Jste zde


Andělské léčebně poznávací systémy - kurzy 2010
inzerce

Surfura -  systém pro přelom r. 2009 a 2010 – Surfura je energeticky velice silný láskyplný,  jemný světelný systém, který spojuje dohromady vše, co k sobě patří.  A to jak v této, tak i v ostatních vyšších dimenzích. Je propojením s tím, co nám chybí, vede nás k tomu, ce se stává  naší součástí. Sjednocuje protiklady a vytváří Jednotu. Systém má 3 úrovně a zasvěcuje se současně, je za 3 000 Kč.

 

Maya – systém velmi potřebný pro dnešní dobu. Přináší důležité poznání a odhalení vlastní podstaty a včlenění se do vesmírného růstu. Pomáhá se současnými rychlými změnami, napomáhá k opuštění starých nefunkčních vztahů  a vzorů a k setkání pravých duchovních partnerů pro společnou práci pro růst a pokrok. Propojuje veškeré zkušenosti ze všech životů, přináší potřebný klid a omlazení, opuštění hranic současné reality. A také ukotvení v multidimenzionálním poli v jeden celek v souladu s božským záměrem a v bezpodmínečnosti. Je výletem za hranice iluzí, ve kterých žijeme. Poznání pravdy. Cena za zasvěcení osobně i na dálku 4 000-, Kč.  Má 6 stupnů energií.

Aqarius  - Tento systém byl přijat pro dobu největší vnitřní i vnější očisty a transformace našich životů i celého stvoření od počátku věků.  Jeho energie jsou posvátné a jedinečné, okamžitě přinášejí úlevu. Končí naše strastiplná cesta, jsme volní a svobodní, volíme si nový, láskyplný svět. Přináší uvolnění z karmických kruhů opakování. Jde o také spojení a pochopení mužského a ženského pojetí světa, o vnitřní komunikaci, která se následně odrazí také ve hmotě. Dochází ke krystalizaci vědomí. Je motlitbou životu s pokorou a požehnáním.

Systém má 9 stupnů. Každý stupeň odráží jiné zkušenosti a lze s ním pracovat pouze jako s celkem.
Cena zasvěcení  za celý systém 3700,- Kč.  Osobně i na dálku.

Vše možno platit ve 2-3 splátkách.
www.volny.cz/hdockalova - andělské léčebně poznávací systémy