bývají chytří, vtipní, podnikaví, aktivní a nepokojní. Velice obtížně se sbližují s druhými. Jsou to výborní herci, v práci se jim daří, ale obtížně se s nimi žije.

LISTOPAD: Miláčci štěstěny, jimž život naděluje mnoho dobrého. Ve svém úsilí získat to, po čem touží, jsou agresivní a mazaní jako malé dítě v hračkářství. Pokud se ovšem nechají ovládnout pocitem nespokojenosti, odvrátí svou pozornost od důležitých věcí, štěstí je může stejně rychle opustit, zejména v lásce a milostných vztazích. Pozor na závislost všeho druhu: alkohol, hazard, drogy, rychlá jízda.

PROSINEC: Umělecky založení, cílevědomí, inteligentní a zvídaví lidé. Snadno se nechají rozptýlit a často se pouští do mnoha věcí najednou. Slábne tak jejich soustředění a později mohou litovat. Najdou-li vyrovnanost a smysl pro toleranci, získají i nezbytnou trpělivost, která je dovede k novým obzorům a velkým úspěchům. Jsou to velice schopní lidé a nakonec najdou své místo na slunci.

LEDEN: Tito lidé jsou pod jistým vlivem nadcházejícího roku buvola a jejich upovídanost ve skutečnosti zakrývá tvrdohlavou a agresivní povahu. Pokud něco opravdu chtějí, bývají vytrvalí a vypočítaví. Jsou pomalejší, ale pracovití, a díky obrovským zásobám energie obvykle dosahují svých dlouhodobých cílů. Umíněnost jejich povahy občas hraničí s necitlivostí a neohleduplností, která staví jejich okolí do velmi složitých situací. Naštěstí jsou to většinou inteligentní, přátelští, hovorní a šikovní lidé.
Použitá literatura: Tajemství čínské astrologie od Kwan Lau a Velká kniha čínských horoskopů od Theodora Lau

Nevíte v jakém znamení čínského horoskopu jste narozeni? Hledejte v kategorii Čínská znamení .