Jste zde


Akné a možnosti homeopatie
Pavel Šácha MUDr.

Akné je kožní postižení vyvolané chybnou funkcí mazových a vlasových folikulů nejčastěji obličeje a horní částí hrudníku. Akné u mladistvých je vyvoláno zvláštní citlivostí na androgeny, kterou je možno homeopatickou léčbou upravit. U těchto jedinců spotřebovávají jejich mazové 
a vlasové folikuly nadměrné množství dihydrotestosteronu, což vysvětluje následnou zvýšenou tvorbu mazu (hyperseboreu). Na úrovni mazového a vlasového kanálku se vytvářejí ztvrdlé mazové shluky, které ucpávají a pak také atrofují folikuly, což vysvětluje tvorbu komedonů. Někdy se tvoří až cysty a v tomto terénu se snadnu uplatní bakteriální infekce. 

Nejčastěji se jedná o corynebakterium acnei nebo staphylococcus aureus známý jako zlatý stafylokok.

U dívek a mladých žen, v období pohlavní aktivity, dochází často k rozladění rovnováhy mezi estrogeny a progesteronem, často také za přičinění kouření, pití alkoholu, také při ponocování, převrácení denního režimu, ve stresech a nedostatku pohybu. Pak můžeme pozorovat zhoršení akné před menstruací nebo po ní. Užívání hormonální antikoncepce tuto nerovnováhu uměle vyrovná, tím se akné zlepší, což je pro mladé ženy a dívky prvořadé, a nepřipouštějí si myšlenku, že pomocí hormonální antikoncepce jen dočasně zamaskují podstatu nerovnováhy a ta se projeví v budoucnu, žel mnohem horším problémem, než je akné.

Klasická terapie se snaží snížit nadměrnou androgenní spotřebu a upravit tím popsané projevy.
Homeopatická léčba umožňuje dosáhnout stejného výsledku, často méně viditelným způsobem, zato však trvale a netoxicky. Mladiství jsou často netrpěliví a požadují lokální, hned viditelnou léčbu, kterou je nutno předepisovat spolu s homeopatickou terapií za použití substancí, jež jsou pro kůži co nejméně agresivní. Akné je určitým handicapem ve společenském životě jedince, proto bude homeopatická léčba často obsahovat i lék působící na emoční oblast. Ať tak či onak, homeopatická terapie bude vždy zahrnovat léky symptomatické (působící na viditelný projev) a léky ovlivňjící "terén" (vlastnosti, chování osobnosti, konstituci).
Zde si uvedeme malou paletu homeopatických symptomatických léků. Nejčastěji jde o halogenové deriváty - jód, bróm a chlór, např. Sulfur iodatum, Kalium bromatum, Natrium muriatikum, posledně jmenovaný je také součástí terénní terapie. 

U akné je vysoká pravděpodobnost druhotné infekce, kterou posiluje snaha vytlačit obsah mazových a vlasových folikulů za hygienických podmínek, které nejsou vždy ideální. Proto použijeme homeopatické léky předepisované obvykle u hnisavých procesů; dva z nich jsou používány častěji: Hepar sulfur a Arnica. Ostatní symptomatické léky se budou přidávat v důsledku stravovacích prohřešků nebo zhoršení, která jsou součástí oslabení celkového stavu. Například Nux vomica, Lycopodium, Pulsatilla, Selenium metallicum. 
Velkou kapitolou jsou pak terénní léky. Jedná se o léky první volby, které zahrnují komplexně charakteristické rysy jedince.
Nalezení tohoto léku vyžaduje podrobný rozbor při osobním setkání u homeopata.
Zde vyjmenuji jen ty nejčastější: Natrium muriatikum, Sulfur, Thuya, Silicea, Tuberculinum.

Vzhledem k vysoké míře výskytu popsaného akné u mladistvých se můžeme domnívat, že se jedná spíše o přechodný stav než o stav chorobný. Nesmíme ovšem zapomenout, že potíže někdy přetrvávají i dlouho do dospělosti. Je na každém jedinci, jak douho mu bude trvat, než se vrátí zpět do obvyklých kolejí života.

 


(Ve spolupráci s www.symbinatur.com)