Jste zde


Mohendžodáro a čakry, čakrová léčba
MUDr. Monika Sičová

Je známo, že v těle existuje sedm energetických center. Každé centrum odpovídá jedné úrovni těla a vnímání, také jedné endokrinní žláze a emoci.

 

Mohendžodáro otevírá cestu mezi jednotlivými čakrami a harmonizuje jejich energie. Je to velice jednoduché si představit. Jednotlivé asány totiž přímo cíleně pracují s jednotlivými čakrami a jejich vnitřními spojkami. Mezi každou čakrou v těle existuje totiž komunikace a komunikační kanál. Mohendžodáro tento kanál obnovuje a posiluje. Je to stejné jako když cestáři v zimě udržují cesty průjezdné a v zapadané vísce protáhnou stopu sněžným pluhem.

To stejné se děje při cvičení Mohendžodáro. Nepoužívané komunikace a vnitřní cesty energie se pomocí jednotlivých asán obnovují a posilují. Mohendžodáro je geniálně uspořádáno. Postupně otevírá jednotlivé komunikace tak jak jde přirozený evoluční vývoj ženy. Je zaměřen na vývoj ženy od zplození, dětství, pubertu, mateřství, zralou ženu, starou ženu a smrt. Ale pozor Mohendžodáro se nedotýká pouze jednotlivého osobního života, vašeho života jako takového, ale jde daleko za hranice času ! Sleduje vývoj archetypu žen, její evoluci v průběhu věků, nadčasovou hodnotu ženství a mateřství. Mohendžodáro je obraz věků, které byly a obraz věků, které nastanou. Mohendžodáro má nadčasovou hodnotu.

Mezi jednotlivými čakrami existují komunikace. Například druhá a pátá čakra. Spontánně se tato komunikace otevírá při milování, energie teče touto stezkou. Může být toto centrum výrazně zablokováno, potom mlčí jako jeptiška.

Anebo druhá a čtvrtá čakra, spojení sexuality a lásky. Často bývá tato komunikace oslabena. Člověk má nižší schopnost prožívat svou sexualitu společně s láskou. Někdy má dokonce pocit, že toto spojení neexistuje. Vznikají dva extrémy : sexualita bez lásky anebo láska bez sexuality. Oba dva stavy jsou možné a neodsuzuji je, ale samozřejmě rovnováha v této sféře má na psychiku člověka a celkové vyzařování aurického těla velký vliv.

Abych nezůstávala pouze u spodních čaker. Například druhá asána Mohendžodára spojuje čtvrtou čakru a šestou čakru. Centrum srdce a intuitivního vnímání. Tato pozice ( asána ) se jmenuje Vnitřní zrak a rozvíjí intuici a vhled do životních situací. Velice účinně vede energii ze srdce do třetího oka a tak posiluje přirozenou intuitivní schopnost vnímání. Podporuje aspekt ženy- Kněžky, to znamená, že žena získává přirozené intuitivní schopnosti.

Mohendžodáro systematicky a cíleně pracuje s významnými ženskými drahami, které podporují růst a vývoj vnitřní ženy. Existují totiž také vnitřní dráhy vnitřního muže. Tyto dráhy jsou využívány u většiny bojových umění a mužských zdravotních cvičení. Proto také nejsou vhodná pro ženy! Dokonce i oblíbené a čínskou kulturou propagované Tai-či. Původně mužské bojové umění a nyní výrazné zdravotní cvičení. Ale jak nevhodné pro dnešní ženu! I když samozřejmě nechci příliš pozdvihovat hlas proti tomuto cvičení. Má vynikající zdravotní účinky. Ale dnešní žena, daleko více než kdy dříve, potřebuje všemi možnými způsoby podporovat svou vnitřní ženu. V dnešní ambiciózní společnosti, která klade důraz výkon a neuznává ženské hodnoty. Není vhodné pro ženu aby  úporně cvičila karate, kulturistiku, judo. Stává se celou  šlachovitou a svalnatou, měkké ženské tvary ustupují  do pozadí, její vyzařování se stává  mužské. Ach ženy jsou potom  jako muži v sukních. A přitom dnešní muž potřebuje ženu. Měkkou, příjemnou, přívětivou, ženskou, ryzí ženské aspekty a vlastnosti! Tolik jim potom chybí.

A proto je zde Mohendžodáro. Cvičení ryze ženské, pro rozvoj vnitřní ženy, otevírají vnitřní dráhy pro podporu vnitřní ženy. Tradiční cvičení, které má své kořeny v dávné tantrické civilizaci. Jak prosté!

 

O čakrách z obecného pohledu :
Název čakra  pochází ze sanskrtu a znamená kolo. Čakra přijímá, přetváří a vyzařuje energii. Čakry jsou navzájem propojeny , takže se nedostatek enrgie v jedné čakře odráží ve všech ostatních čakrách. Představte si je jako přesýpací hodiny, jako spojenou nádobu, ve které se písek přesýpá.
Existuje sedm hlavních čaker , umístěných nad sebou ve středu těla. Toto rozdělení pramení ještě z Ajurvédy, kde se těmto významným bodům říká marmy. 
Je velice zajímavý fakt, že čakry muže a ženy se navzájem doplňují. Čakry, které se u muže otáčejí doprava , se u ženy točí doleva . Směr otáčení se také mění od čakry k čakře. První - základní čakra muže se otáčí doprava , druhá čakra  doleva , třetí opět doprava. U žen je tomu  naopak.  Pravotočivost a levotočivost čaker se střídají. Je to velice zajímavý energetický fenomén, který ovlivňuje muže i ženu , vytváří  jin a jang a doplní vzájemně energii. Muž a žena se takto navzájem doplňují.
Některé čakry bývají blokovány, jejich frekvence je nízká . To se projevuje tak, že energie nemůže volně proudit.  Tyto blokace mohou být vrozené, zděděné od předků, dále jsou způsobeny špatným životním stylem, zážitky z porodu, dětství, dospívání a dospělosti. Na energii čaker má vliv většina důležitých životních zkušeností. Žijeme li v harmonii se světem, máme li kvalitní potravu, dostatek lásky, přátel, životního smyslu a poslání, potom jsou čakry nabity energií a září do prostoru. Pole takového člověka vnímáme podvědomě jako positivní, rádi setrváváme v jeho blízkosti, je nám zkrátka s ním dobře.

 

Blokády čaker  lze uvolnit  a harmonizovat.
Existuje velké množství vynikajících meditací. Meditující člověk aktivně čakry nabíjí a posiluje. Mám vynikající zkušenosti s těmito metodami  : zpívání do čaker ( chakra sounds, ), dýchání do čaker ( chakra breathing ) a  tanec čaker ( chakra dance ) a cvičení tantra- jógy- Mohendžodáro. Chakra sounds, chakra dance a chakra breathing pocházejí ze systému Osho meditací.
Jedná se o jednoduché hodinové techniky. Každý člověk je schopen se naučit každou čakru cítit, nabíjet a harmonizovat. Citlivější lidé vidí barvy nebo prostě cítí frekvenci. Ale každý, opravdu každý je schopen se brzy pomocí těchto technik o každé čakře dozvědět z vlastní zkušenosti. Znalost přestává být pouze teoretická, tedy pouze z knih. Ale stává se praktickou, osobní zkušeností. Tuto zkušenost já osobně podporuji, neuznávám příliš teoretickou znalost. Hlavní je to, co sami víme a cítíme, teorií si to můžeme později zpřesnit a doplnit. Mám ale zkušenost, že u průměrného Evropana je potřeba jeden až dva roky meditací, anebo řekněme cca padesát hodin cvičení na čakry. Ale už po této době například zarputilý materialista s otevřeným pohledem začne čakry na svém těle vnímat a rozlišovat. Není to hned, ale také to není nemožné.
Čakra bez  blokády kmitá  přirozeně. Takovou frekvenci  nacházíme   u drahokamů, éterických olejů, čistých tónů, barev a jiných přírodnin a úkazů.

 

Technika, kterou i můžete sami cvičit doma : Chakra sounds, zvuky čaker ze systému Osho meditací

Tato meditace používá zvuky hlasu meditujícího, které spolu s hudbou pomáhají přenést vědomí do čaker. Tímto se čakry otevírají a harmonizují. Meditace vás může přenést do hlubokého klidného vnitřního ticha. To se děje prostřednictvím vašich vlastních zvuků nebo tím, že budete poslouchat a vnitřně cítit zvuky z meditačního CD. Meditaci můžete dělat v jakoukoliv dobu. Do češtiny Chakra sounds překládáme jako zpívání do čaker.
Návod pro meditaci Zpívání do čaker, volný překlad Osho techniky, tak jak se dělá v meditačním centru Lažánky anebo na  Osho multiversitě  v Pooně v Indii.
První fáze: 45 minut zvuků čaker  Můžete stát, pohodlně sedět nebo ležet, jak se vám líbí. Záda udržujte rovná a celé tělo uvolněné. Dýchejte víc do břicha než do hrudi. Zvuky by se měli vytvářet s otevřenými ústy a uvolněnou čelistí. Nechejte ústa pořád otevřená. Zavřete oči a poslouchejte hudbu; chcete-li, začněte vytvářet zvuk v první čakře. Může to být jednoduchý tón, nebo ho můžete měnit. Nechejte se vést hudbou; avšak můžete být tvořiví s vašimi vlastními zvuky. Při poslechu zvuků hudby nebo vašich vlastních zvuků pociťujte pulsaci v samém středu vaší čakry, i když ze začátku to bude vypadat jako pouhá představa. Osho navrhoval použít představu pro naladění na něco, co tam už je. Proto pokračujte v meditaci, když máte pocit, že si můžete čakry představit. Vaše vědomá představa vás může přivést ke zkušenosti vnitřní vibrace každé čakry. Po zvucích v první čakře uslyšíte změnu na vyšší tóny - to je znamení přechodu ke druhé čakře. Chcete-li, můžete pokračovat ve vytváření zvuků. Tento proces se opakuje až k sedmé čakře.
Jak se pohybujete od jedné čakry ke druhé - nechejte, aby se vaše zvuky staly vyšší a vyšší.
Po poslechu a zpívání do sedmé čakry tóny poklesnou jeden za druhým přes všechny čakry. Jak slyšíte tóny sestupovat, procházejte se zvukem každou čakru. Pociťujte, jak se vaše tělo uvnitř stává bambusovou flétnou, dovolte zvukům rezonovat od vrcholku hlavy až k samému konci trupu.
Na konci, před začátkem další sekvence, uslyšíte pauzu. Tento pohyb zvuků nahoru a dolů se opakuje třikrát a trvá celkem 45 minut.
Potom, jakmile se seznámíte s meditací, můžete jí přidat další rozměr pomocí vizualizací. Jak se zaměřujete na každou čakru, buďte otevření tomu, že se ve vaší představě objeví vizuální obrazy. Není potřeba vytvářet představy, pouze buďte vnímaví ke všemu, co může přijít. Můžou to být barvy, vzory nebo přírodní krajiny. To, co přichází do vašeho vědomí, může být vizuální, anebo pro vás mohou být přirozenější myšlenky nežli vizuální obrazy. Například můžete ve své představě pomyslet "zlato" nebo můžete vidět barvu.
Druhá fáze: 15 minut ticha  Po poslední posloupnosti zvuků zůstaňte sedět nebo ležet tiše se zavřenýma očima. Zůstaňte v tichu a na nic se nesoustřeďujte. Dovolte si být vědomým a pozorovat vše, co se děje. Buďte jako svědek, uvolnění a nehodnoťte to.

Jednoduché, ale účinné ošetření čaker pomocí barev :
Oblékáme se do barev té čakry, kterou právě harmonizujeme a to hlavně na  místě, kde se čakra nachází, jíme  jídlo  těchto barev ( červená – červená řepa, meloun,  oranžová - pomeranč, mrkev, žlutá - ananas, jablko …). Nejlépe je používat jasné zářivé barvy, které se Vám osobně líbí a přitahují Vás. Zvolte si dokonce takový odstín, aby Vám vyhovoval. Dejte na svojí intuici, i na odstínu barvy záleží.
Pokud pracujeme s čakrami, měli bychom vědět, že čakry jsou navzájem propojeny. Nabitím jedné čakry ovlivníme i ty ostatní. Abychom předešli nežádoucím účinkům, například utlačení jedné čakry na úkor jiné, nebo naopak velké  projevy  vybuzené čakry, nezapomínáme na harmonizační cvičení.
Přeji úspěšný zdar v nabíjení, harmonizaci a léčení čaker. Jsou to naše jemná éterická, ale zato účinná centra.

Ve spolupráci se serverem www.mohendzodaro.cz
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

MUDr. Monika Sičová

Zaměření:

Mohendžodáro, tantra-jóga pro ženy, tantrická škola, meditační pobyt v Himalájích

Kontakt:

Meditační centrum Lažánky,
Lažánky 133,
664 71 Veverská Bitýška
tel: 775 370466, 608708996, 608 643 646
www.mohendzodaro.cz
www.tantra-joga.cz
www.sugama.cz
www.pranama.blog.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více