Jste zde


Devět tantrických pozic - díl osmý a sedmá pozice
MUDr. Monika Sičová

Mystický příběh o bájném tantrickém cvičení Mohendžodáro a o současné tantrické józe pro ženy.
Ráda bych se s Vámi podělila o příběh tantrické jógy pro ženy. O jeho vzniku a o tom, jak se k nám cvičení Mohendžodáro-tantrajóga  pro ženy dostala. Je to krásný příběh a ať poslouží i Vám.


Sedmá pozice

 Sedíme s Ambou v mé oblíbené kavárně mého rodného města. Dáváme si, jak jinak, kávu. Ptám se Amby, zdali by si raději nedala indický čaj s kardamonem, ale říká, že jí káva plně postačí, že se tím otevírá místním podmínkám.
„Je zajímavé, že se vidíme za tak dlouhou dobu. Nerozumím tomu, myslela jsem si, že to bude jinak,“ otevírám vážnější část rozhovoru.

 

„Všechno musí uzrát. Když jsi byla v Indii, byl to pro tebe kulturní šok. Rozbila se tvá původní skořápka a byla jsi otevřená přijímat nové věci. Načerpala jsi toho tolik, že to chce svůj čas, než se to projeví. Prožila jsi toho tolik, že to chtělo několik let, než to tvůj vlastní život zpracoval.“

 „Proč má Indie na můj život takový vliv? Dva roky uběhly, než jsme se znovu potkaly.“ Na jednu stranu mně připadá, že to je dlouho, co jsme se neviděly, na druhou stranu mám pocit, že to bylo včera, když jsem odjížděla z Goa. To všechno způsobila Amba svým příjezdem.

 „Podívej, když jsi byla v Indii, byla jsi mimo svůj svět. Cokoliv na jiném kontinentě, v jiném kulturním prostředí má na člověka nesmírný vliv. Měla jsem o tebe i trochu obavu.“
„O mě? Vždyť jsi mi dala najevo, že ti tvé vlastní intuice říká, že já jsem ta pravá.“

 „To ano, ale rozhodující byl tvůj život tady v Evropě. Pokud jsi ta pravá, tak tě Mohendžodáro nejen rozhodí a rozbije tvůj předchozí život, ale také se v tobě spojí něco do nové kvality života. Prostě se k Mohendžodáru znovu vracíš a přitom všechno prožíváš hlouběji a bytostněji.“
„To je pravda. Měla jsem dojem, že doprožívám rychle svůj život,“ souhlasím s Ambou.

 

 „To tak bývá. Znovu se vrací dětství, otevírají se nově vztahy k rodičům, mění se vztahy k lidem.“
„Ano, začala jsem být v životě daleko jistější.“
„Na první pohled jsi větší osobnost. Proto je čas na další ásanu – sedmou. Dávání mléka. Mám však podmínku. Budeme cvičit další ásanu, ale má to smysl, když se rozhodneš    pro život tantrické kněžky.“

 „To už se děje,“ odpovídám s lehkostí. „Cvičím se ženami Mohendžodáro a umím se do lidí vcítit.“
Dobře si pamatuješ moje slova, ale tato odpověď je dobrá akorát pro začátečníka.“

 „Já se ale cítím pořád jako začátečnice. Cvičíme s ženami Mohendžodáro a přitom neznám celou cvičební sestavu.“
„Neboj se, sestavu se naučíš rychle. Není to jenom o cvičení, je to o tom, co každé cvičení skrývá. Kdyby šlo jenom o cvičení, tělesné provedení bys zvládla za měsíc. Celé Mohendžodáro bys zvládla za měsíc. Tělesně dokonale bys Mohenžodáro zvládla nejpozději do několika měsíců. Ale jednotlivé ásany skrývají jednotlivé epizody života. Každá ásana je také spojena s určitým ženským aspektem. Jestliže cvičíš Mohendžodáro, celý tvůj život se ti urychluje a naplňuje, s Mohendžodárem vyzráváš.“
„Ano, chápu to tak,“ souhlasím.

 „Určitě to tušíš. Existují různé úrovně poznání. Pro běžného cvičence postačí znalost sestavy, nepotřebuje vědět více. Cvičení se spontánně prolne do života a ovlivní zdraví člověka.“
„To je to, co chci, znát celou sestavu a ovlivnit své zdraví a zdraví dalších žen,“ připomínám se Ambě. „Naučíš mě další tři ásany?“

„Naučím tě, ale chci abys věděla, o čem se teďka bavím.“
„Teď jsem  přestala stíhat to, co mi říkáš. Opravdu jsem se zamotala.“
„Dobře, zjednodušíme to. Celou dobu jsem tě připravovala na to být tantrickou kněžkou. Proto jsem Mohendžodáro dělala tak důkladně. Jako běžný cvičenec bys zvládla celou sestavu, ale zasáhla by tě pouze základní úroveň. Rozhodující chvíle je tu. Pokud řekneš ano, tak tě provedu mistrovskou úrovní Mohendžodára.“

 „Cože?“ vydávám téměř nesrozumitelný zvuk.
„Je to však velmi vědomá cesta, je to závazek a odpovědnost. S tímto poznáním přebíráš roli mistra. Zavazuješ se budovat společenství vědomých žen a cvičit s nimi  Mohendžodáro, a to alespoň do té doby, než sama vychováš novou Ambu, Velkou matku, tantrickou kněžku, mistra Mohendžodára, což všechno jsou různé názvy pro totéž. Chápeš?“
„Ano,“ říkám zjihle.

 Říkám ano, ale pořád si nejsem jistá, závazky mě svazují, cítím útok na svou svobodu.
„Přijímáš tuto zodpovědnost?“
„Ano.“
Chceš se stát Velkou matkou, tantrickým mistrem pro ženy?“
„Ano.“

 „Velmi dobře. Mám pro tebe poznání, které se během normálního cvičení neříká. Týká se všech devíti ásan.Podle čeho jsou jednotlivé ásany seřazeny? Jaký hlubší smysl má pořadí jednotlivých pozic?“
„To nevím, ale Mohendžodáro se mi cvičí nějak samozřejmě dobře.“

 „Ta odpověď souvisí s tvým životem. Prvních pět pozic je tvůj život od narození a dětství až po milenectví a partnerství. Poslední čtyři pozice jsou tvůj život od té doby, co se staneš matkou, až po tvou smrt.“

 „Aha, proto jsem po návratu z Indie doprožívala svůj život.“
„Ano, říká se tomu návrat k archetypálním situacím. Doprožíváš si to, co jsi ještě nestihla. Je důležité pro život plně zažít dětství, dospívání, ale i sexuální život. Nemusíš se potom k těmto situacím vracet. Jsi opravdu dospělá, vyzrálá. Je mnoho žen středního věku, které se chovají pubertálně. Mentálně jsou pořád v čase dospívání.“

 „Má smysl cvičit poslední čtyři nebo tři ásany, když nemám nebo nemohu mít děti?“ ptám se zvědavě.
„Jistě. Devět tantrických pozic Mohendžodára je záznam života, ale také záznam energie různých procesů. Je to cyklus elementů a prvků. Nemusíš být matkou tělesně, můžeš  být duchovní matkou, můžeš být autorkou nějakého díla. Pro ženy, které nemohou mít děti, jsou poslední tři ásany významné, ochrání je před bolestí a nastolí zdravý vývoj.“

Mám z toho plnou hlavu. Začínáme cvičit sedmou ásanu – Dávání mléka. Cítím, že  má souvislost s mateřstvím. Dostávám chuť mít děti. Poprvé si to plně připouštím, že bych mohla být matkou, ale nalézám souvislost také s tím, že začínám vést ženy ke cvičení. Stávám se jejich lektorkou a matkou a mám je všechny ráda. I to je dávání mléka. Je to podobné mé práci v podniku zdravých produktů. Tam jsem se také cítila jako ve svém hnízdě.

Dala jsem té firmě a jeho majiteli vše, co jsem mohla. Bylo to moje malé poslání. I to je dávání mléka. Je hezké, že Amba za mnou přijela. Přespává  u mě, spolu vaříme, uklízíme a cvičíme. Nabízím jí, aby cvičila Mohendžodáro se dvěma skupinami žen,které vedu v našem městě. Odmítá to s tím, že to je prý moje role.
Úplně se mění způsob našeho cvičení. Cvičíme dál Mohendžodáro, hlavně ásanu Dávání mléka, ale mistrovský výcvik zahrnuje další – meditace, vizualizace, vhodná doplňková cvičení k jednotlivým ásanám. Mistrovský výcvik je zaměřen také na vnímání  energie, ošetřování, vedení větší skupiny, vedení katarzních programů. Také probíráme metodiku a různé prožitkové stavy člověka.

Člověk má různé vrstvy, nestačí, aby se očistil mentálně, ale musí se očistit i emocionálně, musí se očistit jeho vědomí; různé bolesti a citová zranění jsou schovány v těle a teprve po dlouhé době se mohou z hloubky vynořit. Pěkné jsou speciální masáže, kterými ošetřujeme jak tělo, tak i duši. Amba pořád opakuje, že mistr, to je stav energie. I já si to opakuji. Mistr, to je stav energie. Pořád mi nedochází přesně, co to znamená. Rozumím tomu u masáží. Pokud je člověk ve správném stavu energie, ve správném pocitu, ve správném prožitku, už tolik nezáleží na technice masáží.

Jsem-li v mistrovském stavu energie, je jedno, jestli dělám thajské masáže, shiatsu nebo sportovní masáže, moje pomoc bude zasahovat jak tělo, tak i duši. Mistr je stav energie. Určitě to má dopad do celého života, do mezilidských vztahů, do mé rodiny, tak daleko ale ještě nevidím. Nedílnou součástí je léčení podle ženských aspektů. Ke každé ásaně Mohendžodára je vztažen jeden ženský aspekt. Sedíme opět v kavárně a probíráme ženské aspekty.

 „Musíš porozumět, že aspekt ženy je něco, co žena vyjadřuje, co ukazuje. Známe devět základních aspektů. Devět protikladných aspektů, devět mužských aspektů v ženě a devět protikladných mužských aspektů v ženě. Každá žena je buď zdravá ve svém aspektu, anebo se uchyluje ke svým protikladům.“

 „To je velmi teoretické, vysvětli mi to na příkladu třeba první ásany- příběhu ženství.“
„Ano, první ásana, základní aspekt ženy je krása. Ženy mají být krásné. Ať jsou jakékoliv, mají v sobě hledat krásu. Když v sobě ztratí vůli a vztah ke kráse, automaticky se propadají do protikladného aspektu, a tím je ošklivost. Žena, která nechce být krásná, bude ošklivá.

Když ztratí svůj vztah ke kráse, může ztratit i vztah k sobě i jako k ženě. Pak jej nahradí mužským aspektem – silou. Jsou to ženy, které chtějí být silné jak tělesně, tak i duševně. Ale nejvíce je to zjevné tělesně.“
Někdy je těžké cítit se krásně ve své přirozenosti.
„Znám několik ošklivých žen, co mají sílu jako chlap. To je to, co máš na mysli?“

 „Ano, to je žena v  mužském aspektu.“
„A co ten protikladný mužský aspekt?“
„No, to je jednoduché. Opak od síly je slabost. Jedná se o muže, který popírá tělesnou sílu v sobě, který rezignuje na tělesnou sílu.“
„Takže jakmile žena není sama pro sebe krásná, může být vnímána jako ošklivá, může být silná ošklivá anebo i ošklivá slabá.“

 

 „Je tam mnoho možností. Může to být žena krásná, ale vnitřně slabá, protože si svou krásu neuvědomuje, nebo žena silná, protože ji krása nezajímá, zajímají ji výkony, ambice, což je více mužský svět. Žena pak není ženou.“

„To je to, co mi není jasné. Nemohu být ženou s ženskými i mužskými vlastnostmi. Nemohu být například krásná a silná?“
„Můžeš, ale předbíháš vývoji. Nejdříve si buď jista, že jsi ženou se všemi kvalitami . To je tvůj zdravý základ. Budeš-li mít zdravý základ, tak snadno získáš některé mužské vlastnosti jako nadstavbu a doplněk tvé osobnosti. Ne na úkor tvého ženství, ne jako náhradu tvého ženství. Jsi-li žena, tak nejdříve buď ženou a pak trochu mužem, je-li to potřeba. Budeš-li mít opravdové ženské vlastnosti, budeš přebírat mužské schopnosti pouze v té míře, která je aktuálně potřeba.
„Jak to funguje u druhé ásany – Vnitřního zraku?“

 „Tam je aspekt kněžky nebo jasnovidky. Jde o výraznou duchovnost ženy, ale i citlivé intuitivní vnímání.“
„Rozumím, protiklad bude něco jako čarodějnice.“
„Přesně. Žena si buď uvědomuje napojení na boha, uvědomuje si tu boží milost, přítomnost, pak je božská a duchovní. Nebo si to napojení neuvědomuje a pak hledá spojení s temnými silami, s magií nebo jinou náhradou za přirozené vědomí.“

 

„Nevnímám magii a čarodějnictví jako něco špatného, vždyť jsou takové lidové čarodějnice jako babky léčitelky a kořenářky.“

„Nerozlišuji na dobré a špatné, ale na přirozené a nepřirozené. Jsou léčitelky, které mohou lidem pomáhat a zároveň lidem škodit, neboť jsou něčím pokřivené. Pomáhají bylinami a škodí svým nevědomím.“
„Takové ženy neznám.“
„Ale znáš. Všechny ženy, které se neumějí zamilovat, které závidí ostatním, které hledají nepravdivá vysvětlení pro své prohry, ony se uchylují k různým praktikám, třeba k drogám, přehnaně kouří, přesmíru pijí alkohol nebo utíkají k nějaké náboženské ideologii, prostě ztratí svoji přirozenost.“

„Uniká mi mužský protiklad v ženě. Když žena má dobrou intuici, tak co dobrého má asi muž? Aha, asi organizační talent.“
„Ano, jsou to muži, co mají rádi řád. Ženy, které nemají intuici a odchylují se od sebe jako od ženy, mají naopak rády přehnaný řád. Jsou ženy, které mají rády více řád než       muž.“
„A protikladný mužský aspekt?“

„Chaos. Opak řádu je chaos. Muž je dobrý organizátor, má-li svůj talent potlačen, tak je to chaotik. Žena, když ztratí svoji duchovnost a intuici, se uchyluje buď k temným silám, nebo k ideologiím a dogmatům. Když toho není schopna, propadá do chaosu.“
Spíš většina mužů žije v chaosu nebo jsem si takové vybírala.
„Třetí ásana je Šílený pohled do vesmíru, to bude asi něco se sebevyjádřením, Někdy jsme u této ásany křičely a dělaly dynamické katarzní věci.“

„Ano, je to hravost, kreativita. Patří sem ženy, které se umí vyjadřovat. Herečky, dále ženy, které umí prožívat.“
„Každá žena se ráda předvádí, je to pro ni přirozené, ale myslela jsem, že tvořivost je spíše mužská vlastnost.“
„Určitě, záleží však, jakým způsobem. Žena může být tvořivá, je to hravost, která něco vytváří. Mateřství je veliká kreativita, takové muž není schopen. Žena potřebuje tvořit, pokud nic netvoří, je z ní hysterka!“

 

 

„To jsou ženy, které pořád hrají svá dramata. Dělají se zajímavé, upozorňují na sebe, ale nikam to nevede. Záměrně komplikují jednoduché věci a přehánějí své emoce.“
„Ano, jsou herečky, jejichž talent slouží, říkáme, že talent je dobrý sluha. Jsou hysterky, které ulpívají na schopnosti dramatizovat. Každodenní drama se pak stává pánem nad jejich životem. Je to špatný pán.“
„Mužský aspekt mně opět nedochází.“¨

„Je to myšlení. Muž myslitel. Je to jiný druh kreativity. Žena ztratí své ženství, ztratí schopnost emotivního vyjádření a na všechno jde rozumem. Moc přemýšlí a  málo cítí a prožívá. Takových je mnoho žen.“
„Co mají dělat ženy, které v práci musí hodně myslet?“
„Měly by to vyrovnávat nějakou spontánní činností, měly by chodit tancovat, zajímat se o umění, každá práce může člověka pokroutit.“
„Protipól je pudovost, tělesnost.“
„Ano, je-li to muž, je to primitivní barbar. Podléhá svým tělesným choutkám a svodům. Je přímočarý, tělesný, zdůrazňuje lidské tělesné potřeby.“

„Takže když žena ztratí schopnost se emotivně vyjadřovat, prožívat, když ztratí svoji kreativitu, své herectví, jde na všechno přes mysl. Když jí ztroskotá i to, rezignuje a nechá se ovládat svými tělesnými choutkami.“
„Může to tak být, ale také to může být kombinace hysterie a pudovosti.“

„Nedokážu si ani uvědomit obsah toho, co se učím.“
Opravdu mě to zasahuje, nedokážu však obsáhnout všechno to, k čemu mě to inspiruje.
„Nevadí, dojde ti to. Od zítřka cvičíme osmou ásanu – Spirálu života. Ta je ideální k pochopení všech zákonitostí života.“
Připadá mi, že mám všechny aspekty a protiklady, co existují, a že jsem totálně rozpitvaná.
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

MUDr. Monika Sičová

Zaměření:

Mohendžodáro, tantra-jóga pro ženy, tantrická škola, meditační pobyt v Himalájích

Kontakt:

Meditační centrum Lažánky,
Lažánky 133,
664 71 Veverská Bitýška
tel: 775 370466, 608708996, 608 643 646
www.mohendzodaro.cz
www.tantra-joga.cz
www.sugama.cz
www.pranama.blog.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více