Jste zde


Čínská astrologie - Kohout
Sofie Danae

 

Jsem zde, připraven slavnostně uvádět den a oznamovat jeho odchod. Prosperuji a mám úspěch díky své strojové přesnosti. Ve svém nikdy nekončícím hledání dokonalosti dohlížím, aby věci zůstávaly na svém místě. Jsem přesný v plnění úkolů, vždy bdělý a pozorný správce. Vyhledávám pořádek a řád. Představuji absolutní věrnost, spolehlivost a oddanost. JÁ JSEM KOHOUT

Lidé narození v roce kohouta jsou obezřetní, střízliví, konzervativní, silní, rozhodní a inteligentní. Jsou stateční a pečliví v práci i v životě a s odhodláním se vydávají za novými obzory. Chybí jim sice jistá uvolněnost, jsou však pracovití, opatrní a kritičtí a znají svou cenu. Jsou trochu pyšní, sami se sebou vždy spokojeni, ale ne vždy vycházejí dobře s okolím. Sebedůvěra u nich občas přerůstá v domýšlivost, a i když dovedou cítit s druhými, nejsou sentimentální a jen zřídka nabízejí nezištnou pomoc.

Bývají to nadaní řečníci a diskutéři. Usilovně studují, zejména vysoce specializované předměty, protože nesnesou, aby je někdo považoval za nevzdělance. Dovedou rychle sbírat a využívat informace a téměř přes noc se vypracovat na odborníky v daném oboru. Právě tato schopnost je hlavním zdrojem jejich úspěchů. Tváří v tvář nebezpečí nebo riziku bývají lstiví.

Lidé ve znamení kohouta se snaží své emoce držet pod kontrolou, pěstují si pověst klidného až samolibého člověka, odpovídající představě, kterou sami o sobě mají. Ve chvíli zklamání a bolesti mohou vybuchnout a bývají občas pokládáni za přehnaně kritické a popudlivé osobnosti. Uvažují rychle, někdy mluví bez ohledu na možné důsledky, vytvářejí si tak nové nepřátele a vystavují se nebezpečí zranění citů. Ve svém nitru jsou citově založení, touží po lásce a přátelství, ale ne vždy se jim je podaří získat.

Jelikož úspěch do velké míry chápou jako stav, kdy mají vše, po čem touží a co si podle vlastního přesvědčení zaslouží, chovají se často sobecky a u ostatních tím vzbuzují značnou nelibost. K osobám, kterým důvěřují, jsou však navýsost loajální a vřelí. Vždy by měli dostat šanci.

Temnou stránkou charakteru lidí zrozených ve znamení kohouta je pocit, že mají nárok na nejvyšší odměnu. Vzpomeňme na kohouta z evropských pohádek, který byl přesvědčen, že mu musí všichni blahopřát, protože kvůli němu vychází slunce. Pokud se kohout nezbaví tohoto pocitu nadřazenosti, sobectví ho zcela ovládne. Méně šťastní kohouti, kteří nemají to, po čem touží, se mohou snížit k žárlivosti a závisti. Ztráta sebeovládání, vyvolaná těmito emocemi, může vést k lakotě, neslušnému chování a nečestnosti, která je úspěšnému kohoutovi zcela cizí. Těmto sklonům je třeba se bránit.

Lidé ve znamení kohouta s oblibou pořádají večírky a velmi rádi na ně chodí. Líbí se jim jen tak postávat, ochutnávat nejrůznější pochoutky a obdivujícímu davu vyprávět anekdoty a veselé historky. Průměrná kultura jim nic neříká a s oblibou obhajují klasické umění nebo avantgardu, někdy obojí.

Kohouti jsou obvykle aktivní a zdraví, ale trpí vnitřním nepokojem a úzkostí, které způsobuje jejich neustálý emocionální boj o duševní rovnováhu. Rádi chodí do společnosti a musí odolávat pokušení závislosti na jídle, cigaretách, alkoholu, sexu a emocích. Nezdravý životní styl je příčinou jejich střevních a respiračních problémů. Navíc jsou citliví na extrémně horké a chladné podnebí, nejlépe se jim daří v subtropickém a mírném pásmu.

Lidé narození v roce kohouta jsou ostražití a bedlivě hledají výnosné obchody, vztahující se jednak k novým trendům a poslední módě a jednak k elementu tohoto roku - kovu. Dovedou vypracovat tu nejlepší strategii a dosahovat maximálního zisku. Mnozí kohouti se stávají vůdčími osobnostmi finančního světa, kde se jim díky velkým schopnostem a tvořivosti daří nacházet a prozkoumávat nejrůznější cesty, které je dovedou k vítězství.

Emocionální založení a panovačnost, které jsou lidem ve znamení kohouta vlastní, se přenášejí i na otázky lásky a sexy. Sex je pro ně vítanou hrou, kterou hrají vždy náruživě a nápaditě. Mají sice sklon k nevěře, ale nikdy nepřestávají být loajální - alespoň ve smyslu, jakým loajalitu chápou. Jsou typem člověka, který dovede udržovat více než jeden vážný vztah, např. manželský a mimomanželský, aniž by se cítil vinen. Vždyť přece oběma partnerům věnuje stejnou pozornost. Snad kvůli vlastní neklidné úzkosti a netrpělivosti bývají kohouti přitahováni k trpělivým a ohleduplným lidem, u kterých se cítí v bezpečí. V milostném vztahu jsou kritičtí, jejich hádky bývají dost hlučné a v okolí většinou nechvalně známé. Lidé narození v tomto roce bývají smyslní a plodní a většinou mají hodně dětí.

Podívejte se také na další znamení čínského horoskopu
 

Lidé narození v jednotlivých měsících roku kohouta:

ÚNOR: Agresivní, egoističtí a obezřetní lidé, zároveň však vnímaví a schopní vidět obě strany mince. Díky těmto vlastnostem se výborně prosazují v nejrůznějších debatách a diskusích. Jejich tvrdohlavou, neústupnou povahu vyrovnává smysl pro humor, který je mimochodem vlastní i ostatním kohoutům. V životě dosahují úspěchů, a to již v raném dětství - nikdy se nestydí ukazovat svým kamarádům nové hračky.

BŘEZEN: Tito lidé jsou přesvědčeni, že si vystačí sami, a jakoukoli pomoc pokládají za zbytečnou. Dovedou dobře plánovat a řídit, takže pomoc většinou opravdu nepotřebují. Ve vztahu k ostatním jsou skeptičtí, zato o sobě mají idealistické představy. Svou práci berou příliš vážně, a způsobují si tak hodně zbytečných starostí a stresu. Mají sklon k žárlivosti, rádi peníze vydělávají a stejně rádi je i utrácejí.

DUBEN: Mladá energie jang třetího měsíce dává těmto lidem ve srovnání s ostatními kohouty relativně větší klid a optimismus. K okolí jsou otevření a pozorní, přátelští a romantičtí. Bývají to velcí snílkové, ale k životu přistupují prakticky a daří se jim ve světě obchodu, což je vzhledem k jejich touze po materiálním bohatství jen dobře. Jsou velice inteligentní a vtipní.

KVĚTEN: Tito kohouti mají tendenci uzavřít se do vlastního, složitého světa. Ve svém nitru nacházejí dost konfliktů a nemají potřebu hledat další problémy venku. V porovnání s ostatními kohouty bývají méně agresivní a před společností dávají přednost samotě. Poznáte-li je lépe, zjistíte, že to jsou opatrní a jemní lidé, i když poněkud individualističtí a výstřední. Velkých úspěchů dosahují na poli vědy a umění.

ČERVEN: Výbušná energie jang tohoto měsíce je příčinou netrpělivosti, neklidu a impulsivnosti těchto lidí, kteří snadno podléhají svým náladám. Mají velké schopnosti, ale sami musí zvolit mezi dobrem a zlem. S trochou kázně a píle se jim podaří rozvíjet tvořivé založení a přicházet s novými myšlenkami a idejemi.

ČERVENEC: Tvořiví, idealističtí lidé, kteří neúnavně usilují o splnění svých snů. Jsou to netrpěliví, náladoví a nevypočitatelní perfekcionisté a okolí je příliš nechápe. Své vnitřní konflikty často přenášejí na své blízké, a přestože působí nerozhodným a nezvladatelným dojmem, mají velký smysl pro čest.

SRPEN: Méně sobečtí a také méně extrovertní než ostatní kohouti. Bývají to svobodní a velkorysí lidé s roztomilou dětskou povahou. Ale pozor, v žádném případě to nejsou slaboši. Mají velké tvůrčí schopnosti a rychle se rozhodují. Občas se kvůli tomu dostávají do potíží, protože některé z jejich plánů si navzájem protiřečí. V jednání jsou naopak opatrní a postupují pomalu a většinou se jim daří učinit ten správný krok ve správnou chvíli.

ZÁŘÍ: Tito lidé bývají skromnější než ostatní kohouti, mají rádi společnost a ochotně naslouchají, aniž by museli za každou cenu mluvit o sobě. Bývají obdařeni pevnou vůlí a jen zřídka se řídí pokyny ostatních a volí konvenční cesty. Přicházejí s novými a zdánlivě složitými metodami, díky nimž dosahují stejně dobrých, nebo i lepších výsledků.

ŘÍJEN: Prudké vnitřní konflikty jsou příčinou starostí a úzkosti na jedné a silných ambicí a tužeb na druhé straně. Lidé narozeni v tomto měsíci se snaží tyto rozpory skrývat, vynakládají ohromné úsilí, aby zachovali klid až do chvíle, kdy je čas jednat. Možná jsou hluboce nešťastní, ale mají neobyčejné nadání a schopnost zúročit svůj výbušný charakter ohromujícím tvořivým úspěchem.

LISTOPAD: Pro tyto veselé kohouty je každý den svátek. Jsou jako dobře vychované, i když trochu lakotné děti, které snadno přemluvíte k nejrůznějším dobrodružstvím a které se neustále ženou za novými hračkami. Vyrůstají z nich inteligentní lidé, kterým nicméně dětská shánčlivost zůstává a jejich "hračky" mohou být nakonec velice nákladné. Dvojitá dávka kohoutího vtipu vždy pobaví, nejste-li zrovna vy momentálním terčem, a s těmito lidmi bývá velká legrace.

PROSINEC: Rovnováha sil jin a jang dává těmto lidem stejný díl nadání a štěstí. Všude jsou středem pozornosti, a to již ve velmi mladém věku. Jsou velkorysí a optimističtí, mají velké nadání pro řeč a jazyky, vynikají jako skvělí vypravěči a herci.

LEDEN: Jsou to nejsentimentálnější kohouti, vnímaví a inteligentní, rezervovaní a vážní. Bývají neobyčejně citliví na čistotu a vzhled, rádi se okázale a originálně oblékají, ale nikdy nepůsobí vulgárně. Jsou to příjemní, pořádní a vděční lidé se smyslem pro humor.
Použitá literatura: Tajemství čínské astrologie od Kwan Lau a Velká kniha čínských horoskopů od Theodora Lau

Nevíte v jakém znamení čínského horoskopu jste narozeni? Hledejte v kategorii Čínská znamení .