Jste zde


200 let stará homeopatie slaví comeback
Mag. Wolfgang Bauer

V posledních deseti letech stoupl stupeň znalostí homeopatie v naší zemi z 83 na hrdých 97 procent. Rakušanky a Rakušané nejenže tyto léčebné metody znají, ale tři čtvrtiny je využívají pro dobrý účinek a více než 80 procent oceňuje, že jsou dalekosáhle prosty vedlejších účinků.

Pozitivní stanovisko k homeopatii nepřichází náhodou. Jedná se přece o léčebný způsob, který prokazuje pacientce či pacientovi tolik času a pozornosti jako sotva jiný postup medicíny. Neboť při pátrání po vhodném homeopatickém léku musí lékař vědět o protějšku mnohem více než jen o tělesném obrazu potíží. Jen na základě rozsáhlého dotazovaní si může udělat přesný obraz pro výběr správného léku. 

Podobné podobným se léčí 
"Z více než 5000 homeopatických prostředků, které toho času známe, je zhruba 1000 používaných", řiká Dr. Susanne Stoeckl-Gibs, všeobecná lékařka a homeopatka ve Vídni, jakož i předsedkyně Rakouské společnosti pro homeopatickou medicínu. "Homeopatická léčiva pochazejí z velké části z rostlin. Pomyslete na arniku nebo měsíček. Ale také minerály a kovy jako kyselina křemičitá nebo železo, dále zvířecí substance - jako od sépie nebo včely - jsou vychozí látky našich léčiv", řiká homeopatka. 

Regulovat porušené procesy
Homeopatie se chápe jako regulační metoda. To znamená, že všude tam, kde jsou procesy narušeny, dosahuje regulace. Děti mohou být homeopatii právě tak ošetřovány jako staré ženy a muži. "Do ordinace chodí velmi mnoho pacientek a pacientů s onemocněním dýchacích cest nebo žaludečně-střevního traktu. Naši pomoc hledají lidé s opakovanými infekty, s alergiemi, kožními onemocněními nebo s chronickými bolestivými stavy. V akutních případech - třeba při zraněních, náhle přicházející horečce či průjmu - pomůže výborně právě homeopatie ", říká dr. Stoeckl-Gibs. Přitom by se mělo stát obvyklé, že také tradiční terapie může být homeopatickým prostředkem doprovázena.
V profylaxi má homeopatie málo použití. "Nepřináší nic, kupříkladu v období rým a chřipek, co by onemocněním předcházelo. Potřebujeme napřed jejich prvni příznaky - jako polykací potíže nebo zahleněný nos. Ty nám ukazují, kterým směrem se začínající onemocnění vyvíjí. Poté je možno vybrat správný prostředek, který pak rychle zapůsobí", sděluje lékařka. 


Jak působí homeopatie? 
Při otázce po principu působení homeopatie vyvstává jasná rozdílnost od školní medicíny, neboť v prostředcích s vysokou potencí jsou obsaženy jen minimální stopy výchozí substance. Od určitého potenčního stupně není dokonce žádná molekula výchozí substance chemicky zjistitelná. A přece tam dostáváme podle homeopatických zkušeností ty nejsilnější úcinky. Dr. Stoeckl-Gibs o tomto paradoxu říká: "Zda člověk ve vychozí substanci ještě molekuly nachází, je druhořadé. Mnohem důležitější je, že prostřednictvím protřepání a zředění přejde informace výchozí látky do alkoholového roztoku nebo na mléčný cukr a může tak být dále předána lidskému organizmu."
Z přísně vědeckého pohledu by se nemělo dosáhnout žádného účinku léčivem, v němž nejsou chemicky vůbec zjistitelné působné látky. A přece přesný protiklad je skutečností. "Víme ze studií, které účinné efekty homeopatie zaznamenaly, že velká část pacientek a pacientů ještě i po letech říká, že je jim od doby homeopatické terapie zhruba o 80 procent lépe než před terapií", podotýká Dr. Stoeckl-Gibs.

Co homeopatie neumí 
Pro homeopatii jsou nevhodné operativně ošetřované choroby, těžké infekce, život ohrožující situace jako srdeční infarkt nebo mozkové krvácení či onemocnění, při kterých je organová tkáň zničena nebo funkčně nečinná.
V zásadě není homeopatická cesta ke zdraví ta nejjednodušší, neboť z pohledu celostniho postupu znamená léčení vždy také enormní spoluúčast pacientek a pacientů, kteří ve vztahu k terapii prodělávají také vyvojový proces. 

Tak probihá terapie
V sotva jiném oboru mediciny je prvnímu kontaktu mezi lékařem a pacientem věnováno tolik času a pozornosti jako v homeopatii. "Nás nezajímají jen potíže pacienta, nýbrž také jeho psychické rozpoložení, druhy strachu, starostí, jak se mu v rodině vede, na pracovišti apod. Když potíže začínají, chtěla bych případně vědět, zda se během nočního klidu změní, zda se pohybem zlepší nebo zhorší. Jaké je to v teple, v chladu atd. Jedním slovem: Jen prostřednictvím rozsáhlého prvního rozhovoru, který může trvat i dvě hodiny, krystalizuje výběr léčebného prostředku ve spravné potenci," říká lékařka. 
Po předpisu léku s přesnými pokyny užívání bude při následných návštěvách u lékaře, které budou méně časově náročné, průběh terapie kontrolován. V průměru stojí první vyšetření 150 Euro, následná vyšetření zhruba polovinu. Některá privátní připojištění vracejí větší část poplatku zpět.


Volným překladem z MEDIZIN populär pro Symbinatur medicínu zaznamenala
PhDr. Šáchová

(Ve spolupráci s www.symbinatur.com)