Jste zde


Více o vtělených andělech, Doreen Virtue a jejich knihách
Ing. Svatoslav Pavel Chlup

Cítíte se být vtěleným andělem???   Pak je tento článek hlavně pro Vás.
Knihy Doreen Virtue o vtělených andělech oslovila v  České republice mnoho lidí. Svým způsobem i mě. Myslím si, že mají určitě své místo a nezanedbatelný přínos na duchovní scéně ve světě. Velmi dobře osvětlila problematiku, že na této planetě v současné době nejsou vtěleni jen lidé, ale i celá řada dalších bytostí, které mají napomáhat současnému vývoji naší planety.

 


Smyslem tohoto článku je rozšířit danou  problematiku o další nové informace, které v knihách nenaleznete. Doreen Virtue nejlépe popisuje bytosti sféry, která je jí nejbližší, tedy té z níž pochází. A to je živel země. U ostatních živlů už informace nejsou tak přesné. V novějších úvahách zařadila do kategorie vtělených andělů i bytosti typu zasvěcenci. Je třeba si na tomto místě říci, že se jedná o úplně jiné bytosti z pohledu kosmického vývoje a řádu. Ale důvod proč se o ně také začala zajímat je, že obě skupiny (tedy zasvěcenci a bytosti jednotlivých živlů ) se navzájem přitahují a spolupracují od nepaměti. Já  například patřím do skupiny zasvěcenců a v mém životě se to jen hemží bytostmi jednotlivých živlů. Tedy bytostmi s kterými se přátelím a které mě obklopují po celý můj život. S postupným duchovním vývojem mým a ostatních bytostí kolem mě si víc a víc uvědomujeme, že moje jednotlivé vtělení byly propojeny i v minulosti s těmito bytostmi. Některé vazby sahají až 10.000 let zpátky. Je pravda, že moje vzpomínky spojené s touto planetou sahají desítky tisíc let zpět.


Z pohledu počtu vtělených bytostí na této planetě je samozřejmě drtivá většina lidí se svým osudem a karmou. Pak jsou tu v celku dobře zastoupeny bytosti jednotlivých živlů, ale ve srovnání s běžnými lidmi je to asi tak 1 %, možná méně. Naproti tomu zasvěcenci a ostatní bytosti jsou  tu jen poskromnu ve srovnání s ostatní populací, i když jich je podstatně více než v dřívějších dobách.


Je třeba si uvědomit základní rozdíly mezi bytostmi jednotlivých živlů a lidmi. Lidé mají svůj osud, karmu a není možné zasahovat do jejich osudu, vývoje. Když to uděláte, budete mít problémy, protože jdete proti kosmickým zákonům. Už jste něco podobného zažili?? Já myslím, že určitě. Oproti tomu bytosti jednotlivých živlů nemají osud ani karmu. V lidských tělech mohou být ovlivněny pouze genetikou svých těl a mají na ně vliv astrologické aspekty, tedy obecně všechny energetické vlivy ve vesmíru. Pokud udělají něco, co není v souladu s kosmickými zákony, neprojeví se to u nich jako karma, ale velmi brzy pocítí problém ve svém životě, kdy proti nim zasáhne božská prozřetelnost ( božský střed, bůh ), aby je přiměla k dodržování kosmických zákonů. Podobné je to u zasvěcenců. Ti také nemají osud ani karmu. Oba dva typy bytostí se vtělují jen za účelem nějakého poslání, mise a nepodléhají reinkarnačním cyklům. Zasvěcenci jsou lidé, kteří již v minulosti dosáhli dokonalosti a nemusí se nadále vtělovat do 3D reality.


To byl jen nástin odlišností , rozdílů mezi jednotlivými bytostmi tady na planetě. Více se dozvíte na mém webu.  Pro současný duchovní vývoj na planetě ve vztahu k energetickým změnám ( rok 2012, vesmírné cykly 13.000 a 26.000 let ) mi z toho vyplývá několik závěrů pro práci. Musíme planetě pomoci k naplnění svého poslání v daném čase. To není možné s pomocí lidí, protože nemáme právo jejich vývoj urychlit a jejich přirozený vývoj není na roky ale na další a další inkarnace. Tu možnost vidím právě ve spolupráci s bytostmi jednotlivých živlů , a to je důvod, proč jsem se vtělil do těchto složitých podmínek.


Je zapotřebí aby jste lépe pochopili sami sebe, svoje poslání tady na zemi, a tím mohli efektivně naplnit svoje poslání. V současné době mám pocit, že naše duchovní scéna působí tak, že je třeba pomáhat za každou cenu a každému. To Vám přinese problémy, o kterých jsem psal.
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ing. Svatoslav Pavel Chlup

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nevyplněno

Web: Nevyplněno

Telefon: Nevyplněno