Jste zde


Kdo jsi, Šakti?
MUDr. Monika Sičová

Šakti je vtělení ženské tvořivé síly. Na seminářích považujeme každou ženu za vtělení ženské tvořivé síly. Je to úcta ke každé ženě - účastnici, neboť se má za to, že každý člověk je boží dílo. V každém člověku se zobrazuje jak lidská úroveň, tak božská úroveň. Žena a ženské hodnoty jsou v tantře velmi uznávané. Za ženské hodnoty se považuje láska, náklonnost, lidské vztahy, styk s přírodou a životem.

 

 

Umění má rovněž charakter ženského principu. Tanec, hudba, poezie, literatura. V ženě se uznává tvořívá a plodivá síla.
V tantře si uvědomujeme, že ženský princip se promítal do náboženské a kulturní zkušenosti mnoha starých národů. Z této zkušenosti čerpáme v esenciální podobě, zároveň si uvědomujeme, že tantra v dnešní době již nemá kultovně náboženský charakter. Tantra čerpá ze zkušeností s novým vědomím o člověku, o ženě i muži. Ve starodávné tantře je Šakti středem zájmu jako božská energie, jako tvořivá síla, která je personifikována jako Dévi (bohyně).
Počátky tantrického vědomí souvisí s kultem Velké bohyně, který byl rozšířen prakticky ve všech starých kuturách, vedle Indie to bylo Středozemí, starořecká a egejská kultura.
V Číně se objevuje kult Svaté matky Šing Mu, v Egyptě bohyně Isis, v Indii Ganga nebo v Řecku Deméter.
V kultu Bohyně matky se objevuje vědomí, že mezi sexualitou a duchovním životem není rozporu. Proto se objevují symboly bohyně s roztaženýma rukama i nohama.
Šakti doslova znamená síla, moc, energie. Šakti ve starověké Indii je manželka boha Šivy, vyskytuje se pod různými jmény - Ambá, Durgá, Kálí. Šaktisté (šaktové) vzývají Šakti jako sílu, která umožňuje jakýkoliv život a udržuje vesmír. Primárním výrazem této základní tvůrčí síly je sexuální energie, která spojuje mužský a ženský princip a je zdrojem nového života. V hinduismu je personifikací prvotní energie - brahma dynamického aspektu, jehož prostřednictvím bůh tvoří, udržuje a ničí. Hinduisté věří v nezbytnost přízně Šakti, neboť pouze s její pomocí je možné postihnout transcendentální aspekt boha.
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

MUDr. Monika Sičová

Zaměření:

Mohendžodáro, tantra-jóga pro ženy, tantrická škola, meditační pobyt v Himalájích

Kontakt:

Meditační centrum Lažánky,
Lažánky 133,
664 71 Veverská Bitýška
tel: 775 370466, 608708996, 608 643 646
www.mohendzodaro.cz
www.tantra-joga.cz
www.sugama.cz
www.pranama.blog.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více