Jste zde


Čínská astrologie - Beran
Sofie Danae

 

Já jsem zvláštní dítě přírody, věřím a jsem odměňován důvěrou. Štěstěna mi hledí do tváře. Vše rozkvétá pod jemností a něhou mé lásky. Snažím se nalézat krásu ve všem, co zřím. Mám jemnou tvář a překypuji laskavostí a milosrdenstvím. JSEM BERAN

Lidé narození v roce berana jsou jemní, trpěliví, optimističtí, inteligentní, aktivní, opatrní a plodní. Jsou známi svou moudrostí, s níž se drží zlaté střední cesty. Vždy se chovají spořádaně a klidně. Jsou přátelští, ale pamatují si, co jim kdo dluží, a neváhají dát své potřeby najevo. Nebývají zvědaví, ale mají-li dobrý důvod, dovedou s obdivuhodnou silou a trpělivostí hledat fakta a analyzovat detaily v záležitostech, k nimž jsou přizváni. Své znalosti nezneužívají k tomu, aby druhým ubližovali, a to ani svým nepřátelům, chtějí pouze pomáhat.

Jsou tvořiví, mají fantazii, a než se do něčeho dají, měli by mít možnost vše si dobře promyslet a vyslechnout všechna stanoviska. Díky tomu vyřeší novým způsobem mnoho starých problémů, protože bez ohledu na vnější dojem jsou to lidé vysoce přizpůsobiví a v obtížných situacích výborně přežívají.

Berani sice vypadají jako fádní a kritičtí, ale ve skutečnosti jsou velice citliví ke svému okolí a vždy ochotně naslouchají stížnostem a smutkům svých přátel. Utrpění druhých berou vážně a posilují tak svou morální poctivost. Někdy bývají přecitlivělí a trochu zaražení, sebemenší nedorozumění v nich vyvolá smutek a jejich životy mají vesměs hořkosladkou příchuť.

Zdánlivě zbytečné průtahy jsou ve skutečnosti pouhým čekáním na tu pravou chvíli a snaha dělat všechno pořádně působí dojmem přehnané kritičnosti a perfekcionismu. Lidé ve znamení berana mají pro ostatní dostatek chápavého soucitu, což z nich však činí osoby zranitelné. Jsou přesvědčeni o vlastním omylu a trpí stresem a vnitřními obavami. Štěstí si je najde, jakmile prohlédnou ironii a rozpory všedního života a začnou více důvěřovat správnosti své střední cesty.

Lidé ve znamení berana mají rádi společnost a každý večírek naplánují do nejmenších podrobností. Celkově jsou založeni spíše intelektuálně než fyzicky a dávají přednost tradici před módou, zejména pokud jde o jejich oblíbené činnosti, kulturu a vaření. Bývají to vynikající kuchaři s podrobnými znalostmi o jídle a víně. Jsou pyšní na své domovy a kuchyně a nejlépe se cítí v restauracích a na trhu - měli by se však krotit, protože mívají citlivý žaludek.

Tito lidé bývají aktivní a citliví a k životu většinou přistupují zdravě a pozitivně. Mívají však chatrnější zdraví a snadno onemocní. Jsou náchylní zejména k chorobám žaludku a střev, dále onemocnění očí, uší, nosu a hrdla. Potřebují hodně spánku a měli by se vyhýbat dlouhému pobytu na slunci, protože mají citlivou pleť. Rovněž by měli omezit spotřebu alkoholu a dalších návykových látek. Jsou spíše intelektuálně založení, a proto by se měli věnovat méně náročným sportům: každodenní procházky, zahradničení, tanec, plavání.

Lidé ve znamení berana jsou šikovní, ale konzervativní a v investicích příliš neriskují. Předem si všechno dobře prostudují a vždy jako první vědí, kdy je kurs dobrý a pevný. Proto je okolí pokládá za osoby, které určují nejnovější trendy a směry, zejména v kultuře, i když tomu tak ve všech případech nebývá. Díky své důslednosti nemívají s penězi problémy. Hodí se pro práci v potravinářském, zábavním a módním průmyslu, prosazují se jako vydavatelé a umělci. Obecně se pro ně hodí vše, co je nějakým způsobem spojeno s papírem, kovy a minerály.

Berani jsou dobří a romantičtí milenci, i když jim chybí jistá dravost a nikdy nejednají impulzivně. Jsou spíše opatrní a důvěrní než vášniví. Jen zřídka se zamilují na první pohled. Romantický piknik nebo večer plánují vždy do nejmenších podrobností a jejich partneři se nikdy nenudí. Jsou věrní a citliví a jejich milostné vztahy mají většinou dlouhé trvání. K beranovi bychom se neměli chovat panovačně a agresivně, protože v takovém případě získává pocit, že se s ním zachází hrubě a neuctivě. Potřebuje mít jasně vymezené území a nenávidí extrémy.

Znamení čínského horoskopu všechna pohromadě
 

Lidé narození v jednotlivých měsících roku berana:

ÚNOR: Tito dětinští berani se rodí v době, kdy je síla jang na vrcholu. Fascinují je umělecké předměty, hry a zájmy, kvůli kterým se jen obtížně soustředí na vážné záležitosti. Svým puntičkářstvím a tolerancí jakýchkoli průtahů jsou to zcela typičtí berani.

BŘEZEN: Pracovití a vážní lidé, kteří občas těžce snáší kritiku okolí. Naštěstí jsou hluboce milovaní a přátelé jim vždy ochotně nabídnou pomocnou ruku. Velmi si zakládají na svém soukromí, vždy se snaží zachovat klid a nedají se vyvést z míry. Tento postoj je však stojí velké úsilí. Dovedou ocenit význam změny a kombinace chaosu a rovnováhy ve věčné životní síle ki.

DUBEN: Nanejvýš zajímaví a tvořiví lidé, v nichž se snoubí mladá síla jang měsíce jejich narození se zralou silou jang roku berana. Jsou nesmírně chytří, vynikají v teoretické i umělecké práci a mají neobvyklé, odvážné nápady. Nevyjádřené výhrady vůči ostatním jsou pro ně nebezpečné, jelikož je zavádějí do izolace. Občas zcela přehlížejí vlastní výhody a příležitosti, čehož může jejich okolí zneužít.

KVĚTEN: Nejspolečenštější a nejaktivnější ze všech beranů. Jsou to fyzicky přitažliví a smyslní lidé a vyvolávají pozornost všude, kde se objeví. Bývají jemní, vždy upravení a pořádní, milují pohodlí, zbytečné drobnosti a nejrůznější hračky. Jen to nejlepší je pro ně dost dobré a to nejlepší bývá většinou také hodně drahé.

ČERVEN: V životě čeká tzto vášnivé a vtipné berany celá řada překvapení, většinou dobrých. Jsou společenští, upovídaní, přátelští a chytří a jejich šarm a důvtip jim již v raném věku vyslouží pozornost okolí. Nejsou to samotáři, rádi se pohybují mezi lidmi a k životu přistupují prakticky a realisticky.

ČERVENEC: Lidé narození v tomto měsíci jsou vnímaví a moudří, rození básníci a filozofové. Jsou zásadoví a klidní, ať dělají cokoli. Neradi se stěhují z místa na místo, dávají přednost hlubokým kořenům a bouřku přečkávají s nadějí na lepší časy. Jsou to idealisté a puntičkáři, ale zároveň se dobře přizpůsobují. Jsou praktičtí a dovedou se bránit, což vnáší do jejich života harmonii.

SRPEN: Tito jemní a čestní lidé mívají velké sklony k perfekcionismu. V životě hledají jen ty nejlepší a nejkrásnější věci: luxusní zboží, pohodlí, krásná auta, oblečení, kosmetiku či starožitnosti. Za zboží bohužel pokládají i lásku a moc. Jejich náročná měřítka a ideály jsou možná nereálné a nákladné, ale jim se vždy podaří uvést všechno do pořádku.

ZÁŘÍ: Velmi soustředění a citově založení lidé, většinou kritičtí a skeptičtí. Prožívají bezesné noci kvůli zbytečným starostem o něco, co nemohou ovlivnit. Každé jejich slovo přitahuje pozornost posluchačů a obvykle se prosadí jako estrádní umělci, komici a kouzelníci.

ŘÍJEN: Berani narození v tomto měsíci působí obzvláště střízlivým a klidným dojmem, ovšem ve skutečnosti jsou nadaní, neklidní a výstřední a vždy mají za lubem něco neočekávaného. Pokud něco opravdu chtějí, jsou důslední a těžko jim někdo odolá. Občas zacházejí do extrému přílišné autoritativnosti a dělají věci obtížnější, než je nutné. Svou energii by mohli užívat mnohem příjemnějším a přátelštějším způsobem a zužitkovat své obdivuhodné nadání a inteligenci.

LISTOPAD: Jsou to neobyčejně rozhodní berani, kteří jednají rychle a jejich činy bývají neobvyklé, kontroverzní, dokonce radikální. Jejich nestálost způsobuje konflikt stálé energie jang tohoto měsíce a klidné energie jang roku berana. Jsou citliví a emocionální, náladoví a záhadní. Jejich výstřednost a osamělost jsou do jisté míry teatrální pózou, hluboko v srdci jsou však přátelští, dobrosrdeční, nápomocní a shovívaví. Z dlouhodobého hlediska bývají úspěšnější, než by si kdo představoval,

PROSINEC: Nejsou tak společenští jako ostatní berani, spíše pasivní, ale srdeční. Milují domov a klid a tiše se zabývají vlastními nápady. Jsou to dobří lidé, tolerantnější než ostatní berani. Druzí si mohou plést jejich pasivitu se slabostí, která se dá zneužít. Musí být opatrní a obezřetní a chránit sami sebe, zejména v citových záležitostech.

LEDEN: Ve dne jsou to typičtí berani - klidní a opatrní, pracovití a soběstační. V noci se však dostávají pod vliv nadcházejícího roku opice a stávají se z nich vitální a duchaplní lidé, kteří nesmějí chybět na žádném večírku. Tato náhlá proměna v rozpustilé, veselé a vtipem sršící bytosti udivuje celé okolí.

Použitá literatura: Tajemství čínské astrologie od Kwan Lau a Velká kniha čínských horoskopů od Theodora Lau

Nevíte v jakém znamení čínského horoskopu jste narozeni? Hledejte v kategorii Čínská znamení .