Jste zde


Úžasná síla vděčnosti - III. Ne - odporování
Wess Hopper

Ne - odporování je jednou z nejvíce nepochopených zásad úspěchu a její netrénování brání obrovské spoustě lidí pocítit vděčnost. Ne - odporování je jednoduše duševní postoj, který říká, že cokoliv je, prostě je a my proti tomu nebojujeme.

 

Většina z nás prochází životem se spoustou přesvědčení o tom, jak věci, které nějak "jsou" by "měly" být úplně jinak.


Ale aby nedošlo k omylu. Nemluvím tu o obvyklých věcech, jako je auto postavené uprostřed ulice a ne v garáži. Jestli to tak je, přeparkujte ho!


Mluvím například o chování jiných lidí nebo okolnostech, se kterými nemůžeme nic dělat. Říkáme si: "Neměl to dělat!" nebo "To auto se nemělo porouchat zrovna tady!" nebo "Neměla by se ke mně chovat takhle!"


Zdá se vám to známé? Pravděpodobně ano, všichni to děláme. Přesto je několik věcí, o kterých je třeba se zmínit.


Zaprvé, všimněte si, že se hádáme s realitou, která je taková, jaká je! Jak úspěšní v tomto sporu asi budeme?


Zadruhé, sledujte myšlenky, které doprovází tento postoj. Někdo nebo něco nám vzal naši věc (peníze, lásku, úspěch, úctu) a my jsme oběti. Tohle vše je založeno na myšlení "ne-dost". Jak můžete najít kousek vděčnosti ve stavu takového mentálního rozrušení?


Tady je ne-odporování velmi důležité. Pamatujte si, že ne-odporování neznamená, že musíte být kusem hadru pro každého. Znamená to jen, že se nepřete s realitou. Co je, je.


Namísto hádání, použijte jeden z všeobecných zákonů, zákon o protikladech. Tento zákon jednoduše říká, že všechno má rovnající se a opačné strany. Každá situace, která vypadá špatně má stejné množství dobra, pokud to hledáte.


Pokud tohle opravdu pochopíte, změní to váš život dramaticky, takže si to pečlivě promyslete! Všechno, co se děje, pouze "je". Jako dvě strany mince, máme strany, která vypadá "špatně" a stranu, která vypadá "dobře".


Dostali jste volbu. Co si vyberete, to dostanete.


Zde je způsob, jak použít ne-odporování v jakékoli situaci. Zaprvé, uvědomte si, že vesmír je k vám přátelský. Existuje doslova nekonečný zdroj toho, co potřebujete. Vždycky je dost peněz, zákazníků, času, lásky, přátel, atd. Takže žádná situace bez tohoto nemůže trvat příliš dlouho. Nemusíte mít přesně "tohohle", můžete si vybrat jiného.


Dále, uvědomte si, že vy rozhodujete, jak situaci nazývat - dobrou nebo špatnou. Víte, že dobro tu je (ano, vím, že je někdy těžké to vidět, když jste rozrušení), ale víte, že tu je.


Nejhorší situace v mém životě se nakonec ukázaly být těmi nejlepšími dary. Byly mými učiteli, každá z nich v sobě obsahovala semínko něčeho báječného pro můj další život.Chvíli mi trvalo, než jsem to našel, ale vždycky to tam bylo.


Zjistil jsem, že odporování zvyšuje utrpení a prodlužuje špatný zážitek. Tím, že vkládáme energii do "špatného" zážitku jen vytváříme více takového zážitku. Hodnota ne-odporování je v tom, že opravdu urychluje průběh a dostane vás k dobrému rychleji!


Najděte tedy v každé situaci to dobré a buďte za to vděční! To posune vaší energii k tomu, co chcete. To je druhým krok v dodržování zákona vděčnosti.


Přeložil Tomáš Vojtěchovský
Pokračování příště