Jste zde


Smlouva o vtělení aneb proč tu sakra vlastně jsem?
Roman Přikryl

Nevím jak u tebe vážený návštěvníku, ale u mne se s každým vstupem do Nového roku projevuje nostalgie, v míře více než běžné a hlavou mi bloudí existenciální otázky. Skoro by se chtělo říci, že tou hlavní a nejméně odbytnou je ta klasická "o smyslu života, vesmíru a vůbec". Jenže na tu nám již dal odpověď Douglas Adams ve svém Stopařově průvodce Galaxií a 42, jak sám jistě uznáš, je odpověď více než dobrá byť netušíme co může znamenat :-)

 

Jo Conrad dává odpověď na stejně palčivou otázku "Proč tu jsme". Jeho smlouva o vtělení je dílo vpravdě moudré a člověk, který přemýšlí jen malinko hlouběji než do úrovně stavu své peněženky si v něm jistě najde své. Vřele zvu ku čtení.

Smlouva o vtělení

Je dobré zauvažovat jednotlivě o každé větě.

§1) Obdržíte tělo. Toto tělo je nové a jedinečné. Nikdo jinak nedostane totéž tělo.

§2) Obdržíte mozek. Může být výhodné ho používat.

§3) Obdržíte srdce. Nejlepších výsledků dosáhnete, když se mozek a srdce používají vyváženě.

§4) Obdržíte lekce. Nikdo jinak nedostane přesně tytéž lekce jako Vy ani je od Vás nemůže přebrat.

§5) Můžete dělat, cokoliv chcete. Všechno, co uděláte druhým, se k Vám vrátí zpátky.

§6) Lekce se opakuje tak dlouho, dokud se nepochopí. (I přes více vtělění.)

§7) Tato smlouva je pro všechny stejná. Neexistují výsady, i když to někteří tvrdí. (Ručně připojené změny nemají platnost.)

§8) Dostanete zrcadla, abyste se mohli učit. Mnohá zrcadla vypadají jako jiná těla. Jsou tu k tomu, aby Vám ukazovala, co je ve Vás.

§9) Pokud se Vaše tělo zničí nebo přestane fungovat, dostanete nové. (Může dojít k čekacím lhůtám.)

§10) Smlouva o vtělení vyprší teprve tehdy, když všechny lekce dospěly k uspokojivému výsledku.

§11) Co je uspokojivé, to určujete Vy!


Užitečné pokyny a tipy:

 • Není cílem, mít při opuštění těla pokud možno co nejvíce peněz.
 • Za slávu či oblíbenost se neposkytuje žádný bonus.
 • Nemusite se řídit chybami ostatních.
 • Pravidla tu jsou od toho, aby se přezkoumala.
 • Tvrzení druhých o cíli mohou svádět z cesty.
 • Nemůžete nic udělat špatně. Nanejvýš to může trvat déle.
 • Čas je iluze!
 • Máte přístup ke všem odpovědím přes speciální spojení ve Vašem srdci.
 • Všechno v učebním prostoru reaguje na vyzařování srdce.
 • Pokusy poškodit učební prostor vedou k omezením.
 • Nikdo Vám nemůže odebrat zodpovědnost.
 • Násilí nikdy nevede k řešení.
 • Může být užitečné sledovat, jaké situace se opakují.
 • Drogy (legální i ilegální) mohou zkreslit vnímání lekcí.
 • Když si všichni počínají určitým způsobem, nemusí to znamenat, že to je správné.
 • Zřídkakdy existuje jen jediné správné řešení.
 • Můžete podat žádost o odpuštění.
 • Pro nikoho neexistují zvláštní dodatky.
 • Jste milováni. (I když jste v Bronxu nebo v Somálsku.) Všechno ostatní je klam.
 • Lekce jsou zvláštní příležitosti k vývoji a nemají špatné záměry.
 • Může být riskantní svěřit své tělo někomu jinému.
 • Bránit druhým ve vývoji nepřináší výhody.
 • Dostáváte příležitost (především v nočních hodinách) tělo opustit.
 • Vzpomínky na zkušenosti mimo tělo se neukládají v těle respektive v mozku.
 • Pohrávat si se svým tělem je Vaše právo. Pohrávat si s tělem ostatních vyžaduje jejich souhlas.
 • Snažit se opisovat nemá smysl!
 • Ten, kdo Vám nabízí životní pojištění, je podvodník.
 • Svévolné ukončení vtělení vede ke spoustě zbytečného papírování.
 • Vědecká dobrozdání a svaté knihy slouží zmatení.
 • Nejde o to, být první.
 • Nejde o to, vypadat chladně a odměřeně.
 • Nikdo ve Vaší situaci nevypadá lépe než vy.
 • Nejste jediný, kdo pochybuje o smyslu smlouvy o vtělení.
 • Jelikož jste s touto smlouvou souhlasili, je zbytečné stěžovat si na to, že jste tady.

(Jo Conrad, 15.3.2002 přeložil Jiří Fiala - http://www.joconrad.de/themeninkcze.htm )
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno