Jste zde


Čínská astrologie - Buvol
Sofie Danae

 

Má je stabilizující síla, která udržuje cyklus života. Stojím nehnutě proti všem protivenstvím a nepřízni osudu - odhodlaný a bezúhonný, chci sloužit čestnosti, nést břemena spravedlnosti, zůstávám věrný zákonům přírody. Trpělivě tlačím kolo Osudu a tak si vytvářím svůj osud. JÁ JSEM BUVOL

Pod maskou ustálenosti, půvabu, klidu a neobratnosti se k velkému překvapení mnoha lidí skrývá velká inteligence. Lidé narození v roce buvola jsou otevření a od přírody pozitivně založení. Šíří kolem sebe vřelost a přátelství. Jsou vysoce citliví k prostředí a klimatickým změnám, milují přírodu a často stojí v popředí ekologických skupin, bojujících o záchranu životního prostředí, na němž závisí naše přežití a život budoucích generací.

Všechna znamení čínského horoskopu

Jejich tvrdohlavost - jediná stránka jejich osobnosti, kterou ostatní vnímají negativně - opravdu nahání hrůzu: jakmile se pro něco rozhodnou, neexistuje takřka nic, co by je odradilo.

Jsou přátelští, mírumilovní a dobře se s nimi pracuje. I přes svou tichou povahu milují večírky a společenské události. Za svou tvrdou práci si zaslouží oddech a zábavu, která by ale neměla narušit jejich soukromí a vnitřní klid. Bývají to lidé konzervativní a opatrní. Nenávidí stěhování a nejraději žijí na jednom místě. S velkou chutí zkrášlují svůj domov a hledí přitom stejně na pohodlí i okázalost.

Někdy nepodceňujte sílu vzteklého buvola a tvrdost úderu jeho rohů. Lidé narození v tomto znamení mají někdy snahu ostatními manipulovat, ale skutečné nebezpečí vzniká, teprve když se jejich silné citové pouto k domovu změní na posedlou panovačnost a autoritativnost. Tehdy je třeba si dávat velký pozor. V nejhorším případě, který se objevuje naštěstí velice zřídka, mají lidé narození v roce buvola sklony k extrémnímu fanatismu, slepému hněvu a touze po moci v té nejhorší podobě.

Jen zřídka potkáte člověka narozeného v tomto znamení, který by jako první toužil vyzkoušet novou módu. Vždyť to staré ještě slouží, tak proč by to měl vyhazovat? Buvol miluje sladkosti a měl by se vyvarovat přejídání. Nejšťastnější je v přírodě, kde se může procházet, lézt po horách, kempovat a pozorovat krajinu.

Lidé ve znamení buvola jsou inteligentní, trpěliví a pečliví a vynikají téměř v každém povolání, které si vyberou.

Buvol je velice náruživý a panovačný. Jeho pomalejší, trpělivá a zásadová povaha přitahuje osoby s vlastnostmi právě opačnými - lidi nestálé a méně sebejisté. Budou-li se oba partneři řídit intuicí, naučí se pěstovat stromy lásky, které se rozrostou v krásnou a plodnou zahradu.

V milostných hrátkách a potyčkách je buvol neústupný a své teritorium hájí s ohromnou silou a inteligencí. Jeho sklon k panovačnosti občas nezná mezí a může okolí docela zahubit.


 

Lidé narození v jednotlivých měsících roku buvola:

ÚNOR: Osoby narozené v tomto měsíci ještě mírně ovlivňuje předchozí rok myši, a jsou proto méně tvrdohlaví a sebevědomí než ostatní lidé tohoto znamení. Bývají umělecky založení, tvořiví, individualističtí a volnomyšlenkářští. Jsou velmi silní a jasně dávají najevo, co se jim líbí a nelíbí. Bývají tišší, zároveň však nepokojní, citliví, výstřední. Velice dbají na osobní čistotu a potrpí si na nejrůznější kosmetické přípravky. Milují krásné, dobře navržené a hezky zabalené věci a velice pečlivě si je vybírají.

BŘEZEN: Rozporuplní v myšlení i charakteru, citliví, šikovní a zároveň nemotorní. Své protikladné názory dovedou často zužitkovat v tvořivé umělecké a intelektuální práci. Bývají to vynikající hudebníci, spisovatelé a tanečníci, s oblibou sbírají starožitnosti a dají se jim v kartách. Jsou tvrdohlaví a neváhají investovat do svých kontroverzních nápadů. Měli by však být ve střehu, protože přitahují nejrůznější zrádce a podvodníky.

DUBEN: Tito nadmíru nezávislí lidé bývají často velmi osamělí. Sebevědomí jim brání přijmout upřímnou radu od dobrých přátel, a to se jim nemusí vyplatit. Zejména v mládí je pronásledují potíže a zklamání. Lidé narození v tomto měsíci jsou pod vlivem mladé energie jang, což bezpochyby ovlivňuje jejich vnitřní život a odvrací je od vytyčených cílů. Musejí věnovat velkou pozornost stravování a dbát na své zdraví, aby si je uchovali pro lepší časy středního a staršího věku.

KVĚTEN: Tento měsíc ovládá stará síla jin a lidé v něm narození se na život dívají mnohem objektivněji než ostatní. Láká je soutěžení a v práci dosahují úspěchů. Bývají to intelektuálové, nezávislí v myšlení i chování, pořádní a opatrní. Často se z nich stávají vynikající vědci a učenci. Jsou okouzlující, krásní, rozmazlení a do jisté míry nepraktičtí.

ČERVEN: Jsou to lidé, které přitahují extrémy, nikdy nehledají střední cestu. Jsou radikální, nevyzpytatelní a jejich temperamentní povaha může být příčinou mnoha zklamání a nedorozumění. Patrně prožijí bouřlivou krizi středního věku, ale překonají ji. Bývají to lidé výstřední a nerozumní a soužití s nimi není jednoduché. Na druhé straně jsou to nejvtipnější a nejzajímavější buvolové a své okolí neustále něčím překvapují.

ČERVENEC: V mládí mívají větší sklon k sexuální promiskuitě než ostatní. V pracovních záležitostech jsou vytrvalí a inteligentní a úspěch na sebe většinou nedá dlouho čekat. Ačkoli budí zdání, že je vlastní osobní život příliš nezajímá, ve svém nitru touží po citové stálosti, která by doplnila materiální úspěch a nenajdou štěstí, dokud se konečně neusadí.

SRPEN: Umělecky založení a nezávislí lidé, kteří sice působí klidným a vyrovnaným dojmem, ale ve skutečnosti jsou neklidní a rozporuplní a trpí skrytými záchvaty vzteku. Slučuje se v nich tvořivost a představivost se zdravým rozumem. Jakmile se pro něco rozhodnou, nic je neodradí; za svým cílem půjdou energicky a cílevědomě.

ZÁŘÍ: Aktivní, upovídaní, přátelští a zábavní lidé, kteří jsou rádi středem pozornosti. Obvykle však bývají osamělí, protože se nedají zkrotit - nikým a ničím. Měli by se nad tím zamyslet, jelikož stejně jako ostatní buvolové jsou to domácí typy a nelitují energie na vytvoření krásného domova. Problémem je jejich podrážděnost, kvůli níž jen těžko hledají někoho, kdo by s nimi tento domov sdílel.

ŘÍJEN: Citliví, vášniví, přátelští lidé s dobrým srdcem. Jejich okolí je často využívá, a proto by se měli naučit říkat "ne", i když jim to přinese jisté potíže. Naštěstí se s nimi dokáží vyrovnat a díky své vynalézavosti, šikovnosti a inteligenci zvítězí.

LISTOPAD: Bývají to sebejistí, čestní a zásadoví lidé se sklonem k idealismu a perfekcionismu. Na každou činnost se dovedou maximálně soustředit a většinou se jim daří. Mnozí z nich podnikají samostatně nebo zastávají vysoké funkce. Většinou se zamilují na první pohled a mají sklon si svého partnera zcela přivlastnit a řídit jeho život. Přátelům a rodině jsou však vždy věrní a jednají čestně.

PROSINEC: Málomluvní, přemýšliví a zároveň velmi agresivní lidé. Jsou přátelští, ale poněkud rezervovaní. Milují moc a bohatství a získávají je díky pečlivému plánování. Nedokáží odolat pokušení, a proto by se měli vyvarovat závislosti všeho druhu - na jídle, alkoholu, cigaretách, drogách, rychlé jízdě, penězích, sexu a moci.

LEDEN: Bývají to hodní, spolehliví a pilní lidé se sklonem k soutěživosti a egoismu. Jsou pracovití a klidní, ale nesnesou sebemenší kritiku a to ani pozitivní. V mládí věří, že mohou změnit svět holýma rukama. Život je ovšem brzy poučí, a pokud dovedou slevit a přizpůsobit se, dosáhnou později mnoha úspěchů.

Použitá literatura: Tajemství čínské astrologie od Kwan Lau a Velká kniha čínských horoskopů od Theodora Lau

Nevíte v jakém znamení čínského horoskopu jste narozeni? Hledejte v kategorii Čínská znamení .