Jste zde


Odlišné tantrické terapie
MUDr. Monika Sičová

Jaké existují tantrické terapie a  jak se v nich vyznat?

Tantrická marmová terapie
Rituál bohyně plodnosti
Probuzení intimního ohně - Agni tantra
Od sexuality k nadvědomí - Prakašaja tantra

 

Tantra nás učí porozumět, jak je krásné a důležité vytvářet blízký vztah člověka k člověku. Prvotní záměr tantry není hledání potěšení, ale hledání blízkého vztahu k druhé bytosti. Tantra učí  prožívat svět, sebe sama, své tělo. A toto vnímání rozšířit za hranici fyzické úrovně bytí, za prostor a čas. Tantra rozšiřuje vnímání na energetickou úroveň, která je nekonečná, neomezená, obnovitelná. Díky jejímu nalezení v sobě samém může člověk  překročit svá omezení, závislosti, překážky. Tím, že člověk překročí své závislosti a překážky, tak dokáže prožívat život v celé jeho bohatosti a kráse, cítit se jeho součástí, objevovat vše, co mu bylo doposud ukryto.

Tantra učí člověka, jak prociťovat  lásku jako skutečnou vibraci.
To je často totiž problém moderního člověka. Myslíme si, že někoho milujeme. Ale ve skutečnosti jsme často buď pouze hormonálně zamilovaní, anebo chceme druhého vlastnit a mít jej jen pro sebe, anebo jsme již dávno lásku ztratili a žijeme jakýsi navyklý stereotyp. Není mnoho lidí, kteří by lásku pociťovali stále, jako svůj životní stav, který se promítá i na partnera. Mohu tvrdit, že takoví jedinci jsou vzácní a měli bychom si jich vážit.

Tantra učí  schopnost sdílet své nejhlubší pocity a stavy. Rozeznáme, z jakých zdrojů je člověk schopen se zamilovat, žasnout a těšit se z intimního života. Často se stává, že jsme tuto schopnost někde během svého života poztráceli. Občas se objeví, ale není to příliš často. Možná je to škoda, pokud máme svého životního partnera rádi a chceme s ním být, ale nedokážeme s ním sdílet své nitro. Nikdo nás to nikdy nenaučil, naopak častokrát jsme v životě zažili, že jsme byli za své city persekuováni a zesměšněni. Tak se člověk, nejčastěji muž, stáhne do svého nitra, ze kterého již nikdy nevystoupí. A tak někdy žijeme své životy bez sdílení, bez vzájemné komunikace, v jakémsi praktickém vakuu bez romantiky a emocí. Tantra učí, jak tento stav hybernace překročit a odložit. Častokrát je potom člověk překvapen, kolik se v něm skrývá emocí a citů. Hlavně muži potom tvrdí, že se ani nepoznávají.

Tantra také mimo jiné otevírá  vztah k tělu jako božskému nástroji pro sblížení lidských duší. Musíme pochopit, že sex není jenom potěšení, nebo uvolnění nadbytečné energie, anebo dokonce pouhá povinnost. A že si musíme vážit vlastního těla, jako prostředku, který nás tady provází. Častokrát se za své tělo stydíme, kdosi nám vnukl myšlenku, že není hezké, že by mělo být štíhlejší či oblejší. Anebo nemáme žádný vztah ke svému tělu, jsme k němu lhostejní. Ve skutečnosti nemilujeme své tělo a to je kámen úrazu. Jsme buď lhostejní, anebo máme příliš velké požadavky. Zkuste někdy pozměnit své vědomí. Uvědomte si, že nikoho jiného nemáte, že tělo je vůz, který veze vaši duši. A my se o ten vůz můžeme láskyplně starat, můžeme jej ocenit a mít jej opravdu rádi. Možná, že se vám toto tvrzení zdá jako non-sens, a že byste se neradi stali narcisty. Ale opak je pravdou. Kupte si knihu od Louis Hay- Miluj své tělo a zkuste pochopit základní zákonitosti vztahu k tělu a také vám hned vysvitne, jak vznkají fyzické nemoci. Zkrátka lhostejností k vlastnímu tělu. A jak potom chcete fyzicky někoho velmi milovat, když ani nemilujete sebe. Je to těžké, ale častokrát je to plná realita.

Tantra učí jak prožívat  hluboký vztah mezi mužem a ženou, hluboký prožitek lásky za hranicí života a smrti. Tantra ale také probouzí  kundalini energii, probouzí sexuální oheň, a rozvádí sexuální  energii do celého těla, podporuje  orgasmus a udržuje sexuální vzrušení.
Tantra a tantrické terapie otevírají  kosmická centra energie a zvědomují  smysly a vnímání. Tantra učí jak  sexuálně komunikovat a stimulovat intimní oblasti  těla.

Aby byl základní program tantrických setkání opravdu kvalitní, měl by vždycky obsahovat více složek . Nepředstavujte si pod tantrou známou „ tantrickou masáž“,  kterou vám někteří nabízejí. Je to jenom zneužití pojmu tantra a její degradace, za kterou se často skrývá sexuální služba.  Tantrické setkání a terapie by se měly dotýkat mimo jiné těchto témat :  intimní sdílení a mimosmyslová komunikace, vibrace mužského a ženského těla, cvičení tantrické jógy, uvolňování těla, mysli a emocí, párové tantrické meditace, Osho mystické meditace a jiné techniky.

 

Popíši vám zkráceně některé vybrané ošetření a tantrické terapie:

Tantrická marmová terapie
Marmické body jsou vitální body, které stimulují životní energii. Tantra používá tyto body pro vzájemnou intimní ošetření, léčení a pro intimní zkušenost. Marmy pocházejí z ajurvédské tradice, jsou to silné energetické body. Dokonce se říká, že pokud jsou tyto body zasaženy skalpelem ( anebo mečem), člověk umírá na ztrátu energie.

Rituál bohyně plodnosti
Jedná se o pohybový a gestický rituál, který pochází z dávnověku. Nese v sobě hluboký symbolický příběh pro uctění života. Prožitím Rituálu bohyně plodnosti se člověk ponoří do energie, bezčasovosti. Rituál povzbuzuje tvůrčí a plodivé síly, probouzí energii, kultivuje tělo, kultivuje tělesné pohyby, uvolňuje mysl a podporuje tvoření v milostném životě. Je to silná mystická zkušenost.

Agni tantra
Je tantrická technika na probuzení ohně v organismu. Umožňuje prožití a přijetí sexuální energie a projevení bytosti naplněné životem. Agni tantra probouzí a kultivuje základní instinkty. Agni znamená oheň.

Prakašaja tantra
Je umění povzbudit a hlavně transformovat intimní oheň, pracuje s čakrami - energetickými centry. Každá čakra je Tantrou doslova otevřena, zasvěcena, oživena. Celý energetický systém člověka zpracovává vnitřní žár. Ten umožňuje ponoření se do kosmického prostoru, do vyššího vědomí a splynutí s celkem.

 

Existuje samozřejmě mnoho směrů a tantrických ošetření. Dnes jsem vás pouze chtěla seznámit s některými tantrickými způsoby ošetření a se základními myšlenkami a postoji, kterých se tantra dotýká. Přeji slunečné dny!! Pranama

 

Ve spolupráci se serverem www.mohendzodaro.cz
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

MUDr. Monika Sičová

Zaměření:

Mohendžodáro, tantra-jóga pro ženy, tantrická škola, meditační pobyt v Himalájích

Kontakt:

Meditační centrum Lažánky,
Lažánky 133,
664 71 Veverská Bitýška
tel: 775 370466, 608708996, 608 643 646
www.mohendzodaro.cz
www.tantra-joga.cz
www.sugama.cz
www.pranama.blog.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více