Jste zde


Víte, co je to enneagram?
Eva Velechovská, PhDr.

ENNEAGRAM je psychologická systém založený na poznání devíti typů osobnosti. Vychází z duchovních tradic a bohatství lidstva.

 

Enneagram je nástrojem emoční inteligence člověka. Zabývá se schématy, vztahem mezi osobností a ostatními rovinami lidské schopnosti.


Hodnota enneagramu je vysoká a můžeme ji objevit každý sám při jeho studiu. Budeme při něm schopni rozpoznat naše myšlenky a city a pochopit je. Porozumění přináší možnost svobodnějšího a šťastnějšího života a neméně důležitým ziskem je i možnost rozvoje další úrovně vědomí.HISTORIE V KOSTCE


Enneagram je staré sufijské učení, které popisovalo devět osobnostních zkušeností a jejich vzájemné vztahy. Pojem enneagram zavedl G.I. Gurdief, který přizpůsoboval východní nauky, tak, aby byly použitelné pro lidi ze Západu. P.D. Ouspensky 1946 dal enneagramu širší platnost pro veřejnost.


V Chile v roce 1972 se u Oskara Ischaza učil chilský psychiatr Claudio Naranjo. Několk let měli k enneagramu přístup pouze žáci těchto dvou osobností, kteří jej vyučovali, jako součást intenzivní práce na duchovním růstu. Claudio Naranjo uspořádal systém do dnešní podoby a vyučuje ho dodnes v systému SAT.


Jeho žačka, psycholožka Stanfordské Univerzity Helen Palmer se velkou měrou zasadila o obrovský rozvoj enneagramu a jeho přijetí na akademickou půdu.


V současné době pokračuje ve výzkumu a v propojení psychologie a enneagramu mnoho jejich žáků. Mezi nejvýznamější patří M.D. David N. Daniels.PRAXE ENNEAGRAMU A JEHO VYUŽITÍ


Emoční inteligence vstupuje jako fenomén zkvalitňování lidského potenciálu do všech rovin našeho života. Ukazuje se, že znalosti a způsobilosti získané ve školách nás nepředurčují ke schopnosti tyto znalosti využít a kultivovat sebe sama natolik, abychom byli žádanými odborníky s vysokým kreditem lidských kvalit. Vždyť, kdo by dnes chtěl ve svém týmu či na vedoucích místech člověka, který má nízkou hladinu sebekontroly a sebemotivace.


Člověka, který nekomunikuje a zastrašuje, pomlouvá a rozbíjí!! A právě cesta k lidskému sebeuvědomění je cestou nejtrnitější, ale nejdůležitější. Enneagram umožňuje v každodenním životě pochopení vlastních schémat chování a jejich vnitřních zdrojů. JEDINEČNÝ je v nabídce konkrétních změn v dalším vývoji.SOUČASNOST


V České republice je tento systém prakticky neznámý.


První a zatím jediní profesionální lektoři od roku 1997 jsou zakladatelé společnosti ENNEA ČR o.p.sPhDr Eva Velechovská a Emanuel Byrtus. Semináře pořádané touto společností i Agenturou VEVA dávají možnost vlastního sebeuvědomění a poznávání hloubky ennegramu pro vlastní pochopení i pochopení druhých. Nakladatelství Synergie vydalo 6 knih od roku 1996 a je naším nejvýznamnějším nakladatelstvím.ENNEAKLUBY


V České republice pracují enneakluby. Slouží k prohlubování a rozšiřování znalostí enneagramu a jejich používání v běžném životě a v práci. V přátelském a vzájemně se podporujícím prostředí nabízejí možnost osobního a pracovního růstu zejména v oblasti mezilidských vztahů, komunikace a řídících schopností. Jedním z cílů klubů je i pomoc a poradenství v konfliktech a problémech v oblasti mezilidských vztahů v rodinách i na pracovištích.


Kluby mají své členy. Členem se může stát každý, kdo má o práci v těchto klubech zájem. Výhodou je základní znalost ennagramu. V klubech se sdělují nové informace, hrají hry, pořádají panelové rozhovory, relaxuje, cvičí, diskutuje. Kluby pracují v těchto městech:


Klubový příspěvek na rok činí 1000,- Kč . Každý dostane členskou vizitku a potvrzení o platbě. tato vizitka ho opravňuje ke slevám vypsaným společností ENNEA a VEVA.


Praha
kontaktní osoby:
Libor Zinkaizl e-mail:wish2be@quick.cz


Místo:
Palác YMCA, klub "Mluvme spolu" (Ulice Na Poříčí, sáleček v přízemním vestibulu 20m za vrátnicí vlevo)


Trvání Enneaklubu 18:00 - 21:00 hod
Při první návštěvě kontaktujte prosím Libora Zinkajzla. Termíny klubů se mohou měnit podle potřeb členů.


Liberec
kontaktní osoba: Emanuel Byrtus, tel. práce: 048/510 60 33, e-mail: veva@sendme.cz
Základní rytmus setkávání v roce 2001: Každé liché úterý v roce, tj ‚ 1 x za 14 dní
Místo: kancelář Ennea ČR. o.p.s. v budově hlavní pošty na náměstí E. Beneše v Liberci - v 5. patře.
Hodina: vždy v 17:00 - 20:00Praha - druhý klub

ANTE
Klánova 28, 147 00 Praha 4 tel 02/ 41 71 26 56
kontaktní osoba: Václav Šlapák a Jana Matulová
0602/ 37 53 85
členové klubu se scházejí 2 x v měsíciPelhřimov

kontaktní osoba: František Kužela
e- mail : obchodni@mediatel-dm.cz 02/ 57 11 04
klub 2 x v měsíci


Prosíme, kontaktujte při první návštěvě, nebo po delší odmlce kontaktní osobu klubu. Dostanete přesné informace o současném programu a termínech schůzek.