Jste zde


Co mne přiválo Mohendžodáro? Tantra jóga pro ženy…..
Renata Sharanya Mendelová

Ráda bych se zmínila o tom, co mne k Mohendžodáru přivedlo. Byla to nespokojenost sama se sebou. Neuměla jsem odpočívat, zastavit se a nekonat. Byla jsem zaměřená na výkon, výsledek a dosahování cíle.Ve vnějším světě jsem měla vše, co jsem si přála. Měla jsem rodinu, manžela, dceru. Dělala jsem práci, kterou jsem milovala a skvěle mne živila. Také dům se zahradou, psa… Přesto jsem se cítila nenaplněná. Jako by ve mně byla hluboká rána, nebo díra, která vše pohlcovala. Uvědomovala jsem si, že vnitřní spokojenosti nedosáhnu, resp. jsem nedosáhla, z vnějšího světa.

 

Cítila jsem, že tato prázdnota souvisí s mým ženstvím, kterého se přímo nedotýkalo nic z toho,co jsem předešlá léta dělala. Cvičila jsem tai-chi, věnovala se józe, tancovala orientální tance a stále víc jsem toužila po svobodě a ne po nabírání dalších forem. Ano, osvobodit se od vnějších forem, které jsem po celý předešlý život přijímala! Být sama sebou…

Kým vlastně?

Začala jsem hledat, jak vyléčit onu zraněnou část mého nitra. Jak obejmout sama sebe. Jak se skutečně spojit se svým ženstvím. Tehdy mi přišel do rukou časopis, ve kterém jsem se dočetla o Mohendžodáru, jakožto ryze ženském cvičení. A to jsem právě hledala a našla.

Mohendžodáro je cesta prožitku. Cesta osobní transformace.

Jde hluboko dovnitř. Zarývá se pod kůži. Dotýká se celé bytosti. Nejprve čistí. Vynáší na povrch přehlížené, potlačené v nás. Našim prvním ukolem je dovolit si to prožít a vidět. Osvobodit tělo od zablokované energie. Zprůchodnit ho a pročistit. Platí tu stejné principy, jako ve Feng-shuej - uměni uspořádání harmonického domova. Tam také jako první odstraňujeme nahromaděné harampádí, věci nefunkční, rozbité, odložené a zbytečné. To všechno totiž zatěžuje a vyčerpává domov. Kde je cesta plná překážek, tam energie neproudí a začne stagnovat. Kde energie stagnuje, tam se blokuje, následně přichází vyčerpanost a nemoc. Pokud to trvá dlouho a nic se nemění, může to končit smrtí. A kde volně proudí energie, tam je život. Proto je třeba odklidit veškerou fyzickou, emocionální i mentální veteš. Teprve po důkladné očistě dochází k harmonizaci a rozproudění zdravé čchi.

Jednou z nejúčinnějších metod na odstranění zablokované energie je DYNAMICKÁ MEDITACE, která je velmi důležitou součástí tantrajógy. Touto meditací se začíná každá práce nebo nový den. Trvá jednu hodinu a skládá se z pěti částí.

1.fáze: 10 minut se chaoticky dýchá, tělo se energetizuje, mysl ztrácí kontrolu, chaos uvolňuje potlačené emoce a omezující zvyky z minulosti. To všechno způsobuje chaotický dech.

2. fáze: Těchto 10 minut je prostor pro katarzi, prožití a vyjádření všeho, co se aktuálně objevuje. Tato fáze je právě tou důležitou očistou, která uvolní prostor pro nové. Tato část je velmi léčebná a terapeutická.

3. fáze:  Dalších 10 minut se skáče na paty se zdviženýma rukama a při doskočení se vydává zvuk z hlouby břicha „hůů.“Během této fáze se tělo nabíjí novou čistou energií.

4. fáze:  Stop! Na 15 minut se tělo úplně zastaví, ztuhne, ať je v jakékoliv pozici. Načerpaná energie se v těchto minutách použije pro samotnou meditaci. Člověk jenom stojí a pozoruje, co se děje uvnitř. Energie proudí a stoupá vzhůru a člověk je vnořen sám v sobě.

5. fáze:  Posledních 15 minut se pohybem a tancem oslavuje životní energie. Nádherná fáze plná radosti.

Dynamická meditace je totální přítomnosti ve svém těle. Proces očisty a regenerace. Člověk sám sebe léčí, nepřenáší zodpovědnost za svůj život na nikoho jiného.V tom je velká síla.

Další důležitou součástí systému ženské tantrajógy - Mohendžodára je TANEC - snad nejoblíbenější část díky přirozenosti tohoto projevu.

Tanec ženy milují. Rozpaluje v nás vnitřní oheň, který je právě energií radosti a ta je výživou pro naše srdce. Tančící žena je přirozeně šťastná. Tanec nás spojuje s naší duší. Uvnitřňuje nás, osvobozuje a povznáší. Osobně tuto techniku považuji za nejjednodušší a možná i nejrychlejší způsob, jak rozproudit energii. Je to také způsob sebe-vyjádření.

A právě tanec ženu krásně otevře pro samotné MOHENDŽODÁRO. A jsme u jádra našeho setkávání. Poté, co jsme pročistily svoje tělo, mysl a emoce, vyjádřily to, co bylo třeba, otevřely jsme v sobě hluboký prostor vnitřního ticha. Takto otevřeny jsme se nořily do jednotlivých asán Mohendžodára. I tady probíhaly vnitřní procesy, ovšem na ještě hlubší úrovni. Týkaly se naší ženské podstaty, vnitřní ženy. Tady jsem objevovala sama sebe. Všechny naše části dostaly prostor na vyjádření. I ty, které jsou odmítány, jako nežádoucí.

A bylo to velmi úlevné a léčivé.

 Tuto část vnímám jako nejpodstatnější složku celého systému. Spojily jsme se z každou naší částí a řekly jí ANO. Uznaly jsme, že existuje a má právo tady být. A je-li každá naše část vědomě uznána, nemusí nás již nevědomě ovlivňovat. Tady se zrodila možnost volby, naše svoboda. Objaly jsme sami sebe.

Během této cesty společného pravidelného setkávání a práce jsme prožily mnoho radosti i bolesti, překonávání sama sebe, smutku, přijetí, uznání, ocenění, podpory a lásky. Byla a je to cesta transformace, která nekončí. Z počátku byla naše společná cesta více bouřlivá, v závěru jemná a tichá. Prostor, který jsme si každá dala sama sobě, byl cestou k lásce a ke svobodě. Také k zodpovědnosti za vlastní život.

Toto je moje osobní shrnutí dvouleté společné cesty. První rok byl spíše katarzní, tedy očistný. Více emocionální a fyzický. Přirovnala bych to k velkému úklidu. Po této hrubší práci se proces zjemnil. Byla jsem hlouběji. Tišší a jemnější. Jinovější a ženštější. Blíže své podstatě. Zabydlovala jsem se sama v sobě a dostávala se ke své skutečné vnitřní síle.

Rozvíjela jsem v sobě mateřskou lásku vůči sobě samé i všemu okolo. Učila jsme se respektování sama sebe,  respektování svých schopností, sebe-vyjádření, sebe-přijetí a sebe-lásce.

Zveřejněno ve spolupráci s www.mohendzodaro.cz