Jste zde


Esoterní pojednání o smyslech I. - úvod
Jaroslav Chvátal

Každý z nás dnes a denně používá smysly. Pomocí smyslů získáváme každým okamžikem obrovské množství informací. Podíváme se jak se tedy na smysly dívají východní esoterní vědy. Tento materiál vychází z okultního pojednání tzv. "Tibeťanova Učení". Toto učení přijala Alice A. Bailey. Konkrétně tyto informace ve velmi podrobném ztvárnění lze nají v její knize: "A Treatise on Comic Fire" str. 185 - 204. Tyto informace jsou také součásti učiva Akademie Planetárního Vědomí Sedmi Paprsků. Smysly bychom si mohli definovat jako orgány jimiž si člověk uvědomuje své okolí. I když asi přesněji bychom se měli vyjadřovat spíše jako o prostředcích s jejichž pomocí se dostáváme do kontaktu se svým prostředím. Mám nyní na mysli oněch pět smyslů které lidská bytost také používá. Je zajímavé, že i zvíře používá těchto pět smyslů, ale jelikož mu chybí schopnost myšlení v souvislostech a vztazích je u nich situace trochu jiná. U zvířat jsou smysly více méně skupinovou schopností a projevují se jako instinkty rasy. U člověka je tomu jinak a smysly mají individuální charakter, který se projevuje jako:

 
 1. samostatné uvědomění si svého já
 2. jako schopnost prosadit si tento individualismus
 3. jako cenný prostředek vývoje k uvědomování si sebe sama
 4. jako zdroj poznání
 5. ke konci života se projevují jako schopnost proměny ve třech světech či rovinách chcete-li (fyzické, astrální a mentální)

 

Smyslů jak jsem si již řekli máme tedy pět a pořadí jejich vývoje je následující:

 1. sluch
 2. hmat
 3. zrak
 4. chuť
 5. čich

 

Je zajímavé si připomenout, že každý z těchto pěti smyslů má pevné spojení s některou z rovin a určitým způsobem souvisí se všemi rovinami. Za chvíli si probereme tyto smysly jeden po druhém a poukážeme na určité zajímavosti. Rovněž tak si naznačíme jejich souvislosti, které se pojí k Sedmi rovinám bytí naší Sluneční soustavy a k podrovinám těchto sedmi rovin. Zde doporučuji si dobře prostudovat Tabulku Sedmi úrovní naší Sluneční soustavy (V uvedené tabulce je znázorněno sedm rovin bytí naší sluneční soustavy. Jednotlivé roviny mají své označení. Každá z těchto hlavních sedmi rovin je dělena vždy na sedm podrovin. Takže máme celkem 7x7 =49 podrovin. Podroviny se počítají od jedničky do sedmi vždy od shora dolů. Grafická zobrazení uprostřed označuje vícedimenzionální duchovně energetickou konstrukci člověka. O této konstrukci se více povíme příště).

 

ROVINASMYSL
fyzickásluch
astrálníhmat či cit
mentálnízrak
budhickáchuť
átmickáčichK tomuto je třeba dodat, že v obou nižších rovinách - astrální a fyzické - se lidské snažení týká pouze pěti vyšších podrovin. Šestá a sedmá podrovina rovina fyzické a astrální je "pod prahem" a týkají se forem života, které jsou zcela pod lidskou úrovní. Jako určitou analogii můžeme považovat, že první dvě lidské kořenové rasy na této planetě v této inkarnaci Ducha Země nejsou zcela lidské.

 

Na kořenové rasy časem také dojde. Zatím pouze informativně mohu sdělit, že za jeden životní cyklus Ducha planety se ve fyzické inkarnaci vystřídá sedm základních kořenových ras. Každá z těchto základních kořenových ras v sobě nese ještě další sedm podras. Vnímejte analogii s Rovinami!!! Sedm základních kořenových ras má tyto označení:

 1. Rasa polární
 2. Rasa hyberborejská
 3. Rasa lemurská
 4. Rasa atlantská
 5. Rasa současná
 6. Rasa sedmi pečetí
 7. Rasa sedmi pozounů

 

A jaká je současná situace. Současné lidstvo je součástí páté podrasy páté kořenové rasy. Tyto informace jsou také provázány s tzv. Involučním a evolučním obloukem vývoje o kterém si také v budoucnu budeme povídat. Až si objasníme základní problematiku Sedmi Paprsků kosmické duchovní energie zjistíte, že současné lidstvo je energeticky velmi provázána s Pátým Paprskem - Vědy. Všímejte si třech pětek. Toto mysterium ve svém dopadu souvisí s mohutným rozvojem vědní disciplín v současné době.
Pokračování příštěUvedeno ve spolupráci se serverem www.matrix-2001.cz