Jste zde


Tantra jóga a TANEC
MUDr. Monika Sičová

Tantra jóga pro ženy, cvičení Mohendžodáro nejsou pouze tantrická cvičení na posílení ženské sexuální energie. Je to i práce s Osho meditací, práce s emocemi a také volný tanec a sebevyjádření. Tantra-joga posiluje ženské zdraví, meditace pomáhá uvolnění mysli, emoční trénink pomáhá zvládání všech životních situací a volný, spontánní tanec je radost z pohybu a spontaneity.
Právě o volném tanci bude dnešní povídání.
Každý má svůj vlastní způsob tance. Jestliže se stydíte tančit, můžete se zavřít v ložnici, anebo počkat, až budete doma sami. Anebo můžete tančit se skupinkou přátel. Mnoho lidí nerado tančí, ale je to velká škoda.
Pro rozvinutí své fantasie zkuste těchto několik technik:
Tančete jako strom.
Najďete se klidné místo v přírodě. Někde na procházce, kde vás nikdo nebude rušit. Zavřete si oči a představte si, že jste strom. Takový strom, jaký je vám milý. Představte si, že máte kořeny, že vaše nohy vrůstají do země a stávají se kořeny. Vaše tělo je kmen stromu. Představte si, jak jím proudí míza, výživa a energie, která pochází ze země. Pomalu zvedňete ruce a pociťte jak jimi proudí vítr. A začněte pomalu plynout s větrem. Začněte tanec stromu. Můžete cítit slunce, můžete cítit ptáčky ve své koruně. Zapomneňte, že máte lidské tělo, staňte se stromem. Je to velmi uvolňující a posilňující zapomenout na to, že jste člověkem. Můžete také pocítit, že jste strom v silném větru. Můžete cítit a tančit tak, jako by s Vámi lomcoval silný vítr, skoro vichřice. A potom tančete jako strom v dešti a ve větru. A až budete chtít, můžete se opět stát člověkem a strom obejmout a povídat si s ním.

 

Můžete tančit klasické tance a tance, kdy jste se naučili všechny kroky. Ale zkuste někdy tančit úplně spontánně a bez toho, aby se na vás někdo díval. Tančete pouze pro sebe, pro svou vlastní duši, pro svou vlastní radost. Dříve tanec nebyl tancem, tak jak jej dnes chápeme. Tanec byl vyjádřením divoké energie, extáze. Lidé tancovali a bubnovali okolo ohňů a nehledali vnější formu. Prostě vyjadřovali své totální bytí, svou radost, sílu a extázi. Byli v tom okamžiku divocí a nespoutaní. My jsme už na to zapoměli. My umíme tancovat formální tance se zapojením pohybové paměti. My se umíme opít a potom tancovat na diskotéce. Ale my neumíme tancem vyjádřit svou divokost a radost ze života. Možná že ta radost a živočišnost z našeho života zmizela a proto ji nevyjadřujeme. Jsme příliš zajatí ve své mysli, ve svých problémech, v práci. Už neexistuje spontánní svět. Pokud je to tak, tak udělejte první krok zpět. Staňte se opět mladým člověkěm  anebo pravěkým lovcem, pusťte si nahlas hudbu a nechte ať ve vás rozproudí život. Začněte pomalu, nespěchejte, ale tančete každý den, byť jenom na okamžik. A netančete pro nikoho, jenom pro sebe, pro svou duši.

Existuje dokonce meditační technika, která je postavená pouze na tanci. Čtyřicet minut pouze tancujete se zavázanýma očima na speciální hudbu. Potom dvacet minut meditujete. Velice prostá a jednoduchá technika. Tady je její přesný návod a také to, co o této technice říká Osho :
Nataraj je tanec jako totální meditace. Nataraj je indický bůh tance.


Návod pro meditaci Nataraj:

První fáze: 40 minut
Se zavřenýma očima tanči jako posedlý. Nechej svoje podvědomí, ať se tě úplně zmocní. Nekontroluj své pohyby, ani se nesnaž pozorovat, co se děje. Prostě buď naplno v tanci.

Druhá fáze: 20 minut
S očima stále zavřenýma si okamžitě lehni. Buď klidný a tichý.

Třetí fáze: 5 minut
Oslavuj a raduj se v tanci.

 

Osho říká a píše o tanci : Nechej tanec plynout svou vlastní cestou. Nevynucuj si jej. Raději ho následuj, dovol, ať proběhne. Není to jednání, je to děj. Zůstaň v radostné náladě. Nedělej nic vážného, jen si hraj, hraj si se svou životní energií, hraj si se svou bioenergií, dovol jí, aby šla svou vlastní cestou. Tak jako když vítr vane a řeka teče, i ty tanči a vaň. Prociťuj to. A buď hravý. Pamatuj pořád na to slovo hravý, protože při tanci má prvořadý význam

 

SUFI, VÍŘENÍ JAKO TANEC

Jinou formou tance je víření. Víření pochází od lidí, kteří si říkají sufi, dervišové.
Sufi jsou zvláštní lidé, kteří používají víření jako meditaci a jako cestu k Bohu.
Džaláluddín Balchí Rúmí, nejslavnější tančící dervíš, říkával: „V hudebních rytmech je skryto tajemství. Kdybych je odhalil, vzbouřilo by svět.“ Jednoho dne slyšel tento slavný derviš hrát na housle a velice se mu to líbilo. Tu vešel jeho přítel a zvolal: „Svolávají k odpolední modlitbě, přestaň na chvilku.“ „Ne, ne,“ řekl Mistr, „i hraní na housle je odpolední modlitba. Obojí se obrací k Bohu. Jeden zvenčí ke službě, druhý zevnitř z lásky a z poznání.“

Vypráví se také, že jednoho dne šel Mistr kolem krámku zlatotepce. Když k jeho uším dolehlo rytmické klepání zlatotepců, začal tančit. Šejch dal svým tovaryšům znamení, aby nepřestávali tepat. Tanec trval od rána až téměř po odpolední modlitbu.

Dervišové tedy často tančí sufi tanec i několik dní. U nás se někdy můžeme setkat s kulturním vystoupením dervišů ve zvláštních kolových sukních. Ale něco jiného je se na víření dívat a něco jiného je víření dělat. Zkuste si to také, je to jednoduché. A když se podíváte na děti, tak často uvidíte dítě, jak víří, jak se točí dokola až samým bláznovstvím spadne na zem. Minulý týden jsem byla na koncertě Maoka. Vedle mne stálo dítě s maminkou. A to dítě se neustále točilo dokola, ruce mělo roztaženo jako dervišové. Vždy když se mu zatočila hlava, tak spadlo. Maminka byla osvícená, nenapomínala jej, ale nechala jej vířit. Vířením se totiž dostáváte do svého středu. Svět se okolo vás točí a jediný pevný bod je vaše nitro. Když se celý svět točí, tak uvnitř vzniká ticho a meditace. I nepatrný zážitek tohoto víření vás může dokonale změnit.

Nejznámější meditací je technika, která se jmenuje No Dimensions.  No Dimensions vychází právě z kosmického tance dervíšů, ze súfíjského víření. Já osobně jsem se tuto techniku naučila od Sama Salvada, který jí v Indické Pooně vyučuje již přes dvacet let. Sam Salvado je starý stařík, dříve úspěšný manažer a pilot svého soukromého letadla. Ale když ve svých padesáti letech dostal čtyři infarkty a poznal, že bysnys a peníze není odpovědí na lidské štěstí, tak hledal tak dlouho, až objevil Osho meditace a víření. Později se sám stal právě guru- mistrem a učitelem této techniky. Ještě dnes se s ním můžete právě v indické Pooně setkat.

No Dimension  je silná technika která centruje energii v haře - v oblasti těsně nad pupkem.
Je založena na sufijské pohybové technice na zvědomění a integraci těla. A protože to je
Sufijská meditace, je volná a není vážná. Sufi jsou totiž ve skutečnosti potměšilí lidé, kteří si dokonce z meditace dělají srandu a nic neberou vážně.  Ve skutečnosti je ta technika tak  nevážná, že se můžete usmívat po celou dobu.

No Dimension je hodinová meditace a má tři části. Během prvních dvou částí jsou oči otevřené,  ale nezaměřené na nic. Během třetí části jsou oči zavřené. Existuje hudba, která  je speciálně vytvořená pro tuto meditaci, začíná jako pomalá a postupně zrychluje a zrychluje a stává se hybnou silou.
Popis, jak můžete techniku No Dimension provádět sami, za pomocí speciálního CD.
Ale protože se jedná o náročnou meditaci, hlavně na koordinaci, tak je možná lepší, pokud najdete někoho, kdo vás do ní zasvětí.

První část: SUFIJSKÝ TANEC 30 minut
Sufiský tanec se skládá ze šesti pohybů. Oči jsou otevřené a začíná se postavením na místo a položením levé ruky na srdce a pravé ruky na haru. Zůstaňte na chvíli klidně stát a pouze
poslouchejte hudbu na vycentrování. Tato část meditace začíná pomalu a pak stoupá na intenzitě. Jestliže tuto techniku děláte s ostatníma může se vám stát že vypadnete z rytmu a uděláte chybu. Když se to stane, zastavte se, podívejte se na ostatní a pak se zpátky připojte ve stejném rytmu.

Když se ozve zvoneček začínají sekvence které jsou popsány níže. Pohyb vždy vychází ze středu nebo z hary a je použito hudby ke správnému rytmu. Boky a oči určují směr kam se pohybují ruce. Používejte elegantního pohybu v souvislém plynutí. Hlasitý zvuk "Šóó" vzniká v krku v souznění s nahrávkou. Opakujte těchto šest pohybů souvisle po celých 30 minut.

Části:
1) Spojte ruce dlaněma ven aby ukazovali dolů k haře. Dýchejte nosem a ruce zvedejte k srdci a naplňte je láskou. Při výdechu vytvořte zvuk "Šóó" který jde z hrdla a pošlete lásku ven do světa.
Ve stejnou chvíli jde pravá ruka dopředu (s nataženými prsty a dlaní dolů) a pravá noha také dopředu.
V tu samou chvíli jde pravá ruka dolů zpátky na haru. Poté se vrátí obě ruce do výchozí pozice na haře.
2) Opakujte stejný pohyb s levou rukou a levou nohou. Návrat zpátky do původní pozice s oběma rukama na haře.
3) Opakujte stejný pohyb s pravou rukou a pravou nohou, při čemž se otočíte na pravou stranu.
Návrat zpátky do původní pozice s oběma rukama na haře.
4) Opakujte stejný pohyb s levou rukou a levou nohou, při čemž se otočíte na levou stranu.
5) Opakujte stejný pohyb s pravou rukou a pravou nohou, při čemž se otočíte pravou stranou do zadu.
Návrat zpátky do původní pozice s oběma rukama na haře.
6) Opakujte stejný pohyb s levou rukou a levou nohou, při čemž se otočíte levou stranou do zadu.
Návrat zpátky do původní pozice s oběma rukama na haře.
Toto se opakuje až do chvíle kdy hudba ustane.

Druhá část: VÍŘENÍ 15 minut
Začíná se položením pravého palce nohy přes levý.
Dejte své ruce křížem a obejměte sami sebe. Zkuste pocítit lásku k sobě.
Jak začne hrát hudba ukloňte se existenci že vás přivedla až sem k této meditaci.
Jak se mění tempo začněte vířit. Na levo nebo na pravo podle toho co je vám příjemnější.

Pokud víříte doprava nasměřujte pravou nohu a pravou ruku do prava a levou ruku na opačnou stranu. Jak začnete vířit můžete změnit polohu rukou do polohy která se vám bude zdát správnou. Pokud nejste zvyklý na víření tak začínejte napoprvé velmi pomalu a jak se vaše mysl a tělo přizpůsobí víření tak začne přirozeně zrychlovat. Nesnažte se násilně moc zrychlovat příliš brzo.Pokud začnete mít závratě nebo jiný pocit že je toho na vás moc, je v pořádku že zastavíte a zůstanete stát a nebo si sednete na zem. Na konci víření zpomalte a položte ruce na vaši hruď a na vaše srdce.

Třetí část: TICHO 15 minut
Položte se na zem na břicho a zavřete oči.
Nechte nohy otevřené a nepřekřižujte he. Dovolíte tím aby všechna nahromaděná energie prošla skrz vás. Není nic co by se mělo dělat kromě toho být sám se sebou.
Pokud je vám nepohodlné ležet na břiše tak si lehněte na záda.

 

Dnes jsem Vás chtěla seznámit s jednou exotickou technikou, tak abyste věděli, že ačkoliv je velice exotická a můžete se na ní občas dívat jako na kulturní vystoupení, tak Vám nic nebrání v tom, abyste ji sami ochutnali a zažili. Neexistují věci mezi nebem a zemí, které by byly vzdálené. Ale jsou věci exotické a vzácné, které jsou blízko. A jedním z nich je právě Sufi tanec- No Dimension.

Ve spolupráci se serverem www.mohendzodaro.cz
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

MUDr. Monika Sičová

Zaměření:

Mohendžodáro, tantra-jóga pro ženy, tantrická škola, meditační pobyt v Himalájích

Kontakt:

Meditační centrum Lažánky,
Lažánky 133,
664 71 Veverská Bitýška
tel: 775 370466, 608708996, 608 643 646
www.mohendzodaro.cz
www.tantra-joga.cz
www.sugama.cz
www.pranama.blog.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více