Jste zde


Esoterní pojednání o smyslech II. - vývoj
Jaroslav Chvátal

Nyní si ukážeme několik tabulek vývoje smyslů v Mikrokosmu. Jak si možná někteří pozorní čtenáři všimli, nejsou zde zahrnuty dvě nejvyšší roviny Abstrakce tedy rovina Monadická a rovina Adi. Je tomu z toho důvodu, že představují stupeň realizace vlastní zasvěcencům vyššího stupně, nežli je stupeň adepta tedy studenta, který kráčí po Zkušební stezce Života. Pro přehlednost dále uvádím pět různých aspektů smyslů na pěti úrovních tak aby byla zřejmá jejich souvztažnost. Vycházíme přitom z výše uvedených tabulek.

 

Vývoj smyslů v Mikrokosmu

Rovina Fyzická 1. Sluch/ 5. Podrovina plynná
2. Hmat/ 4. Podrovina čtvrtá éterická
3. Zrak/ 3. Podrovina třetí éterická
  4. Chuť/ 2. Podrovina druhá éterická
  5. Čich/ 1. Podrovina první éterická
Rovina Astrální 1. Jasnosluch/ 5. Podrovina
  2. Psychometrie/ 4. Podrovina
  3. Jasnovidnost/ 3. Podrovina
  4. Představivost/ 2. Podrovina
  5. Emocionální idealismus/ 1. Podrovina
Rovina Mentální 1. Vyšší jasnosluch/ 7. Podrovina
  2. Planetární psychometrie/ 6. Podrovina
  3. Vyšší jasnovidnost/ 5. Podrovina ve formě
  4. Rozlišování/ 4. Podrovina
  5. Dochovní vhled neboli duchovní telepatie/ 1. Podrovina bez formy
Rovina Budhická 1. Léčení/ 6. Podrovina
  2. Božské vidění/ 5. Podrovina
  3. Intuice/ 4. Podrovina
  4. Idealismus/ 3. Podrovina
Rovina Átmická 1. Bytí/ 7. Podrovina
  2. Aktivní služba/ 6. Podrovina
  3. Realizace/ 5. Podrovina
  4. Dokonalost/ 4. Podrovina
  5. Vševědoucnost/ 3. PodrovinaA) Sluch    1. Fyzický sluch
  2. Jasnosluch
  3. Vyšší jasnosluch
  4. Pochopení (čtyř zvuků) - okultní pojem
  5. Bytí
B) Hmat 1. Fyzický hmat
  2. Psychometrie
  3. Planetární psychometrie
  4. Léčení
  5. Aktivní služba
C) Zrak 1. Fyzický zrak
  2. Jasnovidnost
  3. Vyšší jasnovidnost
  4. Božské vidění
  5. Realizace
D) Chuť 1. Fyzická chuť
  2. Představivost
  3. Rozlišování
  4. Intuice
  5. Dokonalost
E) Čich 1. Fyzický čich
  2. Emocionální idealismus
  3. Duchovní vhled
  4. Idealismus
  5. Vševědoucnost


Pokračování příště


Uvedeno ve spolupráci se serverem www.matrix-2001.cz