Jste zde


Tantrické milování
MUDr. Monika Sičová

Tantrické milování je zjemnění milostného aktu.
Extáze a uvědomění orgasmu se zvnitřňuje.
Muži prožívají milování podobně jako žena, tedy celým tělem.
Názor západních psychologů jako Freud, Jung, Reich.
Pokud člověk žije v napětí, tak v tomto napětí není schopen milovat a je nucen žít pouze tělesnou úrovní.
V milování lidé podvědomě spěchají, snaží se co nejdříve uvolnit nahromaděnou energii.
Naučte se vnímat svět jako tantrách.
Tantra a láska

 

Proč někdy hovoříme o tantrickém milování a někdy o běžném milování. Není každé milování tantrické?  Není rozhodující stav lidí, kteří se milují, než technika, kterou použijí? Ano, opravdu odpověď je taková, že nezáleží na technice, ale na stavu mysli a těla těch, kteří se milují. Pokud je muž relaxovaný, uvolněný, hravý a spontánní a také, pokud svou ženu miluje, potom bude každé milování tantrické, i když nikdy v životě o tantře neslyšel. Pokud je muž vystresovaný, je dlouhodobě pod tlakem, pokud má nějaké vnitřní zábrany a problémy, potom s ním nikdy nemůžete zažít uvolnění a prožitek, který zažijete s tantrikem. Tantrik je vlastně člověk, který otevřel svou Pandořinu skříňku a vypořádal se se všemi svými duševními neduhy. Jakmile člověk ozdraví svou duši a všechna svá trápení, zůstane uvolnění a plynutí. Takový člověk je schopný vstoupit do tantrického milování. Praxe tantry není hledání technik, je to hledání uvolněného stavu sebe sama. To je základní pochopení a také často základní nepochopení tantry.

Pro tantrické milování je rozhodující stav mysli a k uvolnění mysli slouží tantrické meditace. A je také důležitý stav těla, jestli je člověk nabitý energií anebo vyhaslý, bez sexuální energie. A k uzdravení a nabití těla slouží tantrická jóga.

Tantrické milování je ponoření se do údolí. Tantrické milování je zjemnění milostného aktu a prohloubení prožitku. Tantra učí, že tantrické milování v prvé fázi navrací člověka ke své polaritě, tantra dělá z muže opravdového muže a z ženy opravdovou ženu. To je důležité pochopit. Muž nemůže hledat zjemnění, pokud není opravdovým mužem. Pokud v sobě nemá dostatek přirozené autority a přirozené agresivity. Muži mají být od přírody výbojní a expandující. Mají ženu dobýt a ukořistit. Zatáhnout ji za vlasy do své jeskyně. To je jejich přirozený archetyp. A tantra je může zjemňovat. Ale nejdřív jim také musí pomoci nalézt svého opravdového muže, barbara. Často se totiž stává a hlavně v dnešní době, že muž ztratil svou přirozenou agresivitu. Nejčastější příčinou bývá pokřivený vztah jeho matky k němu jako k chlapci. Například rozvedená matka se často ke svému dítěti chová jako k dospělému muži, malý chlapec jí musí suplovat opuštěného manžela, přebírá na sebe jeho roli. Někdy takový vztah přetrvává do dospělosti. Muž je na svou matku fixován, ona jej nedokáže pustit ze své ochranitelské náruče a doslova mu někdy „ukradne koule.“ Muž není schopen navázat plnohodnotný vztah s jinou ženou. Toto je nejtěžší verze případu, ale s jeho obdobou a lehčí variací se můžeme setkávat dnes a denně. Tantra učí muže jak se vrátit k sobě a stát se znovu celistvým mužem. Někdy nás takto může ovlivnit i bývalý vztah s jinou ženou a špatná milostná zkušenost. Příčin bývá mnoho.

Tantra také učí, aby při tantrickém milování oba milenci nacházeli svou vnitřní ženu. Dalo by se říci, že se při tantrickém milování muži učí, jak se milovat ženským způsobem.  To znamená s dostatkem času, s dostatkem pozornosti a s dostatkem cítění. Dravý muž v sobě objevuje ženské vlastnosti. Vhodnou učební pomůckou bývá společná masáž. Muži jsou rádi, když jim žena namasíruje bolavá záda nebo chodidla. A i ženě udělá masáž dobře. Nemusíte být profesionální maséři, naopak buďte spontánní a kreativní a důvěřujte si. Ale zahrňte do svých rituálů i společnou masáž. Nejdříve například muž masíruje ženu půl hodiny a potom mu to žena vrátí. Masáž může být bez sexuálního podtextu. Ale ten společný čas dělá divy. Naladíte se na sebe. Zrelaxujete. Budete nesexuálně cítit svou blízkost. Získáte tak důležitý čas. Budete se učit, že můžete být spolu dlouho a ve velké blízkosti, aniž byste se milovali. Budete se učit plynutí. A potom milování, které přijde, bude více uvolněné, hravé, spontánní. A ten fígl bude v tom, že jste získali čas a naladili se na sebe a také se dobře zrelaxovali.

Při tantrickém milování se žena rovněž učí přirozeně prožívat milování celým tělem. Je od přírody schopnější otevřít se milostné energii a nechat ji proudit do celého těla. Při tantrickém milování žena zažívá orgasmus celým tělem, žena je schopna vydržet a prožívat orgasmus dlouhou dobu. K prohloubení sexuální energie a schopnosti prožívat orgasmus celým tělem je vhodné právě cvičení Mohendžodáro. Žena se učí pracovat a kultivovat svou sexuální energii a rozvádět jí do celého těla. Mohendžodáro sexuální energii zmnožuje, doslova ženu nabíjí jako solární panel.  Tantrická jóga pro ženy, cvičení Mohendžodáro učí, jak vdechovat tantrickou tradici do praktického života a jak přistupovat k sexualitě způsoby, které jsou léčivé.  Hlavní zaměření je na umění sexuální extáze a propojení hlubokého dechového prožitku.  Mohendžodáro nám umožní uvolnit se do prožitku, nabít své tělo energií a rozšířit své vědomí. Mohendžodáro rozvíjí intimitu, učí zbavovat se tělesnosti.  Zbavuje ženu napětí, tlaku a nepříjemných vzpomínek, i honby za orgasmem. Tento podvědomý tlak nám často kazí potěšení z milování. Tolik myslíme na orgasmus, že nám uniká blízkost partnera a krása chvíle. Myšlenky na orgasmus často doslova zabijí milování. A mohou to být myšlenky na jeho dosažení či nedosažení. I nedosažení je dlouhodobě frustrující zážitek, žena se potom ani nechce milovat a ztrácí o milování zájem.  Tantra učí, že orgasmická energie se může uvolňovat a my ji můžeme hluboce prožívat bez velkého lpění a očekávání.  Procítíme sexualitu jako celotělový prožitek. Hlavní výhoda tantrajógy pro ženy je, že se žena stává  nezávislou  na muži, a ukazuje, že schopnost orgasmického prožitku je naší schopností, a že tuto schopnost můžeme kultivovat a posilovat. Tato znalost má tu velikou výhodu, že tak se pro nás stane vhodný každý partner, protože nemusíme čekat, co on nám poskytne při milování, ale ta schopnost již bude definitivně zakódována v našem těle. Díky Mohendžodáru se žena stává  multiorgasmickou a vášnivou. Navždy pochopí, že jóni – ženský klín, je zdrojem vitality, potěšení a zdraví. Jakmile se jóni- ženské pohlaví  stane  přítelkyní, potom ucítíme, že naše ženství je pevně zakotveno. Žena si dovolí více živosti, lásky a štěstí.

Je mýtus, že muž není schopen prožívat milování celým tělem. Během tantrického milování muž objevuje svou vnitřní ženu, muž se postupně učí, jak prožívat milování celým tělem, jak se propadnout do orgasmu, jak vlastně prožívat orgasmus jako žena. Nejedná se o ztrátu mužských vlastností, ale o jejich podporu a kultivaci. Ve většině případů je pravda, že jakmile se mužův penis ponoří do vagíny, tak se jeho vědomí zúží pouze na tuto malou oblast, muži vlastně často vnímají milování pouze jako sexuální spojení. Při tantrickém milování muži vnímají ženu, jsou jí vzrušování, a v okamžiku spojení se rozkoš a energie nenachází pouze v malé pánevní oblasti okolo penisu a vyvrcholení není vlastně pouhé uvolnění energie jedním směrem. Při tantrickém milování není nejdůležitější orgasmus- tedy konec, mužovo spojení se ženou neopadá, a neztrácí se touha.

U tantrika je tantrické milování jinovým prožitkem. Tantrik se nesoustředí pouze na vagínu, nevnímá ženu pouze tímto jedním místem, extáze a energie se postupně rozšiřuje do celého těla. Sexuální energie z pohlavní oblasti zaplavuje postupně celé tělo, až orgasmus proniká celou bytostí a není rozdílu mezi penisem a celým tělem. Při tantrickém milování se extáze a uvědomění orgasmu zvnitřňuje, rezonuje v celém těle a v obou milencích, postupně se rozšiřuje mimo jejich těla, do prostoru. Při tantrickém milování se milenci skrze veliké množství energie, které v nich vibruje, spojují s přírodou, se všemi lidmi, s vesmírem. Jedná se o spojení tantrické techniky, dostatečného množství individuální energie a také veliké uvolnění mysli. Tantrické milování je zkušenost velice reálná a osvobozující.

Západní psychologové jako Freud, Jung, Reich už dávno formulovali, že základní lidská nemoc je někde blízko milostného aktu a sexu. Nepřijetí milování znamená v podstatě nepřijetí sebe sama. Není-li schopen člověk přijmout sebe sama, tak nemůže přijmout ani druhého člověka nebo svého milostného partnera, nemůže spolu s ním vytvářet celek. Zůstává navždy osamocen, uzavřen ve svém těle, ve své vlastní existenci.

Sexem se označuje pohlaví, pohlavní rozdílnost, motivace i aktivity se sexem spojené. Jedná se o hluboce zakotvenou přirozenost zájmu o druhé pohlaví. Jedná se o základní archetyp přírody. Tato přirozenost vychází z biologického instinktu. Sexualita je tělesná, fyziologická, psychická, pudová a duchovní. Uvědomování si své vlastní sexuality se projevuje již kolem třetího roku, a hlavně se utváří v pubertě. Sexualita je vytvářena nejstaršími částmi mozku, proto ji také tak málo můžeme ovlivňovat naší novější šedou kůrou mozkovou. Hlavně pro svou motivační sílu a intenzitu je sexualita tak důležitá pro člověka.

Z hlediska tantry je sex základní energie, všechny buňky těla jsou svým způsobem pohlavní. Odmítání nebo potlačení sexu vede k tomu, že člověk se stane sám sobě nepřítelem, neboť sex je základní lidská energie. Sexuální akt není aktem lásky sám o sobě. Ale pokud jej přijmeme s hlubokým procítěním a uvolněním, láskou a pochopením, tak se sex stane aktem duchovním. Sexuální akt se může stát aktem lásky, pokud se člověk dokáže uvolnit. V napětí není schopen milovat a je nucen žít pouze tělesnou úrovní. Jsme li uvolnění dokážeme plynout a milovat. Jsme li strnulí a zakonzervovaní dokážeme pouze vykonávat sexuální pohyby a uspokojovat svůj chtíč. Uvolnění mysli, láska a plynutí je hlavním rozdílem mezi tantrou a sexem.

Když sex potlačíme, stává se ošklivou věcí, když sex vyjádříme, stává se nevinnou a přirozenou věcí. Ve vztahu k sexu jsme zdraví, pokud nemáme potřebu k němu příliš zaujímat nějaké stanovisko. Sex tu prostě je jako součást života.
Pokud nás to nutí o sexu přemýšlet, tak je mysl sexuální. Je-li mysl sexuální, není de facto sexuální naše tělo, protože sexualita mysli je náhražkou za sexualitu těla. Věci se nedějí přirozeně, protože jsou myslí řízeny. Když je mysl sexuální, tak zákonitě nás to nutí našeho partnera využívat a manipulovat. Ten druhý se stane nástrojem, který je použit a odložen. Muž je například k ženě pozorný a milý, když po ní touží. Jakmile svou touhu vyjádří, odvrací se od ní, žena se stává zatěžující součást jeho života. Takový je často smutný obraz lidského vztahu. Sex se může stát láskou, pokud mysl nic neřeší a pokud není sexuální. Partner přestane být nástrojem, není už využíván, a sex s láskou se stane společným vstupem a vzestupem do jiného světa.

Lidé si neuvědomují své bytostné potřeby, a proto je nahrazují potřebami neautentickými. V milostném aktu lidé podvědomě spěchají, snaží se co nejdříve uvolnit nahromaděnou energii. Snaží se vyčerpat. Ale takový druh uvolnění je dočasný a vede ke slabosti.

Naše podivná sexualita je dána tím, že společnost sex potlačovala a potlačuje. Výsledek je v podstatě sexuální úchylka. Tou úchylkou je, že příliš na sex myslíme, příliš se jím zabýváme. Pokud se tak děje, tak je jasné, že někde musí být problém. Neboť bychom se zbytečně nezabývali věcí, která jde hladce.
Dříve lidé prožívali sex svojí podstatou. Nyní je sex spojen s přemýšlením. Přemýšlení je vždycky náhradní program. Zvláště, když se jedná o prožitky a city.
Do milování a sexuálního spojení se promítá základní lidský problém a tím je, že člověk neumí setrvat v prožitkovém stavu. Že se nikdy neučil prožívat. Neměl se to také kde naučit, neboť celá společnost je postavena na myšlení, analýze, na intelektuálních dovednostech, na informacích, které zasycují naší mysl.
Proto součástí tantry je vyrovnávání mysli a těla, proto součástí tantry je objevování svého těla, proto součástí tantry je výuka prožívání. Pod výukou si představme to, že každý účastník bude mít možnost objevovat své prožívání.
Tantra objevuje hloubku i intenzitu, dynamickou i klidnou extázi. K tomu účelu se používá mnoho meditačních technik, párových seancí a prožitkových programů.

Láska je pilířem tantry. Láska a láskyplný tantrický vztah. Ve skutečnosti není jednoduché lásku dlouhodobě pěstovat, láska potřebuje péči a pozornost a čas. Láskyplný vztah překračuje zamilovanost, překračuje čas. Tantra a tantrik nechápe lásku pouze jako vztah ke druhému člověku, nebo pouze ke svému partnerovi. Láska je tantrický stav, který tantrik nejprve buduje v sobě a ke světu. Tantra vidí, že to je přirozený stav, který se snad civilizovanému člověku nezdá přirozený. Tantra se ptá, jaký má smysl milovat druhého člověka bez lásky k sobě? A tantra odpovídá, že milovat druhého bez lásky k sobě nelze. Tantra rozeznává, že to není skutečná láska. Tantra pěstuje lásku jako stav, tantra pěstuje lásku jako stav duše, tantra pěstuje lásku jako stav prožívání, tantra pěstuje lásku jako stav bytí. Tantra a tantrická láska potom nemizí a není závislá na vnějších okolnostech.  Tantra předává zkušenost, že láska je stav dosažitelný. Tantra předává zkušenost, že láska je stav, kterého není jednoduché dosáhnout. Je to klasický obraz. Nemilujeme sami sebe a hledáme v okolí. Do někoho se silně zamilujeme a on je naším zrcadlem. Myslíme si, že prožíváme lásku. A potom se často stává to, že zamilovanost pomine a láska se neobjeví. Láska se prostě někde vytratí. Lásku totiž musíme pěstovat. A je to láska universální. Láska k dětem, láska k partnerovi, láska k práci, láska ke světu. Zamilovanost a nový partner, nám trn z paty nevytrhne, pokud nemilujeme svět jako takový, nemilujeme vlastně vlastní žití. Teprve potom se může zrodit láska a teprve potom se může zrodit tantra.

 

MUDr. Monika Sičová, tantrajóga pro ženy Mohendžodáro, www.mohendzodaro.cz
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

MUDr. Monika Sičová

Zaměření:

Mohendžodáro, tantra-jóga pro ženy, tantrická škola, meditační pobyt v Himalájích

Kontakt:

Meditační centrum Lažánky,
Lažánky 133,
664 71 Veverská Bitýška
tel: 775 370466, 608708996, 608 643 646
www.mohendzodaro.cz
www.tantra-joga.cz
www.sugama.cz
www.pranama.blog.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více