Jste zde


Hledání harmonie pomocí starobylého čínského umění - Feng-Shui
Lída Djemlová

Feng-shui je starobylé čínské umění, které nám ukazuje, jak uspořádat předměty, abychom dosáhli harmonie, zdraví, štěstí, lásky a bohatství. Učí nás jak najít rovnováhu v našich vztazích k předmětům kolem nás, a jak je umísťovat, aby se lidé a prostředí harmonicky sjednotili a posilovali pokrok. Podle starých Číňanů je rozmístění předmětů v prostoru velmi důležité. Poloha našeho domu, kanceláře a umístění všech předmětů, kterými se obklopujeme ovlivňuje naše postoje a dokonce i naši duši. Tyto vlivy utvářejí naše chování a celkový pohled na všechno pozitivní i negativní, přátelské i nepřátelské, harmonické i škodlivé.

 

Čínské slovo FENG znamená "vítr" a SHUI znamená "voda". Symbolizuje "vítr vanoucí na vrchol hory" a "vodu stoupající na horský hřeben", což orientuje naše postoje a činnost k úspěšnému dosahování cílů.


Původ Feng-shui nacházíme ve staré čínské astronomii, v taoistické kosmologii a filozofii a v čínském textu I-TING. Z těchto zdrojů pochází základní myšlenka Feng-shui, podle níž správné uspořádání předmětů ve šťastných místech přispívá k nastolení harmonického stavu rovnováhy mezi tajemnými nebeskými silami a mezi lidmi a předměty na zemi a přináší štěstí uživatelům tohoto umění. Nevíme přesně, kdy a kdo Feng-shui založil. Převládá však názor, že vzniklo v době vynálezu kompasu, který byl údajně vynalezen Žlutým císařem, knězem a vládcem starověké Číny, který žil přibližně 2700 let před Kristem.


Je mnoho různých škol Feng-shui, ale všechny musí určovat světové strany a polohu jim příslušejících sektorů. Všechny mají podobná pravidla umísťování předmětů, jako jsou bytové dekorace, nábytek, dveře, okna, zrcadla... Naučit se metody těchto tradičních škol vyžaduje mnoho času a trpělivosti. Knihy a články nabízejí jen základní teorie a metody Feng-shui. To jsou racionální aspekty, ale stejně důležité jsou duchovní aspekty tohoto umění, které je téměř nemožné vyjádřit slovy a je ještě obtížnější je vnímat.


Nejznámějším městem postaveným podle pravidel Feng-shui je Hong Kong. Méně se už ví, že z výhod této metody uspořádání prostoru těží velké koncerny, jako např. Sony, nebo Mac Donald. Mnoho firem si uvědomuje výhody, které jim používání těchto metod přináší - spokojení, zdraví a dobře naladění zaměstnanci podávají vyšší pracovní výkony a tím zvyšují zisk. Stejné principy se používají v restauracích, obchodech, lékařských ordinacích i továrnách na celém světě.


Neměli bychom však zanedbat využití Feng-shui v bytě. Harmonická cirkulace energie nám po návratu domů pomůže rychleji relaxovat a zbavit se stresu pracovního dne. S o to větší radostí se potom věnujeme rodině, přátelům i koníčkům. Spíme-li v harmonické ložnici jsme ráno plní energie a připravení na další pracovní den (a nelze opominout ani pozitivní vliv těchto energií na náš intimní život). Pokud pracujeme doma, ať jako účetní, masér, nebo učitelka hudby, musíme si zajistit nerušené prostředí pro naši práci. I zde nám Feng-shui může výrazně pomoci.


Na tomto místě není možné podrobně popsat všechny oblasti, které může správná aplikace metod Feng-shui ovlivnit. Pro základní představu stačí zatím říci, že hlavní oblasti, které Feng-shiu posuzuje jsou : obl. zdraví a spokojenosti, obl. znalostí, obl. kariéry a obchodu, obl. cest a přátel, obl. dětí a rodiny, obl. lásky a manželství, obl. slávy, obl. bohatství a hojnosti. Samozřejmě velmi záleží na vzájemné harmonii a vyladění těchto oblastí. Všichni si jistě snadno představíme, že např. nerovnováha v obl. zdraví nepříznivě působí na náš pracovní výkon (obl. kariéry), tím i na finanční zisk (obl. bohatství) a dále na partnerské a osobní vztahy (obl. manželství, obl. přátel)... Tímto způsobem by se dalo pokračovat téměř donekonečna a příkladů bychom jistě našli velmi mnoho. Všechny výše jmenované oblasti je potřeba zohlednit vzhledem k zájmům a životní orientaci jednotlivce, dříve než přistoupíme k potřebným úpravám. Na rozhodování o změnách v prostoru mají vliv světové strany, ale je potřeba vzít v úvahu také datum narození (dle čínského horoskopu). K úpravám lze použít vhodné umístění světel, zrcadel, obrazů, křišťálů, čínských kaligrafií, zvonkoher a dalších dekorací.


Mít byt, nebo kancelář zařízenou podle pravidel Feng-shui neznamená, že bude v čínském stylu s typickými doplňky (i když i to je možné). Vaše prostředí může být romantické, modernistické, plné starožitného nábytku a luxusních doplňků, nebo úplně jednoduché a účelné. Může to být vila o dvanácti pokojích, stejně jako garsoniéra na sídlišti. Důležitá je totiž harmonie a s ní spojená pozitivní cirkulace energie obohacující váš prostor.


Vždy je důležité si dobře rozmyslet co od života opravdu chceme. Nevyváženost prostředí může způsobit i přílišné osobní zaměření na určitou oblast života a tím současné ochuzení o další aspekty nutné pro harmonický život.


Výběr prostředků pro harmonizaci oblastí je třeba provádět pečlivě a opatrně. Pro ilustraci si dovolím uvést jeden příklad ze své praxe : Mladý muž (asi 30 let) nepříjemně pociťoval absenci partnerky ve svém soukromém životě. Rozhodl se tedy podle pravidel Feng-shui podpořit oblast lásky a manželství. Změnil dekorace a použil obrázek symbolizující "hojnost něžné ženské energie". Získal to, co jeho dekorace představovala, ale bohužel ne v jedné osobě. V krátké době se objevilo hned několik přítelkyň. Jeho počáteční nadšení se za čas opět změnilo v obavy, že nikdy nenajde stálou partnerku. Konzultovali jsme tuto situaci a změnou dekorací zdůraznili jeho opravdovou touhu po životní partnerce. Asi po jednom měsíci se skutečně objevila. On sám má pocit, že se v tomto případě kvantita změnila v kvalitu. K tomu mu nemohu přát nic jiného, než hodně lásky a štěstí.


Totéž přeji i vám a těším se, že se na těchto stránkách setkáme i příště a já vám budu moci o metodách Feng-shui napsat podrobněji.

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Lída Djemlová

Zaměření: FENG SHUI - interiéry

Kontakt: Podlešínská 12
169 00 Praha 6

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora