Jste zde


Historie kultu Wicca - část II.
Vlk Samotář

Kouzla a čáry

Kouzla a čáry jsou součástí čarodějnictví, kterou nejčastěji používá čarodějnice sama. Kouzla dělají celé skupiny (sabaty). Nejdůležitější pro čarování jsou city. Musíte chtít, aby se něco stalo. Musíte si to přát celou svou bytostí a prostřednictvím této touhy vložíte veškerou svou sílu do kouzla. Jestliže děláte nějaké kouzlo pro druhou osobu, neexistuje způsob, jakým by se vám mohlo podařit vložit stejnou dávku emocionální síly do naplnění přání druhé osoby. Kouzlení uvnitř kruhu bezprostředně po rituálu Esbat by bylo rozhodně mimořádně účinné. Přesto můžete vytvořit jednoduchý kruh a čarovat v kteroukoli dobu.

Božstva

Jaká jména používáte pro svá božstva, je vaše osobní věc. Tradičně se "tmavá polovina" roku spojuje s Bohem, "světlá polovina" s Bohyní. Během světlé poloviny je Bůh plně aktivní ve svém ženském aspektu stejně, stejně jako je Bohyně aktivní v tmavé polovině roku ve svém mužském aspektu.


V životě člověka jsou tři velké události: Láska, Smrt a Zmrtvýchvstání v novém těle. A magie je všechny ovládá. Aby se naplnila láska, musí se vrátit znovu ve stejný čas na stejné místo jako milovaný a musíš si pamatovat a milovat znovu. Ale aby ses mohl znovu narodit, musíš zemřít a být připraven na nové tělo. A abys zemřel, musíš se narodit, a bez lásky se nesmíš narodit. A to všechno je magie.

Čiňte dobro a dobro se vám vrátí. Ale pácháte-li zlo, zlo vás potká. Navíc - výše odměny i trestu je trojnásobná.

Chrám

Vezměte si kompas a určete světové strany. Označte sever, východ, jih a západ. Oltář bude umístěn uprostřed pokoje. Je vhodné, aby jste při stání před ním byli obráceni k VÝCHODU. Na oltáři může stát trvale svíce a představitelé vašich božstev. Na podlaze kolem oltáře označíte kruh. Až budete před každým rituálem vstupovat do kruhu, nebo z něho vystupovat, budete to vždy dělat z VÝCHODU. Dále budete potřebovat též skříňku na čarodějnické potřeby. Chrám nemusí být v středu pokoje, stačí i jen malá část pokoje, nebo prostě místo, které vám vyhovuje. Může být i venku.

Máte-li prostor pro tvořivost, můžete si v místnosti namalovat stěny barevně. Sever zeleně, Východ žlutě, Jih červeně, Západ modře. Místnost musí být samozřejmě před každým malováním a používáním důkladně vyčištěna. Podlahy, stěny a strop by měly být omyty vodou s přídavkem mořské soli a čistícího prostředku. A až bude výzdoba vaší místnosti ukončena, měli byste v noci za novoluní, tedy v noc nového měsíce, provést následující zahajovací očistu.

Postup: Naplňte misku nebo talíř vodou a v kleče ji položte na podlahu před sebou. Vložte do vody pravý ukazovák. Představte si jasné bílé světlo proudící shora na temeno vaší hlavy. Vnímejte, jak prochází celým vaším tělem do ruky. Soustřeďte veškerou svou energii a pošlete ji po paži dolů do prstu ponořeného ve vodě. Zavření očí vám pomůže se lépe soustředit. Až máte dojem, že jste převedli veškerou energii, kterou můžete postrádat, do vody, držte v ní stále prst a odříkávejte:

"Zaměřuji svou energii do vody
za pomoci sil Boha a Bohyně,
aby byla čistá a jasná
jako moje láska k Pánu a Paní"

Nyní vezměte lžičku mořské soli a nasypte jí do vody. Zamíchejte devětkrát prstem ve směru hodinových ručiček a třikrát proneste:

"Sůl je život. Zde je život,
posvátný a nový, bez sváru."

Vezměte nádobu se slanou vodou a pokropte jí všechny rohy místnosti. Máte-li v místnosti skříňky, nastříkejte vodu i na ně. A přitom recitujte:

"jemný je déšť, měkce padá
na pole pode mnou.
Ukolébává srdce, utišuje vítr,
dopřává samotu, po níž toužím.
Kape tak jemně,
že ani neohne list,
a přece voda
smyje všechen smutek.
Klid přichází v zápětí
a ticho, mír a láska
jsou všude kolem v svěžesti nové,
přichází z mraků nahoře.
Všechno zlo odchází, odtéká odtud
a zanechává vše čerstvé a jasné.
Ať zmar už nikdy nepřijde
do tohoto pokoje.
Lásku nyní nacházím všude kolem,
tak jemnou, tak klidnou, tak jistou.
Mohu sloužit své obřady,
když mír a klid potrvají.

Nyní zapalte trochu kadidla. Voňavé tyčinky nebo homolky budou stačit. K magické práci je vhodné zapalovat práškové kadidlo na dřevěném uhlí v závěsné kadidelnici. Opět procházejte místností, tentokrát kývejte kadidelnicí v každém rohu a opět vše doprovázejte slovy, která jste pronášeli při kropení vodou. Na oltáři mějte vždy oltářní svíci (většinou bílou, ostatní budou vysvětleny později).

Je lepší mít oltář neobsahující ocel.

Oltářní vybavení se skládá z jedné nebo více svící, kadidelnice, dvou nádob, jedné na sůl a druhé na vodu, misky na úlitbu, číše a figurek představující božstva. Většina čarodějnic provádí "svou věc" večer, a tak se okolí kruhu a oltář osvětluje svícemi.

Při rituálech je obvyklé pít trochu vína. Na zdraví bohů se vždy nejdříve přináší úlitba. Když konáte obřad venku provádí se přímo na zem, když v místnosti, tak do misky na úlitbu. Později po obřadu lze misku vzít ven a víno vylít na zem. Vinné číše kněze a kněžky stojí na oltáři. Konstruktivní magie se prakticky používá v období cyklu přibývání a destruktivní magie v cyklu ubývání. Ke konstruktivní magii patří láska, úspěch, ochrana, zdraví, plodnost. Destruktivní magie se týká zavazujících kouzel, oddělení, odstranění, zničení.


Při provozování magie bychom měli mít čisté tělo. To znamená, že musí být očištěno zvenčí i zevnitř. Vykoupejte se a do vody přidejte lžíci mořské soli. Své vnitřní tělo připravte tak, že odstraníte toxiny. Dosáhnete toho pomocí čtyřiadvacetihodinového půstu před provozováním magie. Pokračování příště

Pokračování příště

Zdroj: Velké učebnice čarodejnictví a magie, Raymond Buclkand.

Uvedeno ve spolupráci se serverem druidova.mysteria.cz