Jste zde


Princip fungování pánevního dna
MUDr. Monika Sičová

Jak funguje naše pánevní dno.
Těhotenství, porod a pánevní dno.
Jak na pěkné milování.
Lze definitivně odstranit inkontinenci- pomočování?
Naučte se jednoduchá cvičení a použijte je pro své zdraví.

 

Pánevní dno patří k nejslabším částem našeho těla. Je tvořeno pouze jednou vrstvou svalů, která ve skutečnosti není uzpůsobena tlaku vnitřních orgánů. Pánevní dno se totiž vyvinulo v době, kdy člověk ještě nechodil vzpřímeně, ale běhal po čtyřech. Veškerá váha břišních orgánů spočívala na břišní stěně a pánevní dno tvořilo pouze jakousi tenkou zástěru směrem dozadu. Během evoluce se člověk velice rychle napřímil a toto oslabení zůstalo. Jedná se o jedno ze slabých míst na těle, za které v podstatě může evoluce. Tento jev se nejvíce projevuje u žen a to během těhotenství a porodu. Slabé pánevní dno není uzpůsobeno, aby neslo těžkou váhu plodu. Během těhotenství se povolí a vytahá. Porod, anebo těžký porod napomůže porušení pánevního dna. Proto si mnoho žen po porodu stěžuje na to, že jaksi ztratili svou sexualitu, milování již není to ono. Je to samozřejmě dáno i dítětem, ale velkou příčinu hledejme ve vytahaných a oslabných svalech pánevního dna. Setkala jsem se osobně s mnoha ženama, které mi říkali, že před prvním těhotenstvím bylo milování s mužem úžasné a po porodu se sexualita jaksi vytratila. Povoleným pánevním dnem uniká ženě také její životní síla. Cvičení Mohendžodáro je v tomto případě velikým lékem, dokáže ženu navrátit brzy k její původní síle. Mám s tím velké osobní positivní zkušenosti během let své praxe. Neznám ženu, které by Mohendžodáro v tomto ohledu nepomohlo.

Pánevní dno je v podstatě stejný sval jako bránice. Bránice odděluje hrudník od bříška a pánevní dno odděluje orgány malé pánve od venkovního prostředí. Je tvořeno jednou vrstvou hladké svaloviny, představte si tyto svaly jako dno větší nákupní tašky. Dále je na pánevním dně takzvaná osmička, vůlí ovladatelné svaly, které uzavírají vchod do pochvy, močové trubice a konečníku. Se všemi těmito svaly nás učí tantrajóga pracovat. Neexistuje žádné jiné cvičení, které by komlexně pracovalo se svaly pánevního dna, dokonce mám pocit, jako by ostatní cvičení na tuto životně důležitou oblast zapomínala. 

Svaly pánevního dna tedy věkem přirozeně ochabují a jaksi se povolují směrem dolů. Spočívá na nich totiž veškerá váha vnitřních orgánů a proto se vlivem věku a váhy povolují směrem dolů. První příznaky jsou nenápadné. Jak jsem již řekla, je to menší zájem o milování, protože žena pomalu ztrácí zdroj své rozkoše. Silné a zdravé svaly pánevního dna jsou základ pro hezké a naplněné milování. Nehledě na to, že se i taková žena stává atraktivní pro svého muže.
Dalším stádiem povolování pánevního dna je hromadění energie v pánvi. Pánevní dno totiž slouží jako pánevní pumpa a pohání naši životní energii směrem vzhůru. Rozmnožuje a nabíjí energii první čakry a pomocí fungující pánevní pumpy ji posílá směrem vzhůru do vyšších center a tak je nabíjí životní enrgií. Pánevní čerpadlo zná většina cvičitelů tantrické jógy, setkáváme se s tímto pojmem i u cvičitelů čchi kungu a taostických cviků. Dále pro vaší informaci existuje také brániční a lebeční čerpadlo. Na principu fungování těchto čerpadel stojí mnohá známá tantrická omlazovací  cvičení jako je Kajakalpa, Pět Tibeťanů, Jelení cvičení  a Mohendžodáro. Pánevní pumpa pohání naši životní energii směrem vzhůru do vyšších čaker. Nabíjí tyto naše čakry základní životní energií. Způsobuje to, že se energie v pánvi nehromadí, nebo dokonce neztrácí. Pánví může unikat většina naší životní energie. Může se stát, že povoleným pánevním dnem ztrácíme většinu svého potenciálu, jako bychom z roztržené nákupní tašky postupně ztráceli nakoupené potraviny. Potom se mnohé ženy cítí jaksi vyčerpaně, bez zápalu, ztrácejí chuť na milování, jejich život je mdlý. Příčinu můžeme také hledat v přirozeně se povolujícím pánevním dnu.

Zdravé pánevní dno také napomáhá přirozenému spirituálnímu růstu. Energie se přirozeně rodí v první čakře, kde představuje hrubou zemskou sílu a energii hrubého zrna. Díky čakrovému systému stoupá směrem vzhůru a postupně se transformuje na stále jemnější energie přes druhou, třetí, čtvrtou, pátou, šestou a sedmou čakru.

V každém dvanáctiletém období života má jedna čakra nadvládu nad naším životem.
0-12 let první čakra.
12-24 let- druhá čakra-rozvoj sexuality,
24-36 let rozvoj třetí čakry sebeprosazení , nacházení vlastní identity, sebeprosazení skrze práci, realizace ega,
36- 48 let- rozvoj srdeční čakry, lásky, emocí a nesobeckých citů,
48- 60 let spojení třetí a čtvrté čakry do páté čakry- tvoření, nesobecká, zralá a láskyplná realizace ve prospěch vesmíru a všech,
60- 72 let nárůst intuice
a 72- 84 let- rozvoj kosmického vědomí.

Zdravý spirituální vývoj prochází skrze tato období v mírné individuální variaci. Každé rozhodné životní období se jedna čakra ujímá nadvlády nad naším životem, energie přirozeně opouští nižší centrum a vlévá se do vyššího centra. Proto je pro zdravý spirituální vývoj potřebné důkladně například prožít svou sexualitu ( 2 čakra), seberelizovat a prosadit své ego, najít sebe sama ( 3. čakra),  nesobecky rozvíjet svůj cit a lásku ( 4. čakra). Teprve až jsou všechna tato nižší centra očištěna, prožita a nabitá energií, energie má možnost v nich přirozeně proudit, tak potom člověk vstupuje do vyššího vědomí od páté čakry nahoru, kdy začíná tvořit v souladu s vesmírem a vesmírnými zákonitostmi. Dokáže se naladit na vyšší vibraci a podle ní je schopen přirozeně plynout. Nikdy to ale není možné, pokud nižší centra zůstanou zablokována a nevyjádřena. Proto se ve svém osobním životě nikdy nebraňme osobní sexuální energii, osobnímu prosazení a osobním emocím, jen tak se může zrodit čistá neosobní, spiritutuální, nesobecká láska  a tvořivost. Tato znalost vychází ze zákonitosti proudění energie čakrami a zákonitosti vývoje člověka s ohledem na věk a životní pouť. Individuální rozdíly jsou samozřejmě možné a vytvářejí širokou variaci.
Ale energie samozřejmě přirozeně proudí a rozlévá se do všech čaker a vytváří přirozenou harmonii v celém těle. Zdravé pánevní dno a funkční pánevní pumpa napomáhá této energii, aby přirozeně kolovala do celého těla a nezůstala stagnována v pánvi a nižších centrech. Mohendžodáro cíleně pomocí jednotlivých asán propojuje jednotlivá centra navzájem a dovoluje energii cíleně proudit z jednoho centra do druhého. Například první asána ( pozice) se jmenuje Příběh ženství a propojuje první a čtvrtou čakru. Propojuje naší sexualitu s naší láskou. Druhá asána s názvem Vnitřní zrak vede energii do šesté a do sedmé čakry a podporuje a rozvíjí ženskou intuici a vhled. Také aspekty spojené s touto asánou se jmenují žena kněžka a žena čarodejnice. Hovoří o tom, že žena dokáže svou přirozenou energii použít jak spirituálně ( jako kněžka), tak negativně spirituálně ( jako čarodejnice). Takto se Mohendžodáro rozpadá do devíti základních asán a do osmnácti základních aspektů ženy. Pro vaši představu je nyní zjednodušeně vyjmenuji, můžete si udělat jednoduchý obrázek o Mohendžodáru. Ovšem studium jednotlivých energetických pozic zabere zhruba jeden rok a studium vnitřních aspektů druhý rok. Ale výsledek stojí za to. Jednotlivé energetické pozice Mohendžodáro se tedy jmenují : Příběh ženství, Vnitřní zrak, Pohled do vesmíru, Štavnatá jóni, Tajemství života, Odevzdání, Dávání mléka, Spirála života a Bohyně matka. Jednotlivé apekty ženy vztažené k těmto pozicím se jmenují : žena kráska, žena ošklivka, žena kněžka, žena čarodejnice, žena herečka, žena hysterka, žena milenka, žena prostitutka, žena matka, žena smrtka, žena hospodyně, žena bordelářka, žena živitelka, žena zlodějka, žena léčitelka, žena nemocná, žena rádkyně, žena klevetnice.

 

V pánvi se ale bohužel nehromadí pouze naše životní energie, ale i negativní energie, která se vytváří v průběhu nezdravého života. Veškerý strach se ukládá do malé pánve. Veškeré potlačené a zamlčené a nevyjádřené emoce se ukládají do malé pánve. Malá pánev je také nejnižší místo v našem těle, kam má  negativní energie tendenci se hromadit a ztéci. Můžete si sáhnout na spodní část bříška a můžete cítit své svaly. Jsou stažené anebo povolené? Například u mladých dívek bývá velice častý jev silně stažené bříško, jakýsi krunýř, který nedovolí ani dechu a ani emocím aby pronikaly směrem ven a ani směrem dovnitř. Tyto dívky ( nebo ženy) bývají hubené, svaly břicha jsou tuhé a tvoří doslova krunýř. Za tímto krunýřem je uschováno mnoho potlačeného a spolknutého strachu, nedovolených a nevyjádřených emocí. Tyto ženy pohou mít problém s vyjadřováním emocí a také problém s prožíváním orgasmu. Léčivý bývá dlouhodobý a hluboký dech do břicha, který přirozeně uvolňuje nahromaděné emoce a stresy, dále čtvrtá asána ze cvičení Mohendžodáro a katarsní meditace, jako je Dynamická meditace.

Z lékařského hlediska se také díky povolenému pánevnímu dnu hromadí v pánvi krev a lymfa. Nerozprouděná a stagnovaná lymfa je příčinnou imunitního oslabení ženských orgánů. Vaječníky, děloha, vejcovody, pochva jsou tak náchylné k zánětům, k výtokům, k opakujícím se infekcím, k myomům a k rakovině. Stagnující lymfa zvětšuje množství volných radikálů v malé pánvi, a tak místo aby pomáhla, tak svou stagnací škodí. Na rozproudění lymfy v malé pánvi jsou vynikající například tělové svíčky, které se nechají hořet v pupku. Nejlépe, pokud máte kónickou tělovou svíci vyrobenou ručně z medových plástů. Tu zapalíte a vložíte do pupku. Podtlak, který vzniká neuvěřitelně účinně rozproudí lymfatický systém spodní části těla a největší účinek bývá právě pozorován u zasažených ženských orgánů. Oheň v této podobě je také léčivý. Tuto metodu znali již naši předkové, pochází od starých Slovanů a Keltů. Ti si rádi zapalovali smotanou kůru stromů, a vkládali ji na bolavá místa. Netušili ani, že způsobují rozproudění lymfy a negativní energie, ale věděli, že jim tato metoda pomáhá.

Smutným stádiem zanedbaného pánevního dna je inkotinence, pomočování.  Dostavuje se zhruba po čtyřicátém roku věku a později. Inkontinence je způsobená povoleným pánevním dnem. Svěrače močové trubice nefungují a žena si všimne, že se v nedobrovolných situacích svého života začne počůrávat. Nejprve je to malé cvrnknutí během smíchu nebo zakašlání, později jsou problémy vážnější. V televizní reklamě vám rádi nabídnou vložky pro stáří, ale vy přece nejste staří a ani nechcete být. Není vaší povinností pasívně přijímat tento stav, ale aktivně mu vyjít vstříc. Mám s touto tématikou vynikající zkušenost, často se mi stalo, že  se žena zachránila pět minut před operací pro inkontinenci. Jednou za mnou přijela jedna žena ze Šumperka. Říkala, že nehledá meditaci, ale že nedojde do města, aniž by se nepočúrala. Naučila se první asánu a tu poctivě cvičila každý den doma v posteli. Opravdu za dvacetjedna dní se uzdravující efekt dostavil a ona odstranila tento problém navždy.

Nejhorším stádiem povoleného pánevního dna jsou prolaps dělohy, což znamená postupné propadnutí dělohy, které se v klasické medicíně řeší operativně. Já toto stádium považuji za projev absolutního nezájmu o vlastní zdraví a tělo. Ovšem i v tomto případě není pomoc daleko.

Posledním, neobvyklým tématem jsou hemeroidy. Tam je otázka trochu složitější, jedná se o zvětšené a častokrát bolestivě zduřelé žíly v rektu. Ovšem tantrajóga dokáže odstranit i chronické hemeroidy. Je to dáno lepší energetickou výživou těchto bolavých cév. Tady je ovšem cesta delší, bohužel mám tu zkušenost, že hemeroidy mizí zhruba až po půl roce pravidelného cvičení. Ale to je otázka dobré vůle a vytrvalosti.

Dále na povolené pánevní dno jsou vhodné veškeré cviky s energetickými vejci. Tato vejce slouží nejen jako léčení pomocí kamene, ale zároveň trochu jako činka pro unavené svaly.

Zacvičte si čtvrtou asánu ze cvičení Mohendžodáro, tato asána se jmenuje Šťavnatá jóni a přirozeně rozproudí energii v pánvi a posílí pánevní dno. Dále propojí první a třetí čakru a srovnává jejich energii.
Nádech: sevřené dlaně se nacházejí mezi stehny, lokty se vystrkují směrem ven a záda se narovnávají, hlava se dívá dopředu a pohled směřuje do dálky, záda jsou narovnaná, důležitý krok: zatlačení a sevření svěrače, dýchání do dlaní a do pánve, nárůst energie
Tělo se pomalu narovnává, dlaně tlačí proti sobě, a směřují do špičky dopředu, takto vynášejí pohlavní energii vzhůru směrem k realizaci,
Výdech: dlaně se otevírají, láskyplný výdech do dlaní, pohled do dlaní, uvolněný výdech


Na závěr vás ráda seznámím s jednoduchým energetizačním cvičením, které využívá sílu pánevního dna.
Základem tohoto cvičení je kosmické dýchání, které vyrovnává energii v těle.
Toto cvičení vám kdykoliv během dne pomůže dobít energii. Působí tonizačně a zbavuje tělo toxinů.
Zacvičte si toto cvičení, kdykoliv se budete cítit na dně, budete potřebovat dobít baterky, anebo jen tak pro radost. Pamatujte na to, že když se usmíváte, na sebe se usmíváte, tak zvyšujete hodnotu cvičení.

  1. Pomalý nádech nosem, zatáhněte pánevní dno
  2. Zadržte dech, zadržte pánevní dno
  3. Pomalu vydechněte, povolte pánevní dno

Toto kosmické dýchání cvičte velice jemně a  dvacetjedenkrát. Při jízdě ve vlaku, v tramvaji, při přednášce, anebo jako meditaci. Uvědomte si, že v jednoduchosti je síla a krása. Zařaďte kosmické dýchání do svého každodenního života.
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

MUDr. Monika Sičová

Zaměření:

Mohendžodáro, tantra-jóga pro ženy, tantrická škola, meditační pobyt v Himalájích

Kontakt:

Meditační centrum Lažánky,
Lažánky 133,
664 71 Veverská Bitýška
tel: 775 370466, 608708996, 608 643 646
www.mohendzodaro.cz
www.tantra-joga.cz
www.sugama.cz
www.pranama.blog.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více