Jste zde


Čínská astrologie - Had
Sofie Danae

 

Má je moudrost věků. Já držím klíč k tajemství života. Rozsévám své sémě na úrodnou půdu a pečuji o ně s věrností a vůlí. Můj pohled je pevný, můj upřený zrak neměnný. Odhodlaný, neústupný, tajemný a nevyzpytatelný kráčím vpřed svým stálým nezadržitelným tempem. Pode mnou je pevná země. JSEM HAD

Lidé narození v roce hada působí tichým, pomalým, až pasivním dojmem. Uvnitř v nich však hoří plamen činorodosti, tvořivosti, lásky a zájmu o odhalování nových příležitostí v obchodě a financích. Nepokoušejte se je využívat, přišlo by vás to draho. Jsou to nesmírně vytrvalí a pracovití lidé, trpělivě, krok po kroku postupují ke svému cíli a dokáží své okolí šikovně zmanipulovat ve svůj prospěch. Dovedou se velice dobře ovládat a často se z nich stávají zvídaví a skeptičtí myslitelé a intelektuálové, jejíchž instinktivní a břitký úsudek má neuvěřitelnou moc.

Tito lidé pečlivě skrývají své emoce a ambice, střeží si své soukromí, jelikož jim nezáleží na tom, zda přitahují pozornost, okolí je mylně považuje za chladné a odtažité bytosti. Ve skutečnosti bývají vřelí, přátelští a soucitní. Dlouhé cesty a časté stěhování je rozčiluje. Dávají přednost domovu, k němuž jsou hluboce připoutáni stejně jako k dětem a rodině.

Lidé zrození v tomto roce přistupují k životu spíše intelektuálně, jsou velice sentimentální a mívají chatrné duševní zdraví. Sebemenší změna nálady dokáže narušit jejich soustředění a celkovou rovnováhu v životě. Přátelství, morální podpora a láska je pro ně nepostradatelným zdrojem energie a síly, díky níž tyto potíže překonají.

Jsou to umělecky založení a tvořiví lidé, milující zábavu a kulturu, zejména hudbu a tanec. Rádi chodí do společnosti, potkáme je na večírku, v kině, v divadle, na koncertě, v galerii i muzeu. Pokud jde o jejich vkus, jsou konzervativní a spíše vyčkávají. Nepotrpí si na okázalost, která by jim získala prestiž, a příliš neutrácejí. Jsou velmi citliví na počasí, a životní prostředí, a ačkoli milují přírodu, obvykle dávají přednost pohodlí domova, kde vždycky najdou něco sladkého na zub.

Lidé narození v roce hada jsou citlivější na změny počasí a prostředí než ostatní a bývají náchylní k chorobám, vznikajícím z extrémního horka či chladu. Rádi a dlouho spí, a je pro ně tudíž důležité, aby měli k dispozici příjemné místo pro relaxaci. Škodí jim přemíra jídla, alkoholu a drog stejně jako velký stres. Naštěstí jsou to lidé moudří a dobře znají své možnosti. Žijí zdravě a pečují o své zdraví, a pokud se dovedou ovládat, větší zdravotní problémy se jim vyhýbají.

Stejně jako v jiných oblastech jsou tito lidé opatrní a trpěliví i ve finančních otázkách. Čekají opodál na tu nejpříhodnější chvíli. Ve hře o peníze to bývají spíše konzervativní obránci, jsou pyšní na svůj majetek a velmi neradi utrácejí. Jsou moudří a většinou se vyhýbají lákavým příležitostem, které s sebou nesou vážná rizika. Vzhledem k tomu, že je jim vlastní element ohně, velký zisk jim mohou přinést projekty spojené s půdou a rostlinami a dobýváním kovů.

Had je v čínské mytologii symbolem plodnosti a lidé narození v jeho znamení bývají smyslní, vášniví, vřelí, okouzlující, i když poněkud pasivnější a škodolibí milenci. Jakmile se zamilují, což se jim děje takřka neustále, mívají sklon k panovačnosti a vtíravosti. Rozzlobit hada se většinou nevyplácí, je to totiž vychytralý intrikář a jeho uštknutí bývá velmi bolestivým překvapením. Na druhé straně mu obvykle nestačí jediný partner a mívá sklony k nevěře. Právě to, co romantický had chce a potřebuje, si dovede jen stěží udržet a ve chvíli, kdy mu objekt jeho touhy připadá nejbližší, je mu ve skutečnosti na hony vzdálený. Jedině energie a trpělivost mu může pomoci dosáhnout kýženého cíle.

Další Znamení čínského horoskopu
 

Lidé narození v jednotlivých měsících roku hada:

ÚNOR: Tito výřeční, panovační hadi jsou velmi talentovaní, tvořiví, temperamentní a směle dávají najevo, co se jim líbí a co nelíbí. Jsou náchylní k depresím, tíží je pocit osamělosti a nudy. Jsou vášnivými sběrateli nejrůznějších předmětů, včetně vlastnoručně vyrobených věcí. Vyzbrojí-li se trpělivostí, bude se jim dařit už v mládí, protože se snadno nadchnou a práce se nebojí. Na rozdíl od ostatních hadů rádi utrácejí a občas se jim nedostává peněz. Pokud se v jejich milostných vztazích všechno nevyvíjí podle jejich představ, nechají se snadno odradit.

BŘEZEN: Skeptičtí a pochybovační lidé, kteří si nechávají své myšlenky a názory pro sebe. Jsou však také velice inteligentní, rozhodní a pozorní. Spíše než materiální bohatství je zajímá vnitřní duchovní růst. Zůstávají věrni svým ideálům a morálním hodnotám a za vším hledají skutečnou příčinu.

DUBEN: Cílevědomí lidé, kteří často zakládají vlastní podniky. Líbí se jim postavení šéfa, který má autoritu a osobní svobodu. Obvykle bývají úspěšní, ovšem svým přehnaným sebevědomím a rvavostí mohou ublížit okolí. Pokud si vypěstují dobrý smysl pro humor a naučí se na život dívat s nadhledem, dostane se jim v životě lásky i úspěchu.

KVĚTEN: Tito lidé působí na první pohled jako nejpasivnější ze všech hadů. Jsou zahloubáni do sebe a namísto slunečního svitu volí raději stín. Uvnitř jsou však velmi cílevědomí, vášniví a citově založení a měli by se mít na pozoru před závislostí všeho druhu. Umějí plánovat, ale pouze díky vyrovnanému pohledu na svět mohou v životě nalézt harmonii.

ČERVEN: Chytřejší a duchaplnější než většina ostatních hadů. S velkým potěšením nakupují krásné věci. Jsou to lidé, kteří mohou stejně dobře sklouznout k aktivitě i nečinnosti, dochvilnosti i nedochvilnosti, síle i slabosti. Jejich zřejmá nerozhodnost a občasná popudlivost jsou jen znakem umělecké, hledající mysli, která potřebuje více času a prostoru, aby mohla roztáhnout křídla.

ČERVENEC: Obzvláště pomalí, pozorní, opatrní a důvěryhodní lidé. Mají velký cit a pochopení pro druhé a svědčí jim vedoucí postavení. Potrpí si na čistotu, neustále se myjí, pečují o svou pleť, chodí na masáže a jsou pyšní na své čisté šaty, vyleštěné příbory a vydrhnuté podlahy.

SRPEN: Lidé narození v horkém sedmém měsíci, který oplývá silou jang, bývají citliví a neklidní. Na rozdíl od ostatních hadů tráví hodně času venku. Vnitřní boj a nerozhodnost na jedné a vnější tlaky na druhé straně jsou zdrojem jejich problémů, ze kterých však vždy najdou východisko. Bývají to fyzicky přitažliví lidé a zejména v mládí se jim dostává velké pomoci od ostatních.

ZÁŘÍ: Agresivní a v jistém ohledu těžko zvladatelní lidé - dobří válečníci, ale také vysoce zodpovědní partneři a rodiče. Někdy jsou příliš důvěřiví a lze předpokládat, že krize, která je zastihne na vrcholu kariéry, způsobí šok a depresi. V takové chvíli potřebují přítele, který by podal pomocnou ruku. Měli by si pamatovat, že stavět mosty je mnohem namáhavější, než je pálit.

ŘÍJEN: Optimističtí, hraví, veselí lidé s mladistvým vzezřením. Přátelé je mylně pokládají za bezstarostné a nevyhraněné osobnosti. Jsou to však velmi schopní lidé, společenštější než ostatní hadi a jejich přátelství je stejně upřímné, jak vypadá.

LISTOPAD: Přemýšliví lidé, kteří se zmítají v neustálém souboji protikladných proudů. Rádi by se uvolnili a bavili ve společnosti, ale nakonec se stejně uzavřou do sebe a svých myšlenek. Jsou tvořiví a výřeční, prosazují nezávislé a často kontroverzní názory. Někdy mívají sklon k panovačnosti, žárlivosti a sobeckosti. Vnitřní konflikty se u nich navenek projevují jako nevypočitatelnost a náladovost.

PROSINEC: Otevření, upřímní, přátelští a vášniví lidé. Jsou to dobří přátelé a zachovávají věrnost svým rodinám. V jejich případě platí dvojnásobně pravidlo, že s hady se nemá zacházet jako s pasivními a krotkými bytostmi. Milují dobré jídlo a večírky a rádi je organizují. Hodí se pro vedoucí funkce, mají vynikající komunikační schopnosti a jemný cit pro krásu a proporce.

LEDEN: Pod vlivem nadcházejícího roku koně jsou tito lidé otevření a přímí. Momentální překážky je neodradí a oni se neúnavně vydávají na cestu za dosažením svých cílů. Jsou paličatí, uhrančiví a panovační a chvíli jim trvá, než získají schopnost přizpůsobit své názory, kterou potřebují k úspěchu.
Použitá literatura: Tajemství čínské astrologie od Kwan Lau a Velká kniha čínských horoskopů od Theodora Lau

Nevíte v jakém znamení čínského horoskopu jste narozeni? Hledejte v kategorii Čínská znamení .