Jste zde


Grafologie - cesta do nitra duše
Jana Burešová

Grafologie, je věda která na základě prozkoumání rukopisu, dokáže odhalit pisatelovi vlastnosti, jeho stinné i dobré stránky, dokáže odhalit míru introverze či extroverze, osobnostní předpoklady, míru psychické stability. Vypracovaný grafologický rozbor se tak stává pro svého zadavatele nastavených zrcadlem, odrazující jeho osobnost.

Grafologický rozbor, se tak stává víc než jen soupisem povahových rysů, je to vodítko které může pomoci uvědomit si svá slabá místa, nebo si přiznat nepřiznané a začít se sebou něco dělat. Pomoci může i například při hledání nejlepšího pracovníka na danou pozici, kde nám prozradí, který uchazeč dokáže lépe snést psychickou zátěž, komu nebude dělat problém přicházet s novými nápady, či naopak kdo se bude bránit změnám v již zaběhnutém.

Každý jsme jiný a každý i jinak píšeme.V první třídě se učíme psát podle školské předlohy od které postupem času zase začneme upouštět a nacházíme si svůj způsob psaní. Ten dělá velké smyčky u písmen , po tomhle to ani nepřečteme, někdo kloní písmena doprava, jinému stojí písmena toporně jak vojáci. Zkuste schválně porovnat písmo svých dvou povahově odlišných přátel a uvidíte sami že se jejich písmo v mnohém odlišuje. Naopak když vezmeme písmo dvou povahově podobných lidí uvidíme zde zase určité shody. Samozřejmě že nenajdeme stejné písmo, byť si jsou někteří lidé v mnohém podobní nejsou stejní.

Někteří lidé nepřiklánějí grafologie význam, možná právě pro to že se jim zdá neuvěřitelné že by se z písma dalo zjistit tolik věcí, často sami zůstávají v němém úžasu když jim osoba která je nezná osobně dokáže vystihnout. Grafologie neřekne nic co neví, nepředpoví Vám budoucnost, neřekne co Vás čeká, ale řekne jaký Jste,

Pro grafologický rozbor je potřeba napsat text ve svém mateřském jazyce, na nelinkovaný papír formátu A4, psaný bez linkované podložky! (lépe napsat více než méně) text by měl být podepsaný. Nejlépe psaný klasickou propiskou ne fixem, za normálních podmínek (psaní v drkocajícím vlaku na koleni, není zrovna ideální).

Dále jsou potřeba následující informace:

1) Uvést zda Jste levák či pravák
2) Zda netrpíte nějakou chorobou či Jste neprodělali nějaký úraz který by mohl mít na psaní vliv.
3) Pokud požadujete rozbor pro někoho jiného než pro sebe, je nutné přiložit písemný souhlas dotyčné osoby o provedení grafologického rozboru, opatřený datumem a podpisem!
4) Uveďte prosím svůj věk, dobré je také uvést své vzdělání zejména pokud je technického směru.
5) K textu můžete na nelinkovanou A4 přiložit kresbu nejehličnatého stromu nakreslenou obyčejnou tužkou.(baum test, neboli test kresby stromu, se používá jako doplňková metoda při vypracovávání rozboru, na jehož základě nejde provést samotný rozbor ale pouze k němu přihlédnout).Hodnocení článku:

Hodnocení: 
3.5
Average: 3.5 (2 votes)

Jana Burešová

Zaměření: Věnuji se grafologickému rozboru písma.Zpracuji ho o 10 dní, cena rozboru je 500 Kč

Kontakt: Nevyplněno

Web: Nevyplněno

Telefon: Nevyplněno