Jste zde


Zbavme sa strachu
Jova

Nedávno som hovoril so svojim priateľom astrológom, ktorý mi v diskusii oznámil, že na mňa bude ešte rok pôsobiť Saturn v siedmom dome (partnerské vzťahy)… a ja som si myslel, že dňom 17. júla 2005 pre mňa všetko skončilo, pretože Saturn odíde zo znamenia ... a bude pokoj…

 

Spätne som si uvedomil čo som všetko kruté prežil v tejto oblasti za posledné roky... tak ma to veľmi zranilo a ešte dlho po rozhovore som cítil, že na mňa pôsobí intenzívny podvedomý strach. Pribudol aj vnútorný hnev, pretože som sa začal vnútorne brániť. Prečo práve ja musím niečo také prežívať? Určite to poznáte. Potom sa mi zhoršil i zdravotný stav, pribudla bolesť pečene a narušilo sa aj trávenie. Tieto fyzické symptómy boli sprievodným javom aplikovaného strachu (potom i čiastočne hnevu) po rozhovore s mojim priateľom astrológom.


Uvedomil som si spätne, že keď by táto informácia ku mne neprišla, tak nemám žiadne problémy, takže keď by som o tom probléme nevedel, vlastne by neexistoval. A tak z toho čo som tu napísal vyplýva, že za všetko zlé čo prežívame, môže STRACH. Takže STRACH je vlastne ZLO, ktoré na nás pôsobí spätne ako bumerang.. Následne som si uvedomil, že sú medzi nami roznášači strachu a nezávisí na tom či si to uvedomujú a robia to zámerne alebo si to neuvedomujú, ako môj priateľ astrológ. Viem, že som Vám nepovedal nič nového. Preto zbaviť sa strachu, myslím si, je to najdôležitejšie čo by sme asi vo svojom živote mali urobiť. Ako na to? Ako to vyriešiť. Potlačiť strach neznamená, že sme sa ho zbavili. Najväčším roznášačom strachu v súčasnej dobe sú hromadné oznamovacie prostriedky ako je televízia, rozhlas, tlač a v dnešnej dobe sa k tomu priradil ešte internet. V tomto prípade však stačí urobiť selekciu alebo sa nezúčastniť a je po strachu. A je to ešte úplne iný druh strachu, ktorý na Vás bezprostredne nepôsobí. Ale čo urobiť proti tím, ktorí sú zámerne roznášačmi strachu, žijú celý život v strachu a tím ho prenášajú aj na okolie. Možno tu by stačila absolútna izolácia od ľudí a bol by "svätý pokoj". To však nejde a nerieši to čo som povedal. Strach by sa k nám mohol dostať, u tých vnímavejších, aj cez centrálne vedomie ľudstva., odtiaľ, kde sa vlastne zhromažďuje. Zdalo by sa, že je to už neriešiteľný problém a strachu sa nikdy nezbavíme aj, keď jeho pôsobenie môžeme obmedziť. Keď si uvedomíme, že je to negatívna energia. Tak by bolo možné "obrniť sa" pozitívnym myslením a tak eliminovať pôsobenie strachu na nás.


Keď by sme analyzovali, kde pôsobí najväčší strach, tak to bude iste v oblasti existenčných problémov a z toho vyplývajúci najväčší strach, ktorý človek má je zo smrti. To je výsledný a konečný strach všetkých strachov. Ak sa tohoto strachu zbavíme, tak sa hádam zbavíme postupne akéhokoľvek strachu, nech ho nazveme akokoľvek. Takže musíme začať vlastne od konca u strachu zo smrti. To je môj názor, pocit, vnem, konštrukcia… ako chcete a neberte ma za slovo. Mnohí chápeme a vieme, že smrť nie je smrť, že je to len prechod medzi formami bytia, ale aj tak podvedomý strach zo smrti v nás zostáva. Prečo? Kde sa vzal? Odkiaľ k nám prišiel? Existoval v minulosti STRACH?. Strach zrejme vznikol skúsenosťou z prežitku niečoho "zlého". Takže vlastne STRACH vznikol vtedy, keď sme začali prežívať skúsenosti s duality, keď vzniklo DOBRO a ZLO. Počul som aj ten názor, že na POČIATKU boli dve myšlienky: lásky a strachu. Z lásky vzniklo dobro a zo strachu zlo.


Počas minulých životov sa na nás nabalilo mnoho "foriem" strachu, ktoré v nás zostali. Niekedy spúšťač strachu je v nás a nemusí byť z tohoto života. Položme si aj otázku je strach vlastne na niečo potrebný? Má strach aj "pozitívne" vlastnosti? Určite má, ak nemá deštruktívny charakter a to v mobilizujúcej podobe a v pude sebazáchovy. Tam, kde nie je nastolený stav istoty, pozitivity, harmónie, pokoja a lásky, tak tam má svoje pole pôsobnosti strach. Ako nastoliť pozitívny stav je v budhizme a v iných učeniach veľmi dobre preskúmaný. Sú mnohé metódy ako odbúrať strach z minulých životov (regresia, SRT, meditácie, vypísať sa zo strachu, ako to teraz robím ja …a pod.), ale nie je ani jedna metóda ako sa zbaviť strachu natrvalo, tak aby sa nevrátil. Možno stav OSVIETENIA, je tým stavom. Čo Vy na to? Myslím, že problém STRACHU je veľmi zložitý a ak niekto pozná ako sa ho zbaviť natrvalo… sem s tým…


To je výzva na diskusiu k tejto problematike, lebo som si vedomý, že ten problém som len nakusol…a budem povďačný za každý názor, pocit či myšlienku...
Uvedeno ve spolupráci se serverem www.putnici.sk