Jste zde


Cítit se příjemně? Proč ne..
Ing. Aleš Kalina

Prožitky jsou vždy výsledkem vnímání jevů působících v našem okolí. Náš mozek srovnává a hodnotí vše viditelné i neviditelné, všechny jevy a zážitky z minulosti, přítomnosti i našich budoucích plánů.

Základní touhou každého člověka je usilovat o pocit spokojenosti, klidu a radosti. Stejně tak se vyvarovat všech emocí bolesti, deprese a stresu. Všichni toužíme po pohodě a nejraději bychom se vyhnuli všemu, co nás od pohody odvádí. Nastávají situace, které naši pohodu vytvářejí nebo ji naopak ničí.

To, jak se teď cítíte, není nic náhodného, nýbrž výsledek srovnání informací, které máte uložené ve vaší hlavě. Naučit se být stále v pohodě a umět zacházet se svojí hlavou je postupný a celoživotní úkol. Sebepoznávání je důležitým úkolem každého z nás. Vede k pochopení všech našich pocitů, které bývají pouze vodítky do nových životních zkušeností, ve kterých se budeme cítit lépe. Pocit pohody je vždy výsledkem našich schopností pracovat ve čtyřech oblastech života. V práci, v penězích, ve vztahu a ve zdraví. Umíme-li tyto oblasti udržovat a v každé z nich prožívat pocit pohody, bude i náš výsledný životní pocit příjemný. Zanedbáme-li jednu z nich, bude se nám i výsledný příjemný pocit kazit.

Zkuste si udělat jednoduchý test. Odpovězte, prosím, ano nebo ne.

Oblast mé peníze:
Pokud vše v měsíci zaplatím, zbývá mi něco na záliby a koníčky?
Vlastním nemovitost, kde bydlím?
Spořím alespoň 10% ze svých příjmů?
Mám příjmy i z jiných činností než ze zaměstnání?
Mohu svým dětem dát co nejlepší vzdělání?

Oblast mé vztahy:
Vycházím se svým životním partnerem?
Vycházím se svými dětmi?
Mám příjemný vztah k rodičům své manželky nebo přítelkyně?
Mám alespoň dva dobré přátele?
Mám dobrý vztah ke svému nadřízenému?

Oblast mé zdraví:
Cvičím pravidelně?
Provozuji nějaký sport?
Jezdím na hory?
Zajdu na masáž nebo do sauny?
Chodím pravidelně k zubaři?
Jsem zdravý a netrpím chronickou nemocí?
Stravuji se zdravě?

Oblast má práce:
Mám rád svoji práci?
Realizuji prací své touhy?
Znám své životní poslání, které realizuji v práci?
Jsem svojí prací někomu užitečný?

Hodnocení testu: pokud jste alespoň na 10 otázek odpověděli "Ano", dá se předpokládat, že váš život je v rovnováze a že víte, kde je prostor k vylepšování, abyste se cítili ještě lépe. V případě, že počet odpovědí "NE" přesáhl deset, doporučuji vám, abyste se o dané oblasti začali více zajímat, jinak se můžete ve svém životě cítit nepříjemně.

Tento jednoduchý výběr otázek by vám měl napomoci k odhalení oblastí, které vám způsobují nepříjemné pocity. Jedna oblast bez druhé nemůže existovat. Potřebujeme stálost a aktivní účast ve všech. Dobře víme, jak nepříjemně může působit už jen poznámka v kalendáři o nutnosti návštěvy zubaře. Jak depresivní pocit vystřelí pouhé pomyšlení na splácení dluhů a dlouho odkládanou návštěvu některých rodinných příslušníků.

Všichni víme, co znamená pracovat pro peníze a trápit se v práci. Toužit po delší dovolené nebo cestě kolem světa. A to už se vůbec nyní nechci rozepisovat o vztazích mezi partnery. Kolik bolesti a nepochopení každodenně vyplývá ze špatného fungování vztahů. Všichni mají touhu někoho mít a s někým být. Myslí si, že to není nic těžkého, a za několik málo chvil sedí v rozčarování, jak se to všechno mohlo stát. Řeší nekonečný pocit vnitřního napětí a vysvětlování sebe sama druhému.

Špatné myšlenky přicházejí ke každému z nás. Otázkou však zůstává, co s těmito myšlenkami uděláme. Ignorace přinese další nerovnováhu do našeho života a jejich špatné řešení další deprese. Je proto důležité začít spolupracovat s našimi nepříjemnými pocity a pochopit je jako vůdce do lepšího životního stylu.

www.mujvztah.cz