Jste zde


Harmonie, štěstí a láska pro všechny - kapitola osmá
Ing. Jan Macinka

(Volný cyklus článků o lidském štěstí a smyslu života.)

 


Stíny - Chápavý a vyrovnaný postoj:
Pozitivní myšlenky, afirmace (mantry) vytlačí z našeho vědomí špatné pocity, strachy a obavy, Mysl je přitom přirovnávána k tmavé místnosti a opakování pozitivních myšlenek je obdobný postup, jako když vyjdete z tmavé místnosti na denní světlo, nebo když do tmavé místnosti přinesete světlo zvenku. Tmavá místnost se rozzáří a tma zmizí. Není schovaná někde v rohu, ani ji nemůžete vynést z místnosti ven, prostě zmizí.
Některá učení však tvrdí něco jiného, a opírají se i o učení Sigmunda Freuda.
viz také - Freud SigmundFreud tvrdí, že každý člověk si své nepříjemné životní situace, své okamžiky života, které prožil a se kterými se nedokáže vyrovnat, a které mu působí bolest nebo zármutek, ukládá do určité části paměti, do podvědomí, kde jsou latentně skryty a zapomenuty.
Takové části podvědomí, kde jsou zasunuty nepříjemné vzpomínky, a emoce se říká oblast Stínů.
My o takových vzpomínkách z oblasti Stínů sice nevíme, ale naše podvědomí je zná, jsou pro podvědomí stále čitelné a mohou nám z úrovně podvědomí škodit.
Freud si myslel, že problém je ukryt v podvědomé části mysli. Díky stylu „diagnóza + terapie“ docílil vyplynutí problému do racionální části mysli pacienta, kde se pomocí psychoterapie s problémem vyrovnal.
Sigmund Freud také předpokládal, že události z oblasti Stínu se dostávají napovrch ve snech člověka a snovými obrazy upozorňují na neřešené a zapomenuté problémy z minulosti.
viz také - Freud Sigmund, Výklad snů.

Teorie, postavená na učení Sigmunda Freuda říká, že pozitivní afirmací nepřebijete negativní myšlenky, nevytlačíte tmu světlem, ale pouze odsunete to negativní a nepříjemné do hlubších pater paměti, do hlubokého podvědomí a celý svůj život se nedokážete vymanit z negativního působení takových zasunutých prožitků.
Bojíte-li se něčeho takového, máte možnost si zkusit své zapomenuté vzpomínky vyvolat a vyrovnat se s nimi. Tuto možnost máte například pomocí hypnózy, kterou praktikuje a popisuje ve své knize Všemocné podvědomí, Erhard F. Freitag.

Neznamená to ovšem, že se vám z paměti barvitě vybaví, jak jste ve svých pěti letech umlátila křečka své nejlepší kamarádce, to určitě ne.Pomocí hypnózy si vybavíte nepříjemné zážitky z minulosti, ale jen pomocí zástupných obrazů na úrovni snů, obrazů ve vaší mysli, které je třeba ještě pod vedením terapeuta dešifrovat.
Také si svou oblast Stínů můžete vyčistit sami. Pomocí metody, kterou popíši dále, se můžete zbavit zážitků z oblasti Stínů na úrovni negativní energie, která se vám při cvičení projeví na úrovni fyzické nebo psychické.
Celé cvičení (meditace) působí jako nesmysl, přesto vám doporučuji toto cvičení vyzkoušet.
cvičení zahájíte uvolněním celého těla, použijete intuitivní způsob uvolnění, je třeba si navodit chápavý a vyrovnaný postoj vůči sobě, příjmout sám sebe. celá meditace se má nést v uvolněném duchu, nechte mysl a tělo, ať se projevují jak chtějí, jen se snažte myslet jen na sebe, nenechte své myšlenky toulat bůhvíkde: zaujměte postoj lásky a porozumění
Připusťte reakce na situaci (minulé situace), přijměte ji
buďte upřímní sami k sobě, pociťujte přiznání a odpuštění (sami vůči sobě)
Myslete pouze na sebe
Rytmický dech
Uvolněné tělo
Myšlenky i pocity mají plynout bez zábran
Nezasahovat vědomě vůlí
Vše má právo zůstat, smí přijít a odejít
Důležité je pochopení, jde o vás, vaše prožitky, vaše přání a pocity
Vše je jak má být, vše je v pořádku
Neovlivňovat myšlenky, nevytvářet představy
Neanalyzovat, neovlivňovat, upřednostňovat nebo potlačovat
Nehodnotit, nechtít něco měnit
Během meditace se může u vás projevit bušení srdce, nebo tíseň, nebo možná budete pociťovat svírání žaludku, nebo fyzickou bolest nebo křeče v určité části těla, to vše je projevem uvolňující se negativní energie.
Nepotlačujte tyto symptomy, nechte je projít a odeznít, aby se opravdu vaše oblast Stínů uvolnila.
Ve spolupráci s www.macinka.cz