Jste zde


Čínská astrologie - Kůň
Sofie Danae

 

Já jsem Kaleidoskop přání. Já dodávám všemu světlo, barvu a ustavičný pohyb. Já myslím, vidím a překypuji energií, neměnný jen ve své ustavičné proměnlivosti, stálý jen ve své nestálosti. Jsem nevázaný a nezatížený světskými starostmi, nespoutaný pevnými závaznými cíli. Pádím bez překážek neprobádanými cestami s nepokořeným duchem - a duší vždy svobodnou. JSEM KŮŇ

Lidé ve znamení koně jsou agresivní, cílevědomí a pro dosažení svého cíle užívají všech dostupných prostředků. Občas se jeví jako sobci, jindy jsou velkorysí a ochotně se zapojí do práce i přípravy večírku. Mají šikovné ruce a chytré hlavy a není divu, že mají stále co dělat. Libují si v ručních pracích a přípravě exotických jídel. Potřebují hodně něžné a láskyplné péče a klidné, stabilní prostředí, v němž se mohou svobodně pohybovat.

Těmto lidem nic nebrání, aby vydělávali spoustu peněz a zastávali vysoké funkce, oni si však nade vše cení své svobody. Nejsou dvakrát trpěliví, únava je rozčiluje a vtipy, které překračují jisté meze, je přivádějí k zuřivosti. V takových chvílích se projevuje jejich temperament a bezprostřední reakce připomínající žhavé polední slunce. Jindy se naopak rozhodnou, že se nebudou přít - jsou příliš hrdí, než aby se nechali vláčet bahnem - a jednoduše odejdou, aniž by cokoli vysvětlovali nebo oznámili. Chtějí všechno nebo nic.

Lidé narození v tomto roce nevěnují pozornost neupřímné chvále, nereálným nabídkám, nemožným partnerům a mocným silám, které by je pozřely zaživa. Nebezpečím je pro ně jejich vlastní povaha: potenciální nevyhraněnost, nesoustředěnost a neochota usilovat o cíle, jejichž dosažení vyžaduje notnou dávku trpělivosti. Občas se něčeho překotně zříkají a zapomínají, že to vede k osamělosti, která může strávit většinu jejich vitality a energie.

Lidé ve znamení koně jsou obdařeni silnou intuicí, jsou vnímaví, pozorní a citliví k novým vývojovým trendům. Chodí rádi do divadla a na koncerty, do galerií a muzeí, avšak před obdivováním cizího peří dávají přednost vlastní tvorbě. Mnohem lépe jim svědčí role řečníka než posluchače. Nejšťastnější jsou při jakémkoli intelektuálním nebo fyzickém klání - jsou velkorysými vítězi a umějí prohrávat.

Tito lidé bývají většinou aktivní a společenští. Milují přírodu a čerstvý vzduch, těší se dobrému zdraví a k životu přistupují s optimismem. Sebevětší rychlost jim nenažene strach, což ovšem neznamená, že by byli zcela mimo nebezpečí. Příčinou jejich vážnějších zdravotních problémů bývá nejčastěji stres a vnitřní konflikt. Jinak je postihují jen běžné, lehké nemoci, jimž se dá snadno předcházet. Obecně jsou to lidé vysoce odolní.

Lidé ve znamení koně rádi riskují, a pokud si trpělivě a svědomitě nevypracují dlouhodobou strategii, mohou se dostat do finančních problémů. Lépe se jim daří ve vedoucích funkcích podniků než jako samostatným investorům. Díky své průbojnosti, energii a pracovitosti dovedou vydělat hodně peněz, ale také je umí velmi rychle utratit. Bývají z nich dobří vojáci s vynikající intuicí, kteří se vždy dovedou rozhodnout a zvolit tu pravou chvíli k útoku i ústupu.

Láska nebývá v životě těchto lidí nejvyšší prioritou. Mnohem více je zajímá vznešené dobývání a velkolepé slavnosti. Jsou přitažliví a silní a mají pověst náruživých milenců, s nimiž se sice cítíme báječně, ale většinou je nedovedeme zkrotit. S oblibou se zaplétají do milostných trojúhelníků a jiných komplikovaných vztahů a za většinu nesnází si mohou sami. Jste-li zamilovaní do člověka ve znamení koně, měli byste milovat dobrodružství a záhady a pamatovat, že za všechno se nakonec platí.

A jak vypadá horoskop pro všechna čínská znamení?
 

Lidé narození v jednotlivých měsících roku koně:

ÚNOR: Již v dětství mívají tito lidé štěstí, které je dovede k úspěchu v rodinném životě i v zaměstnání. Jsou přátelští, upřímní a velkorysí a dovedou odpouštět. Mívají velké umělecké nadání a schopnost vyřešit každý problém. Musí se však chránit před neupřímnými lichotníky, kteří je často obklopují a kteří by je mohli zbavit smyslu pro realitu a objektivitu.

BŘEZEN: Tvrdohlaví a nekompromisní lidé, kteří se příliš nehodí pro týmovou práci. Starají se jen o své věci a bývají rozmazlení a idealističtí jako malé děti. Jsou bezpochyby spolehliví, čestní a vysoce inteligentní, ale musí se naučit poskytovat ostatním dostatek prostoru.

DUBEN: S tímto měsícem přichází jaro a lidé, kteří se v něm narodili, patří k nejaktivnějším a nejvitálnějším jedincům. Jsou optimističtí a chytří, milují přírodu a těší se dobrému zdraví. Líbí se jim v zaměstnání, kde musí hodně mluvit, a výborně si vedou ve světě obchodu. Snadno se dají vyrušit vnějšími vlivy, ztrácejí trpělivost a propadají depresi. Potřebují hodně lásky a povzbuzení.

KVĚTEN: Nesmírně inteligentní lidé, naplněni zralou energií jin tohoto měsíce, která jim dává schopnost abstraktního myšlení. Mají velké nadání pro hudbu, umění, filozofii, právo a vědu. Jejich povaha působí často absurdně komickým dojmem, jsou sobečtí, výstřední a jakoby nedospělí, ale o jejich uměleckém nadání se nedá pochybovat.

ČERVEN: V tomto měsíci proměny a rostoucí energie jang se rodí krásní lidé, kteří jsou rádi středem pozornosti a potrpí si na luxus a materiální bohatství. Schopnosti, díky nimž dovedou získat prostředky na své obrovské výdaje, nelze neobdivovat.

ČERVENEC: Tuláci, putující z místa na místo a hledající bezpečí, přátelství a spřízněnou duši, která by je milovala, pečovala o ně a měla pochopení pro jejich sny a ideály. Sňatek uzavírají poměrně brzy, a pokud se jim vyhne trpké zklamání, najdou partnera na celý život.

SRPEN: Neústupní a tvrdohlaví lidé, kteří se bez bázně vydávají na cestu za svým cílem. Naivně věří, že je štěstí nikdy neopustí a jejich energie vydrží navěky. Bývají velice nadaní, neúnavní a nikdy nekritizují za vašimi zády. Jsou to vášniví cestovatelé a sběratelé a s oblibou vypravují veselé příhody, kterými se jejich barvitý a komplikovaný život jen hemží.V pokročilém věku získají nezbytnou objektivnost a toleranci a svým blízkým budou milými přáteli.

ZÁŘÍ: Milují pohodu mnohem více než ostatní koně, rádi nakupují a většinou utrácejí více, než si mohou dovolit. Naštěstí jsou schopní, aktivní a inteligentní. Přestože je sužuje neustálý vnitřní boj, dovedou být nápomocní přátelům a vnímaví k potřebám ostatních.

ŘÍJEN: Zralá energie jin tohoto měsíce vyrovnává zralou energii jang roku koně, takže lidé zrození v tomto měsíci bývají klidnější a pevnější než ostatní. Obvykle se jim daří, dovedou využít svou trpělivost, tvořivost a inteligenci stejně dobře v umění jako při obchodním jednání. V lidských vztazích bývají necitliví a lhostejní, což je příčinou emocionálních problémů, kterým by se jinak mohli vyhnout.

LISTOPAD: Samotářští tuláci, kteří jsou na rozdíl od ostatních koní trpěliví a dovedou si počkat na správnou chvíli. Jsou to dobří lidé a ve svém nitru velmi trpí. Potřebují lásku a péči, ale není pro ně snadné dát to najevo. Naštěstí se jim naskytne celá řada příležitostí potkat ideálního partnera a svou osamělost a deprese nahradit zábavou a aktivitou.

PROSINEC: Ve svém nitru jsou tito přemýšliví lidé sužováni obavami a rozpory, ale jejich život je plný překvapení. Největší úspěchy přicházejí v době nejsilnějšího strachu. Ve svém hledání nových a podnětných myšlenek bývají poněkud výstřední a netrpěliví. Přemýšlivá povaha jim je k užitku i ke škodě, ovšem s trochou štěstí ji dovedou přeměnit v prospěšnou tvořivou sílu.

LEDEN: Pod vlivem nadcházejícího roku berana bývají tito lidé jemní, mírní a přemýšliví. Vždy se snaží proniknout do podstaty problému, i když občas působí netrpělivým a agresivním dojmem. Se vší pravděpodobností se jim bude dařit ve všem, čeho se chopí.

Použitá literatura: Tajemství čínské astrologie od Kwan Lau a Velká kniha čínských horoskopů od Theodora Lau

Nevíte v jakém znamení čínského horoskopu jste narozeni? Hledejte v kategorii Čínská znamení .