Jste zde


Nástroj emoční inteligence: ENNEAGRAM
Eva Velechovská, PhDr.

Emoční inteligence je psychologie, která vytváří dostatek prostoru pro emoce a jejich kultivaci.

 

Struktura kvalit emoční inteligence uvádí sebeuvědomění jako nejnutnější a nejpotřebnější základ pro její další kvality. Těmi je sebekontrola jako schopnost ovládat své nitřní impulsy, sebemotivace, empatie a virtuozita mezilidských vztahů.


Určitě mnoho lidí prožívá touhu udělat si nějaký test, nechat si od numerologa nebo astrologa říci své dispozice, tedy prohloubit své sebeuvědomění v klíčových otázkách našeho života. :Kdo jsem? a hlavně "Kým chci být?" Chcete-li něco změnit , musíte si uvědomit to staré, které z nějakého důvodu pro nás v životě přestalo být ziskem. Už to dál nechci dělat ! Uvědomění je základem změny.


Otázky " Proč říkám polopravdu ? " " Co mě vede k tomu, že tlačím na to, aby druzí dělali to, co já chci ?" " Proč obviňuji a dokazuji, napadám a obhajuji?" k tomu všemu patří i jedna otázka " Vím, jaké jsou moje motivy k tomuto jednání?"


Základní kvalita EI - zařazuje odpovědi na tyto otázky k důležitým či nezbytným částem sebeuvědomění člověka. Známe tedy běžně odpovědi na tyto otázky? Znalost vnitřních emočních struktur, mentálních fixací je obecně těžko pochopitelná a obtížně poznatelná pouhopouhým přemýšlením. Proč, že tedy utíkám , přestávám mluvit nebo ukazuji na druhé.


Na sebeuvědomění existuje, jak jinak, mnoho různých cest. Z těchto cest je vytvořena jakási mapa lidského poznání psychologického a spirituálního. Člověk se naučí chodit po těchto cestách a často ani neví přesně kam vedou a proč. Enneagram je úplná mapa odkrývající vnitřní strategie, které jsme si vybudovali abychom naplnili naše potřeby a vyhnuli se bolesti a nepříjemným pocitům. Zkušenosti z dětství se vtiskly do naši neverbální komunikace a do našich emočních i myšlenkových návyků. Vlečeme mnoho desítek let své křivdy, oběti a viny aniž bychom pochopili, že je to naprosto zbytečné.


Jsou to zranění dítěte, bolesti života, které nevidíme, málo jim rozumíme a hlavně! Máme malou dovednost se s nimi vypořádat.


Mapa ega se stává velmi účinným nástrojem sebeuvědomění. Neříká člověku , kdo je. Říká mu , jaké zvolil strategie proto, aby se vyhnul bolesti, aby přežil.


V enneagramu tedy neexistuje devět druhů lidí. Existuje devět základních strategií, které mají vzájemné hluboké souvislosti a jsou rozpracovány do dalších jemnějších struktur.
Co toto poznání přinese eventuálně Vám?
Zprvu možná pobavení, pak překvapení a údiv. Jak dobře tento systém propracovává stavbu našeho ega, která vypadá tak věrohodně.


Knihy popisují enneagram a emoční inteligenci. Informace jsou skvělou pomůckou, ale to , co se musí stát, abychom něco změnili, to musí zařídit naše srdce. Zažít to uvědomění, vyjádřit sám sebe, to je cesta poznání a hluboké změny.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce