Jste zde


Čínská astrologie - Drak
Sofie Danae

 

Jsem neuhasitelný oheň, střed veškeré energie. Udatné, statečné, hrdinské srdce. Jsem pravda a světlo, panuji nad mocí a slávou. Má přítomnost rozptyluje tmavá mračna. Jsem povolán k tomu, abych podroboval osudy. JSEM DRAK

Lidé narození v roce draka jsou mladiství, optimističtí a cílevědomí, odvážní a agresivní. Překypují energií jang, která je žene neustále kupředu. Přestože působí dojmem rozmarných lidí, bývají praktičtí. S velkým potěšením se pouštějí do všeho nového a nad svým okolím si udržují moc a kontrolu jako císař při audienci u dvora. Železné drápy a špičatý ocas jsou jejich nejsilnější zbraní a po těžkých bitvách je dovedou ke konečnému vítězství.

Jsou to lidé s divokou povahou, vtipní, otevření, čestní a k přátelům velkorysí. Těší se velké úctě ostatních, jsou obdařeni nezměrnou tvůrčí silou a často i velmi přitažlivým zevnějškem. Rádi bývají středem pozornosti a jen málokdo je dokáže zkrotit. Jejich citlivost a láska k přírodě v nich vzbuzuje velký zájem o otázky životního prostředí. Považují se za "syny a dcery nebes", a proto se staví do role ochránce tohoto dědictví..

Pod velkolepým zevnějškem a energií jang se skrývá nejistota a nervozita. Nekonečný vnitřní boj strachu a úspěchu, tepla a chladu naplňuje okolí pochybnostmi a pocitem, že se stane něco neočekávaného. Po nějakém čase ale šedé mraky zmizí, hrom utichne, blesk pohasne, na obloze se rozestře duha a drak se znovu pustí do svého velkolepého tance.

Lidé ve znamení draka milují přírodu - svůj druhý domov. Nejsou to vyloženě rodinné typy, ale rodinu a domov potřebují a očekávají oddanost svých blízkých, které jsou na oplátku připraveni chránit. Tato ochrana může občas sklouznout až k panovačnosti, ale mít v těžkých dobách po boku silného draka není vůbec špatné.

To nejhorší, co se může drakovi přihodit, je uvíznout v malém zabláceném rybníce, kde nemá dostatek prostoru. Je rozčarován a trpí, touží uniknout z tohoto vězení a vzlétnout k širému nebi. Vzhledem k jeho divoké povaze by bylo moudré, aby se v nekonečném proudu životní síly pokusil najít rovnováhu a harmonii. Měl by se vyhýbat všem formám extrémismu a fanatismu, protože jinak o svou císařskou korunu snadno přijde.

Drak si zakládá na společenském postavení, rád se předvádí a miluje vše nové a módní. Lidé narození v roce draka bývají zdraví a libují si v dobrém jídle a pití. Jsou aktivní a nepokojní a jednotvárnost je nemůže uspokojit. Milují vše krásné, nebojí se přitahovat pozornost a vzbuzovat ve svém okolí protikladné pocity. Nesmírné potěšení jim působí, mohou-li utrácet a užívat rozmanité rozkoše, které život nabízí. Baví je sportovat a cestovat, mají rádi večírky, hezká auta a umění. Díky svému šarmu a moci se často dostávají do popředí společenského života.

Lidé narození v roce draka potřebují v životě hodně přátel a hodně lásky. V milostném vztahu bývají citliví a panovační, neustále pochybují a udržují si jistý odstup. Podléhají nejrůznějším vlivům a jejich vztahy bývají dramatické. Díky dostatku energie jang se jim však většinou daří proplout s lodí lásky mezi mraky, deštěm i příležitostnou bouří, které k jejich životu neodmyslitelně patří.

Všechna Znamení čínského zvěrokruhu
 

Lidé narození v jednotlivých měsících roku draka:

ÚNOR: Optimističtí a praktičtí, ovšem ve srovnání s ostatními draky spíše přemýšliví a citově a intelektuálně založení lidé. Hýří nekonvenčními nápady a názory a obklopuje je záhadná matoucí aura, která brání okolí, aby je lépe pochopilo a poznalo.

BŘEZEN: Pod vnější slupkou vře nespoutané ego a ambice, které mohou každou chvíli vybuchnout. Zároveň si však tito lidé udržují citlivost a jemnost, která je odlišuje od ostatních draků. Jejich síla a agresivita zůstává většinou skryta, nicméně vítězství je pro ně nejvyšší metou. Vlídným chováním si získávají úctu přátel i nepřátel a otevírají brány k úspěchu.

DUBEN: Fyzicky silní, optimističtí a společenští lidé, kteří mívají sklony dělat rozruch a všude se předvádět. Hodně utrácejí a libují si v okázalosti. Bojovně, s vtipem a odvahou jdou za svým cílem a žádná překážka je neodradí. Jsou obdivuhodně houževnatí a temperamentní, přátelští, otevření a vždy ochotni pomoci. Jejich život je nekonečným sledem výjimečných a barvitých zážitků.

KVĚTEN: Zralá energie jin přidává těmto lidem k síle i vytrvalosti, která ostatním drakům schází. Obvykle stojí v čele nejrůznějších společenských skupin. Přátelé je milují pro jejich nezměrné nadšení a odvahu a v nepřátelích naopak vzbuzuje strach jejich vznětlivost, svárlivost a neústupnost. Mají slabost pro materiální bohatství a své představy.

ČERVEN: Citově založení lidé, kteří se dovedou maximálně soustředit na svou práci. Dostat se s nimi do křížku je velmi nebezpečné, protože jsou velice silní. V tomto měsíci jsou na vrcholu síly, poroučejí dešti i nebeskému hromu. A na letní bouřku se hned tak nezapomíná. Na cestě za svým cílem jsou odvážní, nebojí se obětí a utrpění, které je čeká. Život si s nimi někdy krutě pohrává, ale díky své víře a síle nakonec všechno překonají.

ČERVENEC: Nejcitlivější a nejtalentovanější ze všech draků, velcí myslitelé a intelektuálové, spisovatelé a kritici, nadaní řečníci a vypravěči. Jsou obklopeni aurou, která poutá pozornost, a své okolí vždy šokují něčím zcela neočekávaným. Užívají sice břitkých slov, ale ke svým blízkým se chovají něžně a zahrnují je láskou a péčí.

SRPEN: Tvořiví a aktivní lidé, kteří mají dar vzbuzovat ve svém okolí bezmeznou důvěru. Bývají vřelí a velkorysí, velice vynalézaví, vytrvalí a úspěšní v dosahování vytčených cílů. Mají dobrý smysl pro humor a nedělá jim potíže odpouštět.

ZÁŘÍ: Praktičtí lidé se smyslem pro detail a pečlivé plánování. Nic nedělají bezdůvodně a obvykle se za jejich činy skrývá touha po bohatství a moci. Velice jim záleží na společenském postavení a s ostatními dovedou obratně manipulovat. Pečlivě si vybírají své přátele a vždy se snaží udělat dojem. Nejsou typem lidí, kteří by se smířili s utrpením či chudobou a vždy se pokusí nepříznivou situaci změnit ve svůj prospěch.

ŘÍJEN: Odvážní a chytří, aktivní a duchaplní, inteligentní, ale roztržití a zlobiví jako děti. Bývají to činorodí a výstřední lidé. Neumějí žít sami, ale v milostných vztazích, na rozdíl od přátelství, mívají sklony k nevěře a nezodpovědnosti. Nechtějí ubližovat, ale jsou zaslepeni touhou po uskutečnění svých představ a snů, a když procitnou, může být již příliš pozdě.

LISTOPAD: Neobyčejní lidé, připomínající svou zdánlivou pasivitou draka při odpočinku. Jakmile však nastane ta pravá chvíle, drak se probouzí a bez varování se vrhá na svou kořist. Lidé narození v tomto měsíci oplývají obrovskou vnitřní silou a značnými schopnostmi. Ve společnosti se občas chovají výstředně, někdy působí dojmem samotářů, ale v žádném případě nejsou nepřátelští. Pochopit jejich povahu, která je proměnlivá jako příliv a odliv, není pro okolí vůbec snadné.

PROSINEC: Jsou to rození válečníci a svým postojem k životu jako ke hře, v níž musejí vyhrát, připomínají malé dítě. Nejrůznější potyčky a hádky v nich vzbuzují škodolibou radost a zlost ostatních neberou příliš vážně. To, co chtějí, získávají s optimismem a sebemenší zpoždění v nich vyvolává netrpělivost. Tito nevyzpytatelní, dobrosrdeční, zajímaví a svobodní lidé jsou vždy svými vlastními pány.

LEDEN: Tito lidé jsou pod vlivem nadcházejícího roku hada a navenek působí odtažitě a chladně. Uvnitř jsou však vřelí a plní života. Nedají se spoutat konvencemi, jsou však opatrní a obezřetní. Na rozdíl od ostatních draků nestojí o velkou společnost, přesto jsou přátelští a vždy ochotni pomoci tomu, koho dobře znají. Dosahují velkých úspěchů, milují rodinný život, ale občas potřebují samotu.

Použitá literatura: Tajemství čínské astrologie od Kwan Lau a Velká kniha čínských horoskopů od Theodora Lau

Nevíte v jakém znamení čínského horoskopu jste narozeni? Hledejte v kategorii Čínská znamení .