Jste zde


Úžasná síla vděčnosti - I. Chybějící článek
Wess Hopper

Existuje spousta informací o tom, jak dosáhnout úspěchu. Jsem si jist, že už jste slyšeli o potřebě jasné vize, silné víry, dobrého pochopení lidského chování a schopností úspěšného psaní. Pokud jste jako já, pravděpodobně máte "milionovou" knihovnu plnou materiálů od Boba Proctora, Joe Vitala, Jima Rohna, Dana Kennedyho a mnoha dalších. Je neocenitelná a nevyměnil bych jí za nic.

 

Ale co se stane, když cítíme, že děláme všechno podle knih a kazet, alespoň podle našich nejlepších schopností, a přesto nedostáváme to, co bychom chtěli? Je možné, že je tu nějaký chybějící článek v našem programu k úspěchu.


Z toho, co jsem viděl, existuje velmi často něco, co je vynecháno. Jsme tak zaměstnáni děláním, že to zanedbáváme. Také existují určité mentální překážky, které stojí v cestě.


Je to jednoduchá myšlenka, ale není to vždy snadné a proto vznikla tahle série článků. Je to také jedna z věcí, které mě maminka naučila o životě a která se ukázala být pravdivou.


"Chlapče," říkala mi, "když něco dostaneš, poděkuj!"


Samozřejmě, je na tom ještě něco více a maminka měla jen částečně pravdu. Ale alespoň byla na správné stopě.


"Počkejte chvilku," říkáte si. "Celý svůj život dřu až k úmoru a ještě za to mám děkovat? Komu nebo čemu bych měl říci: ‚Děkuji.' a proč?"


Později se dostaneme k tomu, "kdo" je ten, komu máme děkovat. Ale pro "proč" se musíme podívat na druh vesmíru, ve kterém žijeme. Nežijeme ve vesmíru náhody nebo štěstí. Žijeme ve vesmíru, který funguje podle předvídatelných, opakovatelných a pochopitelných zákonů.


Nejlepší program, který jsem o těchto zákonitostech nalezl je kniha Wallace Wattlese Science of Getting Rich (v češtině Jistou cestou k bohatství). Zde se píše:


"Existuje zákon vděčnosti a je absolutně nezbytné, abyste tento zákon dodržovali, máte-li dostat výsledky, které hledáte."


Co je tedy zákonem vděčnosti a jak to funguje? Wattles nám říká, že se jedná o aplikaci zákona příčiny a důsledku:


"Zákon vděčnosti je přirozená zásada, že každá akce vyvolá stejnou reakci v opačném směru."


Co tím tedy myslí - víme, že všechno, čemu věnujeme svou pozornost a emocionální energii, ať už dobrou nebo špatnou, se nakonec objeví v našem životě. Vesmír a naše podvědomí nerozeznává dobrou a špatnou a se strachem nebo nadšením jednají naprosto stejně. Pokud tomu dáváme energii, zadáváme si na to objednávku.


Je tedy důležitě, abychom vkládali pozitivní energii do toho, co chceme; ne negativní energii (strach, obavy) do toho, co nechceme.


Vděčnost je tak důležitá, protože je to velmi vysoká energetická pozitivní vibrace myšlenky. Je silně přitažlivá! Wattles říká, že nás spojuje se Zdrojem:
"Nedokážete vynaložit mnoho síly bez vděčnosti, neboť právě vděčnost vás udržuje ve spojení se silou. Tvořivá síla v nás z nás udělá to, čemu věnujeme svou pozornost. Vděčná mysl je neustále soustředěna na nejlepší, proto obdrží nejlepší."


Vidíte, co říká? Pokud jsme vděční za všechno, soustředíme se na to, co chceme. Je to způsob, jak se ujistit, že do našich přání a tužeb vkládáme nejvyšší možnou energii. Současně neposkytujeme energii z pochybností a strachů tomu, co nechceme.


To je důvodem, proč téměř každý, kdo učí jak dosáhnout cíle, vyžaduje, abyste viděli cíl jako už dosažený, a že jste za něj vděční - nyní! Použití vděčnosti je mocný způsob, jak s jistotou vložit silnou energii k dosažení cíle.


Mohli byste si myslet, že když je vděčnost tak důležitá, každý si toho bude vědom. Ale to, čeho jsem si všiml je, že mnoho lidí ve skutečnosti zabraňuje dosáhnout úspěchu, který chtějí, aniž by si toho byli vědomi. Jen proto, že porušují tento zákon!


Je 5 klíčových chyb, které lidem zabraňují být vděční. Všechny mají co dělat s naším myšlením a naší vírou. Na ně se zaměříme a povíme si, jak je opravit.


Začneme s tím, že se podíváme na otázku, o které Einstein řekl, že je nejdůležitější a že každý by si na ní měl odpovědět.
Přeložil Tomáš Vojtěchovský
Pokračování příště