Jste zde


Tvořivá základní energie – Kundalini
Milan Ščučka

posvátná energie podporující pozitivní transformační vliv na lidský život

 

Možná jste se někdy podivili nezvyklým zážitkům, které jste měli během meditace nebo jste se setkali s nevysvětlitelnou energií, která přerušila a dramatickým způsobem změnila váš dosavadní život. Je možné, že jste probudili tuto energii disciplínou a duchovním cvičením, při intenzivních terapiích, po zkušenosti blízké smrti či při jiném traumatickém zážitku, je také možné, že k tomu vedla jiná, zcela nevysvětlitelná příčina –výsledkem je, že jste se spojili s evolučními energetickými a psychickými silami.

Ať už tyto zkušenosti máte nebo se vám zatím nic podobného nestalo, seznámím vás blíže s touto základní a prastarou energií. V Indii je nazývána KUNDALINI. Evropské kultury pro tuto energii nemají pojmenování – nazval jsem ji tedy Tvořivou Základní Energií (TZE).

Kundalini, doslova had nebo hadí síla, je neomezená univerzální síla, která je přítomna v těle každého člověka (v oblasti první čakry) jako aspekt transcendentální síly, která prostupuje celý vesmír. Tato síla existuje napříč celým Univerzem, nachází se v jádru každého atomu. Hmota, život, vědomí i nadvědomí jsou stupně, které se odlišují jen různou frekvencí vibrací dřímající TZE.

Při normálním fyzickém i psychickém stavu jednotlivce, jsou funkce TZE ztlumeny až k minimu a nemohou být ovlivněny jeho vůlí. V případě, že TZE začne stoupat podél páteře vzhůru, postupně prochází všemi energetickými centry, čakrami, a postupně je tak aktivuje ke zvýšené činnosti. Když stoupající TZE dosáhne nejvyšší čakry, hovoříme o probuzení, o osvícení – dochází k odkrytí Vyššího já a nalezení boha svobody v nás. Stoupající energie nám ukazuje velikost a absolutní sounáležitost Boha.

Je zajímavé, že jako doba nutná pro vlastní intenzívní přípravu k zasvěcení je v různých civilizacích i kultech udávána doba čtyřiceti dnů. Tato doba je zřejmě objektivně stanovena podle lidských duševních zákonitostí trvalejšího rázu, protože se objevuje v nejrůznějších kulturních obdobích a není vázána na nápadnější astronomický nebo fyziologický úkaz jako je například měsíční fáze nebo menstruace. Čtyřicet dní se postil Mojžíš na Sinaji před zjevením Desatera, čtyřicet dní se postil Ježíš před vstupem do veřejného života, čtyřicet dní se udává jako nejkratší doba, ve které můžeme vzbudit tento potenciál.

Vzestup TZE je provázen pocity tepla. Pomocí rytmického dechu se v organismu všechny složky seřazují. Všechny buňky těla se obracejí jedním směrem. Celé tělo se stává nabitou baterií či akumulátorem. TZE můžeme přirovnat k elektřině o vysokém napětí. Pro neznalého a nepřipraveného je stejně jako elektřina nebezpečná.

TZE může tryskat z těla jako gejzír, může se pohybovat směrem vzhůru pomalým spirálovitým pohybem jako had nebo rovnoměrně proudí pateří a korunou hlavy. Tělo vibruje nebo je nabito energií a v těch šťastnějších případech i extatickými pocity. Nervový systém může byt zaplaven intenzivním teplem, světlem nebo zvuky. Energie pak může zdánlivě zmizet. Může se však také zdržet a od základu přetvořit člověka na novou osobu, která ovšem ještě celá léta může zápasit s tělesnými a psychickými rozruchy. Vypadá to, jako by každý skrytý nebo nevyřešený fyzický či emocionální problém v systému těla a mysli musel byt pojmenován a vyřešen.
 
Zkušenost TZE byla téměř ve všech kulturách na zemi po staletí utajována. Dnes se o ní mluví stále častěji i mezi moderními duchovními hledači a podle všeho se vyskytuje i mezi lidmi, kteří žádnou duchovní praxi nedělají. Pokud vstoupí do života lidem, kteří postrádají kontext a nerozumějí souvislostem mezi tělesnými a mystickými zážitky, pak v nich může vyvolat zmatek a strach nebo dokonce vést k roztříštění jejich osobnosti. Obrátí-li se takto postižení lidé na tradiční lékaře, psychoterapeuty nebo církevní poradce, jejich úzkost ještě vzroste, neboť jim západní kultura nedokáže poskytnout model, v němž by mohli integrovat spojení mezi spiritualitou a tělesnou energií.

Na probuzení TZE je vhodné pohlížet jako na určitý proces nebo sérií změn a funkcí zaměřených na posílení těla a charakteru. Jejich cílem je vznik dostatečně silného tělesného systému, jenž bude schopen udržet duchovní energii a vhled.

Milan Ščučka v těchto dnech dokončuje své nové CD Kundalini. První zájemci o tuto silnou meditaci si mohou CD zakoupit na těchto akcích - http://akce-kalendar.cz/kodava