Jste zde


Halloween - svátek kouzel, rituálů a magie
astroservis

Halloween nebo spíše All Hallows Eye- předvečer Všech svatých, připadá na 31. října. Tento snad nejvíce magií opředený svátek má tradici po celé Evropě i Americe. V současnosti se však bohužel změnil spíše v nákupní orgie a v Čechách je brán jako Americký svátek a nemá zde takovou oblibu. Původ oslav sahá až do dob předneolitických civilizací. Jednalo se o slavnost chovatelů dobytka. Tato slavnost se nazývala Samhaim, tedy konec léta. V dobách Keltů byl součastně počátkem nového roku a býval oslavován tou největší ohňovou slavností. Také trval několik dní - od 31. října do 2. listopadu. Původně snad označoval i příchod zimy, tedy dobu, kdy se vracela stáda skotu z letních pastvin na zimní ustájení. Honci přinášeli domů snop obilí jako připomínku umírající vegetace a zelenou větvičku, symbolizující příslib nového života. Keltové věřili, že duchové a zejména duše předků, podobně jako stáda, opouští své letní útulky - lesy a jdou hledat ochranu před zimou ve svých bývalých domovech. Proto jim v tento svátek nechávali v předsíních nebo v kuchyních nějakou potravu. Také se čistily krby a pak se v nich rozdělal oheň, který měl vydržet až do jarní rovnodennosti - 21. března. Ve dnech svátku Samhaim se také nechodilo lovit, věřilo se, že by lovec mohl zasáhnout kulkou nebo šípem zbloudilou duši.

 

Halloween předchází křesťanskému svátku Všech svatých (u nás Dušičky). Je to doba, kdy skřítci, čarodějnice a trpaslíci provádí různé zlomyslnosti. Lidé, kteří se vraceli z pastvin se, proto maskovali, aby nebyli hned spatřeni. Začerňovali si tváře a oblékali kabáty na ruby. Dospělí se zúčastňovali zastrašování duchů a skřetů a děti chodily po sousedech a žebrali o jídlo, sladkosti nebo o nějaký dárek. V oknech se objevovaly vyřezané hlavy z tuřínů se svíčkou uvnitř. V Americe k tomu sloužila dýně. Dnešní svíčka, hořící uvnitř řepné či dýňové hlavy, je pozůstatek dávných ohňů. V Anglii byly tyto ohně nahrazeny hranicemi, ty hořely trochu později, až 5.listopadu. V Irsku a v některých částech Evropy se tradice ohňů zachovala dodnes. Všechny ohně se před Halloweenem zhášely, aby se pak následně znovu zapalovaly „přineseným ohněm“. Ten pocházel z posvátné vatry, kterou zapalovali druidové z Tlachtga. Hořící hranice svítily na cestu duším předků vracejícím se domů a ochraňovaly je od zlých bytostí. Také očisťovaly vracející se stáda dobytka od všeho zlého. Podle legend je Halloween obdobím, kdy můžete spatřit „jiné světy“, a kdy je nejrůznějším nadpřirozeným bytostem dovoleno dostat se do lidského světa. Se setměním bychom měli zapalovat oranžové svíce v oknech. Měly by hořet až do půlnoci. Pokud se plamen chvěje, říká se, že se zlé síly snaží dostat dovnitř. Dnes už dávno není Halloween považován za počátek nového roku, ale zůstal dodnes dobou, kdy je nejvíce smazána hranice mezi minulostí, přítomností a budoucností. Proto je v době setmění nejvíce vhodný čas pro věštění hlavně milostných záležitostí.

Máte-li chuť můžete vyzkoušet některý z mých oblíbených rituálů:

  • Chcete-li se dozvědět, co vás v následujícím roce čeká, běžte o půlnoci na křižovatku (nejlépe na místo zemských siločar, dříve se na těchto křižovatkách stavěly kříže a kapličky)a tady naslouchejte větru, vše vám poví.
  • Děti, které se narodí během této noci, budou obdařeni schopností vnitřního vidění a budou pod zvláštní ochranou.
  • Pokud svobodná dívka či mladík snědí těsně před usnutím slanečka, ve snu jim budoucí partner přinese pohár vody na uhašení žízně.
  • Chce-li osamělá žena uvidět svého partnera, musí si o Halloweenské noci sednout před zrcadlo, za pravým ramenem zapálit svíci, oloupat a sníst před tím zrcadlem jablko a pak si 100 krát pročesat hřebenem vlasy. Pak svého milého v zrcadle uvidí.
  • Pokud chtějí milenci vědět, jak dopadne jejich vztah, musí hodit oba součastně lískový oříšek do ohně. Jestliže oba oříšky vzplanou stejně a tiše poklidně hoří, bude i jejich vztah klidný a dlouho trvající. Začnou-li hořet jinak nebo prasknou, bude vztah mezi tazateli bouřlivý.
  • Chcete vědět, co čeká vás a vaši rodinu? Vezměte 4 stejné hrnky a položte je vedle sebe na stůl. Do jednoho dejte stříbrnou minci, do druhého snubní prsten, do třetího vřes a čtvrtý zůstane prázdný. Každému člověku v rodině zavažte oči a několikrát s ním otočte, aby ztratil orientaci. Pak ať se dotkne jednoho hrnku a podle toho, co tam najde, se mu v příštím roce povede. Prsten - do roka se vdá nebo potká pravého partnera; mince - bude mít v příštím roce finanční úspěch; vřes - celý rok ho bude provázet štěstí. Prázdný hrnek znamená, že bude mít mnoho práce a vše ho bude stát hodně úsilí.

 

Pro toto období se nejlépe hodí myrha, šalvěj, muškátový oříšek, cypřiš a borovice. Zapalte piniový olej spolu s myrhovým kadidlem, obytné místnosti vyzdobte borovicovými větvemi a šiškami. Pokud chcete přidat do výzdoby i nerosty, použijte kameny v tmavých barvách -sodalit, ametyst tmavého zabarvení, zlatavé tygří oko, kouřový křemen, tmavý jantar nebo obsidián. Jídlo okořeňte šalvějí a do pudinku přidejte muškátový oříšek. A připravujte především pokrmy, které měli v oblibě vaši předkové a s láskou na ně při jejich přípravě vzpomínejte.

Přeji Vám krásné prožití svátku, který není jen Americkou vymožeností a dá se krásně a s noblesou oslavit i u nás.

Vaše Wargana