Jste zde


Úžasná síla vděčnosti - II. Einsteinova otázka
Wess Hopper

Einstein naznačuje, že odpověď na tuto otázku je velmi důležitá:

 

"Je Vesmír k naším přáním přátelský?"


Zdá se být poněkud neobvyklé, že vědec jako Einstein by mohl naznačovat, že vesmír by mohl ovlivnit zda uspějeme nebo ne. Nicméně myslím, že se nás ptal, abychom rozhodli, zda je vesmír navrhnut tak, aby byl pro nás snadný nebo obtížný.


Jinými slovy, je tu dost pro všechny?


Jak odpovíme na tuhle otázku má veliký význam. Budou-li totiž omezené zásoby a hodně lidí je chce, pak je život obtížný. Mnoho lidí tomu věří. Nazýváme to myšlením "nouze" nebo "nedostatku". Je těžké být vděčný, když není dost.


Tato víra vede k soutěživému myšlení - myšlence, že k tomu, abychom dostali, co chceme, musíme to vzít někomu jinému. Tohle je víra, která podněcuje strach a obavy. Většina tréninků prodeje je založena na této myšlence. Stejně tak i všechny války.


Jak je snadné být vděčný pro toho, věří, že vesmír je konstruovaný tak, aby věci byly obtížné? Zejména, když jejich myšlení stále vytváří situace, kdy si potvrzují, jak obtížné všechno je.


Dovolte mi ukázat, jak hojný vesmír opravdu je. Jak věda, tak duchovno nám říkají, že vše je vytvořeno ze stejné původní substance. Věda to nazývá energií. Takže, kolik toho je, aby bylo vytvořeno více všeho, co potřebujeme?


Nedávné vědecké výzkumy vesmíru spočítaly vše, co našly a došly k výsledku, že pouze 4% dostupné energie byly použiyo pro vytvoření celého vesmíru! Zůstává tedy 96%, neboli dost pro 25 dalších vesmírů. To už se mi zdá dost požehnané.


Pojďme si tedy vybrat odlišný způsob myšlení. Můžeme vidět hojný zdroj namísto nedostatku. Můžeme zvolit vytvoření vlastního úspěchu namísto soutěžení o omezené zdroje. Když to uděláme, přestaneme být obětmi okolností a začneme získávat zpět vládu nad našimi životy! Vidět vesmír tímto způsobem je prvním krokem v zákoně vděčnosti.


Přeložil Tomáš Vojtěchovský
Pokračování příště