Jste zde


Feng shui a nízkoenergetické domy
Vlastimil Kořínek

Architekt Oldřich Hozman (1964) se věnuje architektonické tvorbě profesionálně již deset let. Od roku 1997 přijal pro své studio název ARC. Jméno spolu s logem vyjadřuje jeho činnost. Rád skicuje, črtá. Čára mu pomáhá tvořit. Arc je počátek křivky. Oblouk pak vyváženým prvkem dvou protikladných sil. Neustálé hledání harmonie.

 

Vypadá to jako by jste se vždy snažil, přiblížit svoje návrhy potřebám uživatele.

Ve studiu ARC připravujeme pod mým vedením celé architektonické koncepty, počínaje výběrem místa, architektonickou studií, stavebním projektem a konče autorským dozorem. Na přání navrhuji také interiéry a nábytek podle individuálních požadavků a potřeb uživatelů. V rámci své činnosti se věnuji také umění feng shui, to je harmonizaci a vyváženému uspořádání životního prostoru ve všech jeho jemných souvislostech. Ve své tvorbě kladu důraz na to, že vše se v čase mění a proto na tuto skutečnost dbám i ve světě navrhovaných forem.


Feng shui je u nás zatím poměrně málo rozšířené, mohl by jste nám tuto metodu trochu přiblížit?

Mnoho z nás se stále častěji zamýšlí nad tím, jak co nejlépe zharmonizovat svůj život. Máme zájem o zlepšení svého bytu, zdraví nebo vztahů se svým okolím. Proměňovat obytné prostředí lze jako celek. Jedním z možných řešení těchto požadavků a potřeb je dávné učení feng shui. Je to tradiční čínské umění harmonického uspořádání prostoru. Protože je to nauka velmi univerzální, lze ji uplatnit kdekoliv na Zemi. Právě proto se v současné době stává velmi populární a stále více lidí jí věnuje svojí pozornost. Tato metoda je založená na tisíciletém pozorování vztahů v přírodě a vesmíru ve vztahu k člověku. Feng shui znamená v překladu "vítr a voda". Cílem této nauky o harmonii prostoru je aktivovat pozitivní životní energii, takzvanou energii "chi", a potlačovat negativní energii "sha". Například v Hong Kongu si každý stavebník najímá konzultanta feng shui. Centra tohoto umění jsou také v Londýně nebo v New Yorku. Vzdělávají se zde jak architekti, tak lidé, kteří mají zájem o harmonický život ušitý na míru. Podle principů feng shui vznikly například budovy jako slavná Shanghai Bank od architekta Fostera v Hong Kongu nebo moderní dostavba Louvru v Paříži.


Jaké jsou jeho základní principy?

Mezi základní principy, které lze aplikovat před výstavbou, patří správná orientace domu a místností ve vztahu k energiím jednotlivých světových stran, vhodné umístění na pozemku vzhledem k okolnímu prostředí, dále je to forma domu tj. například půdorys, poměr mezi plnou stěnou a okny tak, aby byly všechny složky v harmonii. U již postavených domů nebo bytů lze aplikovat feng shui obdobným způsobem, ale zde se zaměřuji především na obsah. To znamená výběr a vhodné rozmístění nábytku a vybavení, volbu barev a dalších pomocných prostředků, které harmonizují dům jako celek. V případě nutnosti doporučuji také různé stavební úpravy, ale vždy tak, aby byla zachována účelnost a především jednoduchost.


Na vaší práci jsem si všiml, že do projektů zahrnujete i další netradiční řešení. Mohl byste váš přístup více přiblížit?

Ano, snažím se zpracovávat architektonické projekty v širších souvislostech. Protože jsme součástí přírody, má na náš život vliv celá řada různých projevů okolního prostředí a přírodních sil. Svými návrhy tento pohled respektuji a rozvíjím. Každý projekt většinou koncepčně dělím na čtyři oblasti zpracování. První úrovní je oblast hmotná. U domů a nábytku reprezentují tuto část materiály a úsporné technologie. Jo to také například řešení vhodné funkční dispozice vzhledem k potřebám rodiny a orientace domu ke světovým stranám. Do této části zahrnuji i zohlednění projevů zemního záření, nebo vliv elektromagnetického smogu.

Druhé úrovni projektu říkám rovnováha životních sil. Z hlediska feng shui se jedná o nalezení harmonického toku životní energie v prostoru. Zde navrhuji řešení vedoucí k harmonizaci systémů nesoucích tuto životní sílu. U člověka reprezentuje tuto úroveň předivo energetických meridiánů a jejich centra. V obytném prostoru jsou podobné vztahy. Každé místo má své silové předivo, které jím proniká a oživuje je. Pokud je harmonické, daří se dobře i člověku. Třetí úrovní jsou city. A to jak lidské, tak i ty, které jsou v prostoru. Všichni přece velmi dobře známe ten první pocit z nějakého místa, kam přijdeme poprvé. Někde bychom rádi zůstali, jinde nepobudeme ani chvilku. City nesou kvalitu místa a z něho vyplývající typ života, který se tam usídlí. Aspekty citových sil místa řeším, prostřednictvím horoskopů domu a jeho obyvatel. Součástí této úrovně projektu jsou také různé harmonizační metody a rituály. Čtvrtou úrovní je oblast duchovní. Tato část pro nás znamená inspiraci a intuici. Je to výraz jedinečnosti nejen naší osobnosti v rámci obytného prostoru, ale také inspirativnost místa samého. Jsou přece krajiny nebo stavby, které nás osloví na celý život. Dbám proto ve svých projektech i na to, aby každé místo i člověk mohli vyjádřit všechny svoje přirozené zvláštnosti. Jen díky tomu se nám podaří zachovat mnohotvárnost forem života.


Co se týče první úrovně hmotné oblasti projektu, jaké doporučujete například materiály nebo úsporné technologie?

Protože mám zájem na zachování trvale udržitelného rozvoje a přírody, navrhuji do projektů materiály, které jsou zdravé jak pro člověka, tak i pro Zemi. To znamená nenáročné při výrobě, vhodné pro pobyt člověka a nakonec recyklovatelné. U staveb jsou to nejčastěji dřevo, pálené nebo nepálené cihly, keramika, materiály na bázi nebo třeba velmi zajímavý materiál - desky ze slámokartonu.

Mezi základní charakteristiky nízkoenergetických domů patří kvalitní zateplení v tloušťce 15 - 25 centimetrů, tepelně izolační okna s nízkou hodnotou k (kolem 1,1) a vytápění teplovzdušným systémem pomocí rekuperace (odevzdávání unikajícího tepla přiváděnému čerstvému vzduchu v tepelném výměníku). Použitý vzduch je odváděn a čerstvý vzduch přiváděn přes tzv. tepelný výměník, ve kterém se teplo odváděného vzduchu předává vzduchu čerstvému. Účinnost takového zařízení je až 80%. Teplovzdušné vytápění zajišťuje nejenom energetické úspory, ale i neustálé nepostřehnutelné provětrávání domu čerstvým vzduchem. Tím je zamezeno vzniku plísní a zvýšené prašnosti, neboť vzduch je průběžně filtrován.

Nejčastěji navrhuji úsporný systém topení kombinující výměnu tepla (rekuperaci) a vnitřní akumulační stěny. To jsou tzv. pasivní solární systémy. Do akumulačních stěn může být zapojen i krb s teplovzdušnou vložkou. Je to systém úsporný nejenom pořizovací hodnotou, ale především při provozu. Pokud je objekt správně navržen, zaplatíte za topení zhruba o polovinu méně, něž u běžných typů ústředního vytápění radiátory.