Jste zde


Harmonie, štěstí a láska pro všechny - kapitola šestnáctá
Ing. Jan Macinka

(Volný cyklus článků o lidském štěstí a smyslu života.)

 


Motivace k dosažení cíle

Pokud jsme poctivě aplikovali zásady předchozích kapitol, můžeme si vyzkoušet zaměřit své úsilí na určité oblasti svého života, které chceme radikálně změnit. Určitě s tím ale souvisí změna životních postojů, jak říkají psychologové, změna podmíněných postojů, které jsme získali během svého života.

Změna postojů se provádí změnou myšlenek, myšlenkám můžeme pomoci vhodnou afirmací nebo modlitbou a jejich stálým opakováním. Své úsilí můžeme ještě podpořit meditací a opakováním afirmací a modliteb v meditaci.
Připomínám, že důležité jsou myšlenky a také slova, ale i pozitivní pocity, které tato slova nebo afirmace spouští.
Další stupeň zvýraznění svého úsilí může být založen na přímém programování svého podvědomí, je to vlastně řízená meditace a následná obrazová představa vašeho vysněného přání. 
Pomocí této obrazové představy, takzvané vizualizace, si před svým vnitřním zrakem promítáme film, živý obraz splněného a vysněného přání, umocněný pocity radosti, pohody a štěstí, které naše přání doprovází.

ptačí hnízdo

Jak provádět vizualizaci?

Večer a ráno (je-li možnost, tak i během dne) provádíte obrazovou představu svého snu a během dne využijete čas na opakování vhodně formulované myšlenky (myšlenek).
Myšlenky – afirmace, jsou vhodné k tomu, abyste si přeprogramovali své myšlení, abyste změnili své postoje, které do vás nacpali rodiče a učitelé, jako například:

"Peníze nerostou na stromech."
"Každý musí makat."
"Bez práce (fyzické dřiny) nejsou koláče."
"Peníze přináší neštěstí."
"Ti, kdo mají peníze nejsou šťastní."
"Velké peníze mají jen ti, co si je nakradli."
"Nemůžeš být trvale šťastný."
"Štěstí je hřích."
"Když se moc raduješ, určitě přijde neštěstí."

Postup pro vizualizaci:

Ležím, jsem uvolněný, rytmický dech, dvakrát hluboký nádech a výdech, nejdříve břicho, pak hrudník a pak pomalu vydechovat, postup jako při meditaci.
Představím si cca dva metry před sebou velký display, monitor, televizi, prostě velkou obrazovku, která vám bude promítat vaši obrazovou představu, vizualizaci.
Zahájím odpočítávání, od 7 do jedné, na monitoru postupně naskakují a postupně se odpočítávají číslice, od 7 do 1. Nebo můžete využít vizualizaci typu: Jednou rukou píšete křídou (fixem) na tabuli čísla a druhou rukou napsané číslo smažete. Napíšete číslo „7“, smažete, napíšete „6“, smažete, 5, a tak postupně až k jedné.
Můžete také použít vizualizaci, že scházíte po sedmi schodech dolů, nebo sjíždíte výtahem ze sedmého do prvního patra. Dokončíte odpočítávání a představíte si na monitoru bílý obdélník, který se postupně zaplňuje barevnými pásy. První je červený pás, pak oranžový, pak zelený, žlutý, modrý, indigo a fialový. (jako lom světla, jako barvy duhy, jako základní čakry.) Teď si představíte na monitoru (formou filmu) svůj sen, své přání, jakoby se to už stalo, jakoby už ta situace nastala.

(uvedu krátký příklad o majetku a penězích, ale vizualizace se může týkat čehokoliv, od výběru partnera až třeba po léčení určité nemoci nebo migrény.)
Přijíždíte domů, k vašemu novému domu, ve svém novém, vysněném autě, jste plný štěstí a spokojenosti, spokojený sám se sebou, zajíždíte do garáže, vítá vás manželka, procházíte dům, vcházíte na zahradu zalitou sluncem, k bazénu, odpočíváte na lehátku, jste plný pohody, a v duchu děkujete vesmíru (bohu, prozřetelnosti) za tyto dary a tyto pocity, které zakoušíte. Můžete si také pěkně v pohodě, na lehátku, opakovat svou modlitbu i své afirmace.

Na závěr nastávají dvě varianty, stejně jako u meditace:
Buď spokojeně usínám,
nebo vystoupím z meditace vizualizací počítáním od jedné do sedmi, po každé číslici postupuji jako po schůdcích, vracím se zpět do reality a na každém schůdku si zopakuji svou afirmaci.

mláďata v hnízdě

Není až tak důležité, jaké budete mít představy a jestli všechno splníte slovo od slova, jak to tady píšu. Důležitější je prožitek vašeho přání, pocity, které při tom zakoušíte, ta vaše představa musí být tak živá, jak jen je to možné. Celý prožitek musí být v přítomném čase, jako by se to už stalo, vy si užíváte pocitu, kdy už to vaše přání je splněno.

Nezapomeňte na zásady:

Nenutit se silou vůle do motivace podvědomí, sami to musíte cítit a chtít.
Žijete teď, myslete tady a teď, myslete tedy v přítomnosti.
Ujasněte si podstatu svého přání, co vlastně chcete a proč.
Zapomeňte na závist – přejte ostatním stejné bohatství, stejný úspěch jako sobě.
Vychutnejte si své pocity.
Poděkujte, buďte vděčni za splnění svého přání.

Možné afirmace:
"Mám zajímavou práci za velké peníze, jsem sám se sebou spokojený."
"Peníze přichází, peníze se hrnou, jsem šťasten."
 (vychutnat si ten pocit) Odkud? To neřešte, podvědomí už má řešení připraveno.
"Peníze jsou dobré, používám je moudře a pro dobré věci, děkuji za hojnost darů."

Možná modlitba:
"Jsem sám se sebou spokojený, vždy se rozhoduji správně a vždy jednám podle zásad harmonie, lásky, štěstí a porozumění. Nebojím se odpovědnosti, těším se na nové zákazníky, protože mi přináší rozvoj firmy a já nové úkoly zvládám v pohodě a s radostí."
"Tato činnost mi přináší velké uspokojení a velké peníze a všech těchto výhod užívám rozvážně a moudře."
"Děkuji svému podvědomí a celému vesmíru za tyto dary."

Poznámka na závěr:
Modlitbou není míněna modlitba ve smyslu křesťanství, i když prapůvodní význam je stejný. Nechci se spojovat s křesťanstvím už proto, že za dva tisíce let, co toto náboženství jako instituce funguje, neposunulo lidstvo ani o krůček k lepšímu životu, spíše si řeší své žabomyší války a politikaření a získání vlivu v rámci světa.
A navíc, křesťané ani žádný hmotný majetek nebo peníze nepotřebují, neboť do království nebeského je výhodnější jít chudý, čím chudší, tím lépe.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Znovu vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království." (Matouš 19:24)
Ve spolupráci s www.macinka.cz